logo

چهار شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶نشر آفتاب نخستین کتاب خود را با نام «گذار زنان از سایه به نور» منتشر کرد.
این کتاب نگاهی است به تاریخ زنان، زنانی که از خاکستر سیاه با توانایی و شایستگی به اوج قدرت و مکنت و ... رسیده اند.
برای تهیه کتاب می توانید به سایت آمازون،
https://www.amazon.fr/

سایت CreateSpece
https://www.createspace.com/
و سایت نشر آفتاب
http://aftab.opersian.com/
بروید و آن را تهیه کنید.

این کتاب با همکاری خانم عصمت صوفیه ترجمه شده و به باورم نکاتی در آن است که برای همه ی مردان و زنان دانستن اش ضروری است.
در بخشی از پسا گفتار این کتاب آمده:
واقعيت اين است که مردان قدرقدرت تاریخ، بيش از آن که مرد‌سالار باشند، ناآگاه‌اند؛ شناخت‌شان از زن و حضور پر برکت‌اش هیچ است. بنابراین خود نیز سرشار از خفت‌ها و حقارت‌های ناشی از دور بودن از زن و نيازمند بودن به زن هستند. مردانی که حتا بعد‌ از بلوغ‌شان و يا حتا در دوره‌ی تکامل‌شان نمی‌توانند و نمی‌خواهند از دامان مادر کنده يا جدا شوند.
نگاه قدرتمندان تاریخ به زن، حکایت از وابستگی‌ عميق‌شان به زن در دوره‌ی کود‌کی است. وابستگی و نيازی که در دنيای بسته و محدود و نا‌آگاهانه، تبديل به ستمی مضاعف شده است. تبديل به خشمی ناشناخته و ناخواسته. خشم و ستمی که ريشه‌ی تاريخی دارد. از زمان و مکانی آمده است که سر‌چشمه‌ی آن آشکار نيست، ناشناخته است. دست‌ کم، برای من ناآشنا است

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد