logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  در یاری به زلزله زدگان وحمایت از مبارزات مردم ایران، جای تختی خالی ست [۰۶ ژانويه ۲۰۱۸]
»  پیروان آیین یارسان در اسارت تبعیض های چند گانه [۰۹ دسامبر ۲۰۱۷]
»  کودکان کار، در آرزوی رفاه و محبت اما درمنجلاب فقروتجاوز [۲۰ نوامبر ۲۰۱۷]
»  همدردی وهمبستگی مردم،. زلزله را شرمنده کرد [۱۶ نوامبر ۲۰۱۷]
»  کودکان قربانی سقوط ارزشهای اخلاقی [۲۳ اکتبر ۲۰۱۷]
»  روز معلم هم مصادره شد [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  بلوچستان.سرزمین فقر،خشکسالی،تبعیض واعدام [۰۴ ژوييه ۲۰۱۷]
»  صدای گویای ورزش خاموش شد [۰۳ ژوييه ۲۰۱۷]
»  نگاهی به مبارزات ومطالبات معلمان در نظام جمهوری اسلامی [۲۹ مه ۲۰۱۷]
»  شرم تان باد زین همه بیداد [۰۳ فوريه ۲۰۱۷]
»  کانونهای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان یا کانونهای پرورش بزهکار و تبهکار [۳۱ ژانويه ۲۰۱۷]
»  سالار زن [۰۶ اکتبر ۲۰۱۶]
»  علل و عوامل رشد بنیادکرایی اسلام سنی در کردستان [۰۹ اوت ۲۰۱۶]
»  بازیهای المپیک وآرزوهای پیر دوکوبرتن [۲۸ ژوييه ۲۰۱۶]
»  بنیادهای فرهنگی یا بنیادهای غارت [۲۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  در ام القرای اسلام چاقو کشها نفس کش می طلبند [۱۲ آپريل ۲۰۱۶]
»  خیل بیشمار گدایان در سرزمین آقازاده ها [۲۱ ژانويه ۲۰۱۶]
»  بمناسبت چهل و هشتمین سال درگـذشت زنده ياد غلامرضا تختی [۰۷ ژانويه ۲۰۱۶]
»  فاجعه ای بنام زندان های عادی [۲۰ نوامبر ۲۰۱۵]
»  روزی که معلمان شهرمان گریستند [۲۰ اوت ۲۰۱۵]
»  پرستاران یاور دردمندان اما خود با کوله باری از درد و رنج [۲۵ ژوين ۲۰۱۵]
»  آقای ماهرویان صداقت را از یاران خود بیاموزید. [۰۳ ژوين ۲۰۱۵]
»  محله دروازه غار [۰۶ مه ۲۰۱۵]
»  ۳۰ فروردین ۵۴ روزی که ۹ سرو آزاده برفرازتپه‌های اوین بخاک افتادند [۲۱ آپريل ۲۰۱۵]
»  آیا دولت ترکیه پیام صلح کردستان را خواهد شنید؟ [۲۶ مارس ۲۰۱۵]
»  فقر پس از زاغه ها و حلبی آبادها اکنون در خانه ها را نیز میکوبد. [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
»  بدرود با نماد مقاومت، عاطفه و صمیمیت [۰۳ ژانويه ۲۰۱۵]
»  گیله مرد [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  با مردم یا بر مردم [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  قضاوت یا قساوت [۰۹ ژوييه ۲۰۱۴]
»  آقای نقره کار، آنانکه ۲۵ سال دهان بختیار را بستند و قلم اش را شکستند باید از مردم عذرخواهی کنند. [۰۳ ژوييه ۲۰۱۴]
»  شهلا هم خود یک قهرمان بود [۱۹ ژوين ۲۰۱۴]
»  اعزام یک میلیون ونیم روحانی به مدارس نشانگر شکست برنامه های آموزشی رژیم [۱۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  گسترش حاشیه نشینی، رشد برج سازی دستاورد بیعدالتی [۰۴ فوريه ۲۰۱۴]
»  تبعیض بر افغانهای حتی در ورزش [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
»  با اتهام و افترا نمی‌توان شخصیت انسانهای آزاده را خدشه دار کرد [۱۲ فوريه ۲۰۱۳]
»  به‌مناسبت آغاز بازی‌های المپیک [۲۳ ژوييه ۲۰۱۲]
»  نگذاریم افغانی‌ستیزی نهادینه شود و ستم‌دیدگان بر دیگر ستم‌دیدگان ستم روا دارند [۱۵ ژوييه ۲۰۱۲]
»  عوامل فروریزی ارزش‌های اخلاقی و پیامدهای آن [۲۵ فوريه ۲۰۱۲]
»  وقتی‌که سرشکنجه‌گر مخالف شکنجه می‌شود [۱۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  مبادلات مرزی؛ درآمد میلیاردی برای سپاه پاسداران؛ [۰۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  خواسته‌های عادلانه خلق کرد در تقابل با آرزوها و واقعیت‌ها [۰۸ اکتبر ۲۰۱۱]
»  جنبش فدایی فریاد عدالت خواهی [۰۳ فوريه ۲۰۱۱]
»  آقای نگهدار،شاه و خامنه ای، فردوست ها و احمدی نژادها را می سازند [۱۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  فرزندان رستم دستان ویعقوب لیث در اسارت دیو سپید استبداد [۰۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  ۳۲ سال پس از آزادی هزار زندانی سیاسی [۰۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  عاشق ترین عاشقان، متهم به عاشق کشی و بربریت [۱۶ اوت ۲۰۱۰]

یدالله بلدی

صفحه اول