logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  دوران نادانی سپری شده، شخصیت های پاک و آگاهِ میهن نیز، مشغول انجام وظیفه اند [۰۷ اکتبر ۲۰۱۹]
»  آیا شورای مدیریت گذار، با "توهمِ" چترِ فراگیر، از هولِ حلیم افتاد تو دیگ؟! [۰۷ اکتبر ۲۰۱۹]
»  با خودسوزی سحر خدایاری، «دختر آبی»، آخرین برگِ نجات رژیم اسلامی نیز، به آتش کشیده شد! [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹]
»  چگونگی عبور از باورهای کلیشه ای برای ایجاد همبستگی میان نیروهای دمکراتیک اپوزیسیون [۲۲ اوت ۲۰۱۹]
»  ملی گرائی رژیم؟ مژدگانا که گربه عابد شد! [۰۴ اوت ۲۰۱۹]
»  شاه و حزب رستاخیز، انقلاب، ... جعل حقایق و تحریف تاریخ [۲۴ ژوييه ۲۰۱۹]
»  عدمِ موفقیتِ مخالفان رژیم آیا راه نجاتی وجود دارد؟ [۱۶ ژوييه ۲۰۱۹]
»  جنگِ احتمالی و نقش مردم [۰۱ ژوييه ۲۰۱۹]
»  بهتون بر نخوره! دگرگونی میهن مان در گرویِ دگرگونی خودمان می باشد! [۱۰ ژوين ۲۰۱۹]
»  جنگ پایان گفتگوست [۲۲ مه ۲۰۱۹]
»  پاسخِ ملت ایران به فرمانده‌ی سپاه و پیام به ارتش [۲۴ آپريل ۲۰۱۹]
»  حذف مخالفان در پیش دستور برنامه یِ رضا پهلوی پسر کو ندارد نشان از پدر! [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  کنفرانس ورشو و شلبی هایِ امیدوار ایرانی!؟ [۲۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  ولایت فقیه، و روباهی که داشت کور میشد! [۰۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  آیا اسرائیل، عربستان را سرِ کار گذاشته؟! [۲۷ نوامبر ۲۰۱۷]
»  آیا توطئه ای در حال شکل گیری است؟ [۱۳ نوامبر ۲۰۱۷]
»  اسرار محرمانه کودتای ۲۸ مرداد "روشنگری و پاسخگوئی" [۱۲ اوت ۲۰۱۷]
»  آمریکا مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد را منتشر کرد [۲۴ ژوييه ۲۰۱۷]
»  تکلیف مان را مشخص کنیم! انقلاب، شورش، یا رویداد؟ [۲۷ مارس ۲۰۱۷]
»  ما ایرانیان منتظر چه هستیم؟ [۲۴ فوريه ۲۰۱۷]
»  نابودی عراق، آغاز آتشِ ویرانگرِ منطقه [۰۹ اوت ۲۰۱۶]
»  خطای بزرگ رژیم فقاهتی، سرنگونی اش را رقم میزند! [۲۶ ژوييه ۲۰۱۶]
»  کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم! [۱۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  "حسرت گذشته" انقلابیون سرخورده و پشیمان! [۱۶ نوامبر ۲۰۱۵]
»  مخالفان رژیم (آپوزیسیون) عدم موفقیت در چیست؟ [۱۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  عیب پوشی و گناه شوئی [۲۶ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نوروز در تاریکی [۱۱ مارس ۲۰۱۵]
»  وارث دادگری و تیزهوشی یا لایق بیدادی و نادانی (رژیم فقاهتی)؟ [۲۸ دسامبر ۲۰۱۴]
»  پخش مطالب، بدون بررسی شرکت در شایعه سازی است! [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  دولت اسلامی عراق و شام گام دیگری در تجزیۀ خاورمیانه [۰۶ ژوييه ۲۰۱۴]
»  نقطۀ عطف (چرخشگاه) و نوروز [۱۰ مارس ۲۰۱۴]
»  چرا بهار عربی خزان شد؟ سرنگونی و جایگزینی [۲۴ دسامبر ۲۰۱۳]
»  ما حق رأی داریم نه حق انتخاب [۰۴ ژوين ۲۰۱۳]
»  رژیم فقاهتی یا بازگشت به رژیم سلطنتی؟! [۲۴ فوريه ۲۰۱۳]
»  فاصلۀ بهشت تا جهنم [۰۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  ایرانیان خارج از کشور چوب دو سر طلا [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  تفاوت انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان با انقلاب ۱۳۵۷ ایران [۱۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  پیشنهاد عهد و پیمان برای نوروز براندازی یا جایگزینی؟ [۰۷ مارس ۲۰۱۲]
»  آیا رژیم ، دُم به تلۀ اسرائیل خواهد داد؟ [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
»  آنانکه که نجات خود را از دیگران میخواهند لیاقت آزادی و آمادگی مردمسالاری را ندارد ! [۲۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  پیشنهادی برای کنگرۀ ملی آیا حاضرید منافع شخصی تان را فدای منافع ملی کنید؟ [۲۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  نقش بنیادگرایان اسلامی و علل سرنگونی دولت ملی و مردمسالار مصدق [۱۴ ژوييه ۲۰۱۱]
»  اعتراض پینوکیو به کارلو کلودی در مورد احمدی نژاد [۱۰ آپريل ۲۰۱۱]
»  تاکتیک بی شرمانۀ جدید رژیم فقاهتی "بهره گیری غیرقانونی از نوجوانان خرد سال" [۲۶ مارس ۲۰۱۱]
»  تونس ، مصر و ایران و نقش نیروهای مسلح ! [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  تونس و مصر پس لرزه های انقلاب اسلامی یا الهام از جنبش سبز؟ [۱۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  قانون ، عدالت اجتماعی و مردمسالاری قربانیِ "حق ویژۀ" روحانیت و سلطنت (خدا سالاری) [۲۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  "ما مردم فلسطین را همانقدر ارج می گذاریم که مردم اسرائیل را" [۰۵ دسامبر ۲۰۱۰]
»  اصلاح طلبان و فرهنگ ضدیت [۱۲ نوامبر ۲۰۱۰]
»  جمهوری اسلامی و دیگر دشمنان، موجودیت و هستیِ ایران را به مخاطره انداخته اند! [۳۱ اوت ۲۰۱۰]
»  جنبش سبز فاصلۀ تَوَهُم با واقعیت [۰۹ اوت ۲۰۱۰]
»  British Petroleum (B. P.) شرکت نفت ایران و انگلیس [۱۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  از حزب رستاخیز تا حزب اله از چالۀ سلطنت تا چاه ولایت [۲۵ مه ۲۰۱۰]
»  زلزله ، طوفان و سونامی غضب خداوند! حضرات آیات جنتی، خاتمی و کاظمی [۰۴ مه ۲۰۱۰]
»  حسن فیروزآبادی و طارق عزیز [۲۱ آپريل ۲۰۱۰]
»  تحول اجتماعی با تعویض مهره ها امکان پذیر نیست جنبشی پیروز می شود که ما می پرورانیم [۰۷ آپريل ۲۰۱۰]
»  روز جهانی زن پروسۀ ناتمام [۰۸ مارس ۲۰۱۰]
»  حاکمیّت مردم یا ولایت مطلقۀ فقیه خواستۀ اصلی جنبش سبز چیست؟ [۰۷ فوريه ۲۰۱۰]
»  عاشورا - آغازِ پایانِ ولایت فقیه و جنبش مردم ایران [۰۶ ژانويه ۲۰۱۰]
»  حقوق بشر ومذهب [۰۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش سبز مردمسالاری و پروسۀ تکامل [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش سبز ، حرکت مردمی یا توطئه برای ادامه حیاتِ جمهوری اسلامی [۲۱ اوت ۲۰۰۹]
»  نادیده و نا چیز گرفتن آراء مردم و سیر تکاملی شعارها و خواست ها [۱۳ ژوييه ۲۰۰۹]
»  نقش ما ، مسئولیت شهروندی [۰۸ مه ۲۰۰۹]

ladan.jpg
امیر حسین لادن

صفحه اول