logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  هر مخالف، مرتد است و کشتنی! [۲۶ ژانويه ۲۰۱۵]
»  گل بریزد در کنارت ریزه گل [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  یورش وحشیانه اسرائیل به مدرسه ها در غزه! [۰۴ اوت ۲۰۱۴]
»  اگرتیرو کمان بودیم ، هستیم! [۱۹ ژوييه ۲۰۱۴]
»  اینهمه رأی از ردای شیخ حسن! [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  ایها الناس ، در ایران اسلامی ، هوس مردن نکنید [۱۶ دسامبر ۲۰۱۲]
»  رییس جمهوری که دست به تمرد زد! [۰۱ دسامبر ۲۰۱۲]
»  کرزی و عشق « پيمان راهبردی »! [۰۵ مه ۲۰۱۲]
»  سفره ها پر از نان شد بيست و دوم بهمن! [۰۹ فوريه ۲۰۱۲]
»  چرا ولايت اوهام، قيم تن ماست؟ [۲۰ ژانويه ۲۰۱۲]

کمباور کابلی

صفحه اول