‍‍‍‍سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۹ اوت ۲۰۰۸

پاینده ایران  

ای آفریدگار پاک ترا پرستش می کنم واز تو یاری می جویم

 

یورش ددمنشانه روسیه به کشور مستقل گرجستان را

 محکوم می کنیم

 

هم  میهنان :

یک بار دیگر استعمار خود نمایی کرد ویکپارچگی وآزادی ملتی را پایمال نمود ، تاریخ روابط روسیه وهمسایگانش سرشار از تجاوز ، دورنگی ودشمنی های پنهان و پیدای دولت همسایه آزار روسیه بوده است.

روش اخیر این دولت در مورد تحریم های اقتصادی ایران با وجود میلیاردها دلار داد وستد تجاری وهمچنین نظامی کردن دریاچه مازندران علی رغم مفاد قرار دادهای ایران وروسیه شوروی یا درنگ شک برانگیز در راه اندازی نیروگاه عقب افتاده از نظر علمی وفنی همگی مؤید بی ثباتی این دولت در دوستی با همسایگان وثبات در دشمنی با ایشان است ،امروز نیز دولت متجاوز روسیه پس از چچن گوشه دیگری از قفقاز ( گرجستان ) را به زیر چکمه نظامیان خویش کشیده است.

در زمانی که بلوک شرق فروپاشید امید آن می رفت که دیگر بهانه مداخله نیروهای بیگانه در سرنوشت ملت ها از بین رفته است اما استعمار این بار در لباس نو به میدان آمد واولین گام را در بالکان بر داشت با زنده کردن دشمنی های فراموش شده وتبدیل تفا وت ها به اختلاف .

اکنون نیز روس ها در صدد برآمده اند ضربه ای را که گمان می کنند در بالکان خورده اند در گرجستان جبران کنند. وبهانه را نیز ندانم کاری زمامداران گرجستان به دست ایشان داده است .

 

حزب ملت ایران  که همواره دغدغه سرنوشت باشندگان درحوزه فرهنگی ایران را داشته ودارد.  ضمن محکوم کردن رویه جنایت باری که روس ها در گرجستان در پیش گرفته اند ازمردم گرجستان( ازگرج ، آلان واوستیایی ) می خواهد که تجربه تجزیه از ایران را به یاد آورند و آگاه باشند تنها همبستگی وتوجه به برطرف کردن کمبودها و کوشش در همگرایی بیشتر است که می تواند سعادت اشان را درپی داشته باشد.نه اتکا به قدرت های توسعه طلب منطقه ای وفرامنطقه ای

حزب ملت ایران  در این زمان لازم می داند عواقب شوم اتکا به قدرت های خارجی رابه دلبستگان به نیات خیر بیگانگان ! هشدار دهد. برای ایستادگی در برابر زورگویی های بیگانه وخودی نباید خود را وامدار بیگانگان کرد.چرا که تنها قدرتی که توان ایستادگی در برابر وپیروزی بر تمامی مشکلات را دارد قدرت بی پایان ملت هاست.

ما از تمامی ملت های در بند استبداد وگرفتار آزمندی قدرت های استعماری می خواهیم به توانایی های خود تکیه نمایند. وبا ادامه مبارزه آزادیخواهانه تا  استقرار حکومتی مردم سالاروکوتاه کردن دست اجانب داخلی وخارجی ازسرزمین خود شاهد پیروزی وسرافرازی ملت و کشورخود باشند .

 

احترام به حقوق بین الملل وظیفه تمام کشورهاست

 پیروز باد ملت ایران 

بر قرار باد جبهه همبستگی ملی برای مردمسالاری

         دبیر خانه حزب ملت ایران

                   تهران- 29 امرداد 1387 خور شیدی