‍‍‍‍پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۸

 

  «فرار و زندگى در تبعيد تجربه‌یى‌ست مهم در تاريخ مبارزات سياسى و اجتماعى ايران. ثبت اين تجربه و انتقال آن به نسل‌هاى بعد، از اهميت ويژه‌یى برخوردار است.«

هم از این رو  بازنویسی و گردآوری‌ی این تجربه‌ها را در دستور گذاشتیم تا از این رهگذر به سهم خود از فراموشی‌ی این پاره از تاریخ اجتماعی ـ سیاسی ی میهن مان پیشگیری کنیم.

در دو دفتر ، روایت سه نسل از دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی‌ای را که در دهه ی  ٦٠  وادار به ترک یار و دیار شدند، آمده است؛ برای نسلی که پیوندش با ما گسیخته »چه آنها که این بیست و چند سال گذشته را در ایران زیسته اند، در اختناق جمهوری اسلامی روییده اند و برداشت جامعی از روزگاران سپری شده ندارند ؛ چه آن‌ها که بیرون از ایران رشد کرده‌اند و امروز می‌پرسند: چه شد که از خاک و ریشه ی مان جدا گشتیم و چون بنفشه‌ها به هر کجا برده شدیم.«

 

 

 به كوشش:

میهن روستا

مهناز متین

سیروس جاویدی

ناصر مهاجر

با طر ح‌ها و نقاشی‌های:

آریو مشایخی

I:

امیرهوشنگ کشاورز صدر ـ هایده درآگاهی ـ علی شاهنده ـ رضا مرزبان ـ ناهید نصرت ـ مینا انتظاری ـ عذرا بنی صدر ـ شادی سمند ـ لوییز باغرامیان ـ فرزانه تأییدی ـ یدالله خسرو شاهی ـ جمشید گلمکانی ـ باقر مؤمنی ـ حسن مکارمی ـ احمد اسدی ـ فاطمه سعیدی (شایگان)

:II

لیلا  اصلانی ـ میترا سادات ـ رویا حکاکیان ـ هایده ترابی ـ نسیم خاکسارـ تقی تام  ـ سرور علیمحمدی ـ اسد سیف ـ حمید احمدی ـ نادرـ رئوف کعبی ـ اکبر سردوزآمی ـ صبا فرنود ـ عباس کیقبادی ـ محسن یلفانی

 

 

 

 

 

 

نشانی در امریکا:

 

Noghteh

pO Box 8181

Berkeley, CA 94707-8181

U.S.A

 

نشانی در اروپا:

 

Noghteh

B.P. 157

94004 Créteil Cedex

France

 

در خواست می کنم ...     نسخه از یک دوره‌ی

گریز ناگزیر را برایم بفرستید:

 نام...

نشانی... 

     شهر...                                کشور...  

     کد پُستی...

همراه این بریده ...       دلار به صورت  نقد یا حواله‌ی بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایالات متحده  پیوست است.

 بهای یک دوره ،  برابر  با ٥٠ دلار امریکا + هزینه ی پست