پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۶ - ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷

انتقال محمود صالحی فعال کارگری زندانی به بيمارستان

 

 آژانس خبری موکريان - روز گذشته محمود صالحی فعال کارگری سقزی در حالی که به دليل وضعيت نامناسب جسمی در بيهوشی مطلق بسر می بُرد، توسط ماموران زندان سنندج به بيمارستانی در اين شهر منتقل گرديد.

نامبرده در زندان از بيماری کليه رنج می برد وهم اکنون در بخش مغز و اعصاب بيمارستانی در سنندج بستری است.

گفتنی است محمود صالحی يکی از فعالان کارگری شهر سقز می باشد که بيش از ۶ ماه است در زندان بسر می برد و به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر از سوی دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم گرديد.