يکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶ - ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷

گزارش نخستین برنامه مشترک جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

و کانون مدافعان حقوق بشر

                                                                      

حميد حميدي (راديو پامچال) 

 

روز شنبه مورخ 27 اكتبر 2007  اولين نشست مشترك جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران(واحد كشور فرانسه) كه عضو فدراسيون جهاني دفاع از حقوق بشر مي باشد(به رياست دكتر عبدالكريم لاهيجي) و كانون مدافعان حقوق بشر در ايران (به رياست دكتر شيرين عبادي) كه تقاضاي عضويت در فدراسيون جهاني حقوق بشر را نموده اند ، با شركت:

 

شیرین عبادی
محمدعلی دادخواه
فرهاد عاملی
نرگس محمّدی
عبدالکریم لاهیجی

و اسقبال ايرانيان علاقه مند به موضوعات حقوق بشر و تحت عنوان "آزادي بيان" برگزار شد. 

ابتداء نامه آقاي عبدالفتاح سلطاني كه به دليل عدم اجازه خروج و ضبط پاسپورت ايشان توسط دادگاه انقلاب، نتوانسته بود در اين نشست شركت نمايد،توسط دكتر لاهيجي كه مسئوليت اداره جلسه را به عهده داشتند،براي حاضرين قرائت گرديد.

سپس دكتر لاهيجي با معرفي رياست فدراسون ،خانم سهيل از كشور مراكش از ايشان دعوت به سخنراني نمود.

خانم سهيل ضمن تشكر و خوش آمد گوئي به مهمانان و حاضرين در جلسه از تلاش هاي فعالان حقوق بشر در ايران قدرداني و مراتب تاسف خود را به نقض آشكار حقوق بشر در ايران بيان نمود. ايشان در سخنان خود به نشست مشترك در سازمان ملل و بررسي وپيگيري  بر وضع نابسامان حقوق بشر در خصوص فعالين سياسي و اجتماعي و كارگري و زنان، با توجه وضعيت دشوار زندانيان در ايران و با توجه به ارتباط فدراسيون با اتحاديه اروپا ،به موضوعاتي  كه در آخرين نشست با مقامات اين اتحاديه در خصوص نقض حقوق بشر در ايران داشتند ،اشاره نمودند.

پس از سخنان ايشان ، نوبت به مهمانان حاضر در جلسه رسيد، كه ضمن معرفي ايشان توسط دكتر لاهيجي به موضوع "آزادي بيان" از منظرهاي مختلف پرداختند.

 

سخنانان دكتر لاهيجي را در اينجا بشنويد.

مشروح كامل سخنانان خانم شيرين عبادي را اينجا بشنويد.

مشروح كامل سخنانان آقاي محمد علي دادخواه را اينجا بشنويد.

مشروح كامل سخنانان خانم نرگس محمدي را اينجا بشنويد.

مشروح كامل سخنانان آقاي فرهاد عاملي را اينجا بشنويد.