مشروح سخنان تقی رحمانی و محمد علی عمویی

در گردهمایی اعتراض به بازداشت موسوی خویینی

 

 

ادوارنیوز: تقي رحماني از فعالان ملي مذهبي و محمد علی عمویی از جمله افرادی بودند که  كه سخنانشان با استقبال فراوان حضار و دانشجويان شرکت کننده در گردهمایی اعتراض به بازداشت مهندس موسوی خویینی  مواجه شد .

 تقي رحماني در این مراسم گفت:  من سالها در زندان جمهوري اسلامي بودم و حرف هاي فراواني در مورد زندان هاي دهه ي 60 است كه شايد زماني بتوان آنها را گفت اما بايد به شما بگويم كه در آن زمان پوست و پر ما را كندند ، در حالي كه از بسياري سركندند . امروز خانواده هاي سياسي از وضعيت زندانيانشان مضطرب اند ، اما شما بايد درد مادران زندانيان سيسي دهه ي 60 را بدانيد . چه مادراني بودند كه كتك خوردند .

 

وي ادامه داد من از اين جهت مهندس موسوي را دوست دارم كه او مونس و غمخوار زندانيان سياسي در سال هاي اخير بوده است .مجلس ششم جايي بود كه چند تماينده شجاعانه ايستادند و برخي اقدامات را افشا كردند تقي رحماني گفت ما بسياري از خاطرات خود از دهه 60 را به اصلاح طلبان نميگوييم ،‌اما شايد روزي عمويي ها و اميرانتظام ها اين خاطرات را بازگويي كنند . تقي رحماني با اشاره به نا آرامي هاي اخير آذربايجان گفت : زندانياني كه در زندان هاي تبريز ، اردبيل ، مراغه و كردستان هستند ، صدايشان به جايي نميرسد و موسوي خوئيني خودش همواره پيگير وضعيت اين گونه زندانيان بود و ما بايد يار بچه هاي كردستان و آذزبايجان كه همه ايراني هستند باشيم .
رحماني گفت : امروز 46 بهار از عمرم ميگذرد و 3 دهه از آن را در زندان بوده ام و البته خود را در حد يك استوار 3 مي دانم و يك سوال ميخواهم مطرح كنم و اي كاش سعيد حجاريان تا انتهاي جلسه در جمع ما بود و مرحوم مهندس بازرگان نيز در اينجا بودند ، تا به سوال من پاسخ ميدادند : چه چيزي است كه صد سال از مبارزه براي دموكراسي در ايران ميگذرد اما همواره تحولات نهايتا به نفع نيروهاي قبل از دموكراسي به پايان ميرسد . چرا و چگونه در جامعه ما وقتي فضا باز ميشود از يك طرف ميانه روهاي ليبرال در جواب اعتراض جوانان راديكال ميگويند كه اي جوان فضولي نكن و جوان راديكال نيز به دنبال حذف پدر ميانه روي خود به ناپدري هاي ديگري روي مي آورند و در نهايت حاكميت ناپدري خطرناكتري براي جامعه مي شود.
رحماني در ادامه خطاب به نيروهاي سياسي و مدني گفت: هر خواسته اي را داريد بايد مدل تحققي آن را بگوييد من در زندان نيروهاي زيادي را از راست تا چپ ديده ام كه براي خواسته هاي خود مدل تحققي نداشتند. اگر فعاليت مي كنيم بايد هزينه بدهيم اما مردم دستاورد مي خواهند و چگونه مي شود كه در ميانه دعواي راديگالها و ميانه روها نهايتا نيروهاي فبل از دموكراسي پيروز نشوند.

محمد علي عمويي نيز در حالي پشت تريبون قرار گرفت كه رضا دلبري مجري مراسم سالهايي را كه عمويي در زندان گذرانده است را از عمر خود بيشتر دانست.

 

عمويي با درود به زندانيان سياسي و عقيدتي گفت: خدمت همه خانم ها و آقايان حاضر در اينجا درود مي فرستم. به كساني كه به خاطر آنها ما اينجا گرد هم آمديم. مهندس موسوي خوييني، ناصر زرافشان و بسياري زندانيان عقيدتي سياسي ديگري كه هيچ جرمي مرتكب نشدند، هيچ كار خلافي نداشتند جر بيان عقيده. با كمال تاسف در كشور ما چه پيش و پس از انقلاب آنچه كه اساس زندگي آزاد انسانهاست همواره مورد هجوم قرار گرفته است...اما از آنجا كه حاكمان وقت نمي توانند به صراحت اعتراف كنند كه به اين علت بازداشتش مي كنيم انواع اتهامات كذب را متوجه طرف مي كنند. ارتباط با بيگانه، جاسوسي، اقدام براي تغيير حكومت و بسياري مطالب ديگر. حتي اتهامات منكراتي به افراد مي زنند. به منزل كسي مي روند. روي ميزش شيشه مشروب مي گذارند. از او عكس مي گيرند و اين را آقاي بازجو در بازجويي مطرح مي كند. و حال آنكه طرف در زندگيش هرگز لب به مشروب نزده. عكس هاي عجيب و غريبي از خانه كسي بيرون مي آيد كه همواره به حسن اخلاق شهرت داشته... با حيثيت و شرافت انسان هاي شريف به راحتي بازي مي شود... به درستي اشاره شد اينجا كه آقاي موسوي خوييني پيش از بازداشت به دوستانش يادآور شده بود كه سخن من آن چيزي است كه الان مي گويم."

عمويي ادامه داد :دوستان عزيز! ما در سال 85 به سر مي بريم و اين داستان، داستاني است كه در سال 61 و 62 بر سر ما آمد و همچنان ادامه پيدا كرد. آن زمان بسياري باور كردند آن شوي تلويزيوني را. هيچ صدايي از كسي برنخاست. اساسا تصوير كردن آنچه كه در دهه شصت بر زنداني سياسي گذشت به هيچ وجه قابل قياس با امروز نيست. ما هم اكنون به شدت به حاكميت كنوني معترضيم اما باور كنيد وضعيت زندانيان سياسي با آنچه كه در دهه شصت بر زندانيان سياسي گذشت قابل قياس نيست. اصلا گويي با انسان صاحب حق رو به رو نبودند. آيا اينها عوض شدند؟ نه! من معتقدم همان كساني كه آن سياست ها را در دهه شصت عليه دارندگان اعتقادات گوناگون اعمال كردند، همان ها امروز قدرت دارند و اگر بتوانند همه آن كارها را تكرار مي كنند."

عمويي افزود: "من به شما و همراهانتان تبريك مي گويم. اين نتيجه پايداري، افشاگري و كوشش براي پيشرفت پيشروان راه آزاديست كه امروز آقايان را مجبور كرده به پاره اي رفتارها كه هرگز به آن تن نمي دادند تن دهند. شما شكست نخورديد. شما موفق شديد و به گمان من اين راه به موفقيت هاي بسيار بيشتري منجر خواهد شد..." در مملكت ما چه پيش و چه پس از انقلاب همواره اساس آزادي زندگي انسانها مورد هجوم بوده است .
عمويي با اشاره به سخنان عبدالفتاح سلطانی مبنی بر عدم رعایت برخی قوانین در بند 209 از جمله دریافت رسید از زندانی گفت: آقای سلطانی هنگامی که مرا آزاد کردند از همسرم بابت تحویل گرفتن من رسید گرفتند تا مبادا اگر در خیابان اتفاقی افتاد مسئولیتش متوجه ایشان باشد.