سه شنبه ۱ شهريور ۱۳۸۴ - ۲۳ اوت ۲۰۰۵

 

شيوع وبا در زندان اوين

منوچهر محمدي به اعتصاب غذاي خود پايان داد.

  • گذشته منوچهر محمدي که توسط مسئولين زندان به نقطه ي نامعلومي منتقل شده بود به بند ۳۵۰ بازگردانده شد. در اين انتقال مسئولين وي را تهديد کردند در صورتي که به اعتصاب غذاي خود پايان ندهد او را به زندان رجايي شهر تبعيد خواهند کرد و به ايشان قول مساعد دادند که با مرخصي او موافقت ميکنند.

 

بنا بر گزارشهاي رسيده از زندان اوين ، در طي روزهاي گذشته چند تن از زندانيان در اندرزگاههاي 7،8و 9 زندان اوين به بيماري وبا دچار گشته اند.اين در حالي است که هيچ يک از مسئولين قوه ي قضائيه و زندان اوين تاکنون در اين مورد عکس العملي نشان نداده اند.

همچنين بنابر همين گزارش در واپسين ساعات شب گذشته منوچهر محمدي که توسط مسئولين زندان به نقطه ي نامعلومي منتقل شده بود به بند 350 بازگردانده شد. در اين انتقال مسئولين وي را تهديد کردند در صورتي که به اعتصاب غذاي خود پايان ندهد او را به زندان رجايي شهر تبعيد خواهند کرد و به ايشان قول مساعد دادند که با مرخصي او موافقت ميکنند.

منوچهر محمدي شب گذشته پس از بازگشت به بند به اعتصاب غذاي خود پايان داد.

 

 

کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

komitedefa@yahoo.com