چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۱۸ مه ٢٠٠۴

وکيل انصافعلی هدايت:

طبق قانون آزادی مشروط موکلم بايد آزاد شود

·         با عنايت به اين که موکلم فاقد محکوميت موثر است بنابراين با توجه به اين که بيش از يک سوم مدت حبس خود را گذرانده است، بايد از آزادی مشروط برخوردار شود.

 

وکيل انصافعلی هدايت گفت: با توجه به اين که موکلم وارد ششمين ماه از ۱۸ ماه حبس خود می شود، بنابراين طبق قانون پس از پايان ۶ ماه حبس با توجه به آزادی مشروط بايد آزاد شود.

محمد علی دادخواه در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اشاره به اين که انصافعلی هدايت با احتساب بازداشت قبلی خود بيش از ۵ ماه از دوران حبس خود را گذرانده است، افزود: با عنايت به اين که موکلم فاقد محکوميت موثر است بنابراين با توجه به اين که بيش از يک سوم مدت حبس خود را گذرانده است، بايد از آزادی مشروط برخوردار شود.

وی در خصوص اعتصاب غذای انصافعلی هدايت گفت: اصولا اعتصاب يک عمل خلاف قانون نيست چون قانونی مبنی بر منع اعتصاب فردی وجود ندارد، اعتصاب نوعی اعتراض و واکنش نسبت به مواردی است که هيچ مجرايی ندارد تا مخالفت خود را در موضع برخورداری از حقوق شايسته قانونی اعلام کند.

دادخواه با اشاره به اين که انصافعلی هدايت قصد تجديد نظر خواهی را ندارد، تصريح کرد: اعتقاد شخصی موکلم اين است که اقداماتش بر مبنای خير بوده و هيچ گونه سوء نيتی از انجام اقدامات خود نداشته است و نبايد محکوم میشد.