پنجشنبه ۷ خرداد ١٣٨٣ – ۲۷ مه ٢٠٠۴

روزنامه شرق

حراج دختران ايراني در فجيره انجام شد

اينترپل اقدامي نکرده است

 

مهدی افروزمنش: روزنامه شرق

 

 در حالی حراج دختران ايرانی در امارات برگزار شد كه پيگيری اين موضوع هنوز در دستور كار پليس اينترپل (در ايران) قرار نگرفته است.

اين در حالی است كه تنها پليس اينترپل از نظر قوانين صلاحيت پيگيری اين موضوع را دارد.

يك منبع آگاه در نيروی انتظامی در اين باره به شرق گفت: «يك نسخه از اين گزارش برای صدور دستورات لازم برای فرماندهی نيروی انتظامی سردار قاليباف نمابر شده است

برخی از قاچاقچيان انسان زنان و دختران را از كشورهای مختلف با شتر به كشورهای عربی حمل می كنند.

اخبار مربوط به حراج ۵۴ دختر ايرانی در فجيره امارات متحده عربی در حالی برگزار شد كه عليرضا سالاری سفير ايران در امارات از اين موضوع اظهار بی اطلاعی كرد.

سالاری در گفت وگو با شرق گفت: «تاكنون گزارشی در اين رابطه به ما نرسيده است

وی افزود: «ضمن اينكه اين مسئله در اين كشور ممنوع بوده و با آن برخورد می شود

ممنوعيت اين موضوع در امارات متحده در حالی عنوان می شود كه به رغم توصيه های چندباره سازمان ملل متحد، تاكنون مدركی دال بر پيوستن اين كشور به پروتكل مبارزه با قاچاق انسان در سايت رسمی سازمان ملل وجود ندارد.

برخی آگاهان معتقدند كه دقيقاً به همين علت بسياری از حراج های انسان در اين كشور برگزار می شود. استناد آنها به گزارشات مختلف سازمان مبارزه با قاچاق انسان است كه چندی پيش در يكی از آنها اعلام شد: «قرار است بر پروازهای بين المللی كه به امارات صورت می گيرد، نظارت كامل انجام شود تا نسبت به پاسپورت های گمشده اعمال نظر كرده و از ورود افراد مشكوك به اين كشور جلوگيری كند

در اين گزارش همچنان اعلام شده است: «پاكستانی هايی كه از امارات متحده عربی به كشور خود بازگردانده شدند قربانيان قاچاق انسان هستند

به هر حال پس از صدور قطعنامه شورای همكاری خليج فارس بر سر مالكيت جزاير سه گانه موضوع حراج دختران ايرانی می تواند روابط ابوظبی و تهران را تيره تر كند. از سوی ديگر در تماس «شرق» با سفارت امارات خبر حراج دختران ايرانی از سوی فردی كه خود را معرفی نكرد، «تكذيب شد».

اين تكذيب غيررسمی سفارت امارات در حالی صورت می گيرد كه سفير ايران در امارات معتقد است: «اثبات و نفی اين موضوع خيلی سخت است

وی البته می افزايد: «به رغم آنچه كه در خبرها مبنی بر انتقال ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانی به كشور منتشر شده است، در فروردين ماه ما فقط ۵ جسد و در ارديبهشت ماه دو جسد را به كشور منتقل كرديم كه از اين تعداد ۳ نفر ملوان بودند

وی همچنين اضافه می كند: «فجيره اصلاً جای مناسبی برای اين حراج نيست. فجيره يك شهر دورافتاده است كه امكان برگزاری چنين حراجی را ندارد

سخنان سفير ايران در حالی عنوان می شود كه براساس تجربه های صورت گرفته اتفاقاً شهرهای دورافتاده و بيابانی بهترين گزينه برای قاچاقچيان محسوب می شود.

سفير ايران كه معتقد است «هر كاری امكان دارد به صورت مخفيانه انجام شود» اذعان می كند كه بعضی از دختران تاجيك به نام دختر ايرانی در امارات به فعاليت مشغول هستند.

فجيره در چند روز اخير در حالی افكار عمومی ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است كه هنوز هيچ مقام رسمی به طور قطعی صحت يا سقم حراج ايرانيان در اين شهر بيابانی را مورد تاييد قرار نداده است.