The list of 4483 political prisoners  who were executed during 
 the massacre of 1988 by the regime of Islamic republic in IRAN (1)
1
Last Name,  First Name  Place of Birth, Age Type of Execution Organizational
Affiliation
Aabaadi (man) Tehran, 27 Firing squad Mojahedeen
Aabaadi, Bahman  Tehran, 30 Firing squad Mojahedeen
Aabihak, Mokhtaar      
Aabkhoon, Yoosef   Firing squad Raahe Karegar
Aabsari, Doostali Pole Dokhtar Firing squad Mojahedeen
Aadaab Aavaaz, Esmat      
Aadaab Aavaaz, Fatemeh      
Aadaab Aavaaz, Hosein      
Aadi Shirin Poor, Ali  ardebil, 23 Firing squad Mojahedeen
Aadraab, Habeeb      
Aafaagh, Mehrangeez     Fadaiean orgMajority
Aafrand, Reza Maragheh 26 Firing Squad  Mojahedeen
Aagaah, Ali 22 Hung  Mojahedeen
Aagaahi, Abdolhosein     Tudeh party of Iran 
Aagaahi, Naaser      
Aaghaa Hoseini, Reza 20 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaa Khaani, Saeed Arak 28 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Hosein Astaneh ashrafieh 28 Hung  Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Magid   Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaai, Majid      
Aaghaajaan Zaadeh, Siaavash      
Aaghaajaari, Mohammad   Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaanour, Shahnaaz 28 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaapour, Jafar Bonab 33 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan      
Aaghaayaan, Abdolaziz Larestan 32 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Abdolvahhaab Larestan 23 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Amir Shahroud 22 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Farah Esfahan 28  Hung  Mojahedeen
Aaghaayi, Majid Behbahan 27 Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayi, Mehrangeez(aafaagh)      
Aaghdaaghi, Mojtaba Tabriz 25 Firing Squad  Mojahedeen
       
Aahang, Saeed 25 Firing Squad   
Aahangar, Javaad   Hung  Mojahedeen
Aahanpoosh, Hasan      
Aaik, Ali      
Aaik, Golali Massouleh 38   Tudeh party of Iran  
Aain Pour, Hasan      
Aaineh, Yoosef 24 Hung  Mojahedeen
Aaini, Mahmood      
Aajini, Sohaan   Firing squad Mojahedeen
Aajini, Mahmood Tehran 25 Hung  Mojahedeen
Aajoudani, Esmail 27 Hung Mojahedeen
Aakhar Khoob, Hasan      
Aale Eshaagh, Mehdi Ghome 25 Firing Squad  Mojahedeen
Aale Shafeegh, Mostafa   Firing Squad  Mojahedeen
Aamoli, Ahmad   Hung  Mojahedeen
Aamoozegaar, Naveed 26 Hung  Mojahedeen
Aamoozegar, Ali Shiraz 32 Firing Squad  Mojahedeen
Aamoozegar, Reza Fasa 34 Firing Squad  Mojahedeen
Aamozegaar, Ali Reza Fasa 29 Hung  Mojahedeen
Aamozegaar, Mehri   Firing Squad  Mojahedeen
Aaraam, Mojtaba 25 Hung  Mojahedeen
Aaraamesh   Firing Squad   
Aaraamin, Siaavosh Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Aaraasteh, Asghar     Majority
Aaraasteh, Majid   Firing Squad  Mojahedeen
Aarang, Ali Tehran, 27 Hung Mojahedeen
Aariaan, Hamid      
Aariaan, Heshmatolaah 31 Firing Squad  Mojahedeen
Aariaan, Mohammad      
Aariaanejad, Mohsen   Firing Squad  Mojahedeen
Aarian, Bijan Tehran, 22 Hung  Mojahedeen
Aarian, Heshmatollah (Amir)     Majority
Aarmiaan, Mahmood 26 Hung  Mojahedeen
Aarmin, Mahmood 28 Hung  Mojahedeen
Aasekh, Ahmad Andimesh 28 Firing Squad  Mojahedeen
Aashoori, Mohammad Ashour Shahroud 25 Firing Squad  Mojahedeen
Aashtiaani, Ali Tehran 20 Firing Squad  Mojahedeen
Aasiaabaan, Hosein Kashan 28 Firing Squad  Mojahedeen
Aasiaabaani, Khosro khoy 30 Firing Squad  Mojahedeen
Aasoopa, Jafar 40 Firing Squad  Mojahedeen
Aavanesiaan, Kaageek      
Aavi Hang, Mokhtar      
Aayatollah Zaadeh Shiraazi, Rahim      
Aayatollah Zadeh Shiraazi, Marzieh 36 Hung  Mojahedeen
Aayatollahi, (mother)   Firing Squad  Mojahedeen
Aazaad Aabkenaari, Mazaaher Abkenar, 29 Firing Squad  Mojahedeen
Aazaad, Rahim Ghaemshar 23 Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadegaan, Rahim Esfahan, 25 Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadeh, Hasan 25 Hung  Mojahedeen
Aazaadeh, (Woman)      
Aazaadi, Homayoon     Minority
Aazaadikhaah, Rahim Houmayoonshahr 27 Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadmanesh, Mohammad Reza Varamin 24 Hung  Mojahedeen
Aazaadmehr, Safdar Eslamabad, 30 Firing Squad  Mojahedeen
Aazar Aaz, Habib     Fadeian, Majority
Aazrash Gorgani, Ali 27, Tehran   Mojahedeen
Aazar Keyvaan, Anoosheh 26 Hung Mojahedeen
Aazar mokhtaar Daaraab, Faars   Mojahedeen
Aazari, Aadel      
Aazari, Daavar     Mojahedeen
Aazari, Daavoud     Tudeh party of Iran 
Aazarm, Yoosef lahijan 25  Hung  Mojahedeen
Aazerang, Daavoud 30, zanjaan   Mojahedeen
Aazerang, Saeed      
Aazmoodeh Lakaami, Fakhri Rasht 32 Firing Squad  Mojahedeen
Aazmoodeh, Alireza Tehran 31 Hung  Mojahedeen
Aazanroosh, Kian Esfehan   Fadaayan
Aazrvash, Kianoosh      
AbadyLary-Mahmoud Abadan 33 Hung Mojahedeen
Abady-Mehdi      
Abarghooi, Dr. Khalil Abarghoo 28   Tudeh party of Iran 
Abasian-Behrooz   Firing Squad Mojahedeen
Abasianhuseini-Maryam   Hung Mojahedeen
Abasishiraz-Mansoor Rezvan Shar 25 Hung Mojahedeen
AbasMirzadeh- Mohamad Reza  Karaj 30 Hung Mojahedeen
Abaspour -      
Abasy-   Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Abdolmajeed Halabcheh   Mojahedeen
Abasy-Abdolreza Halabcheh Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Ali Babol 26 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Alireza Haftgel 26 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Gholamreza Masjed Soleiman Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Hafez    Hung Mojahedeen
Abasy-Hosain (Bahman) Hshtpar Tavalesh 30 Hung Mojahedeen
Abasy-Maghsood Masal 30 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mahmood 28 Hung Mojahedeen
Abasy-Mansoor Hashtpar 28   Mojahedeen
Abasy-Mehrdad Abadan 30 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mohamadjavad Tehran 26  Hung Mojahedeen
Abasy-Mohamadreza Tehran 29 Hung Mojahedeen
Abasy-Syrous    Hung Mojahedeen
Abaszadeh- Bhieh  25 Firing Squad Mojahedeen
Abaszadeh-Majid  Gazvin Hung Mojahedeen
AbaszadehSuremy- Majid  Soumeh sara 31  Hung Mojahedeen
Abdaam, Mortezaa      
Abdi Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abdi- Mohamadesmael 22 Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Esfandiar 29 Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Furozan      
Abdi-Furuzandeh      
Abdi-Ghanbar 25 Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Gholamreza      
Abdi-Husein 15 Firing Squad Mojahedeen
Abdipeerbazaritehran- Fooroozan Tehran 31  Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Rasool      
       
Abdolalinejad-Fateme   Firing Squad Mojahedeen
Abdolalipoor-Fateme Fasa 29 Firing Squad Mojahedeen
Abdolhuseini-GholamHusein Andimeshk Hung Mojahedeen
Abdolhuseiniroozbahai-Mohsen Broujerd 27 Hung Mojahedeen
Abdollapoor-Farhad     Rahe karegar
Abdollapoor-Omar      
Abdolrazagh 31, Khnge Larestan Firing squad Mojahedeen
Abdulikamali-Majeed 25 Firing Squad Mojahedeen
Abdullahi-abulhassan Tehran 22 Hung Mojahedeen
Abdullahi-Amir Tehran 23 Hung Mojahedeen
Abdullahi-Behzad     Fadayan org
Abdullahi-Javad Tabriz 37 Hung Mojahedeen
Abdullahi-Majeed      
Abdullahi-Mirfata   Firing Squad Mojahedeen
Abdullahzadehkakhaki-Mohsen 30 Hung Mojahedeen
Abdulvahab-Husein Tehran 22 Hung Mojahedeen
Abediny- Abass Kazeroun Firing Squad Mojahedeen
Abediny Abknary- Mostafa  Abknar Anzaly 27 Firing Squad Mojahedeen
Abediny- Monireh  24 Hung Mojahedeen
Abedinzadehsehsary-Kalil  Soumeh sara  Firing Squad Mojahedeen
Abedy-(Women)   Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Bahram Shiraz 32 Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Ebrahim   Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Mostafa Abkenar Anzaly 23 Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedabas  Kazeroun 33 Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedkazem Kazeroun 29 Firing Squad Mojahedeen
Abolghasem(Saeed) 27, Araak Firing squad Mojahedeen
Abootoraab, Asghar 23 Hung  Mojahedeen
Abootoraab, Saeed 28 Hung  Mojahedeen
Abraari, Shamsi      
Abtahi, Mojtabaa Esfahan 31 Hung  Mojahedeen
Adab Aavaaz, Esmat Jahrom 25   Mojahedeen
Adab Aavaaz, Fatemeh Jahrom 23 Firing Squad  Mojahedeen
Adab Aavaaz, Hosein Jahrom 30   Mojahedeen
Adab Abaad, Fatemeh      
Adae- Masoud      
Adel - Abdoulhashem    Firing Squad Mojahedeen
Adely- Abdolghsem    Firing Squad Mojahedeen
Adely- Jamshid  Rasht 29 Hung Mojahedeen
Adibi, Mahmood 29 Firing Squad Mojahedeen
Adibi, Syrus (gholaamreza) 40 Firing Squad  Majority
Afgan-Abass Amol 27 Hung  Mojahedeen
Afgan-Mohamad shahrud 30 Firing squad Mojahedeen
Afkham- Vahab       
Afkhamy-Abass Yazd 28 Hung Mojahedeen
Afrani- Aboulghasem      Tudeh party of Iran 
Afravy-Naji  Abadan 22 Hung Mojahedeen
Afrazeh-Abass lahijan 27  Firing squad  Mojahedeen
Afrynejad- Zahra  Abadan 27 Firing Squad Mojahedeen
Afshahr-Fazlollah   Hung  Mojahedeen
Afsharpour- Ahmad       
Afshashndy- Rasoul  ourmieh 27  Firing squad  Mojahedeen
       
       
Afsharlue  Ahmad  Roudsar 31 Firing squad  Mojahedeen
Afshar-Parviz   Firing squad  Mojahedeen
Afshary - Mahin  28 Firing squad  Mojahedeen
Afshary- Hamid  Babol 21 Firing squad  Mojahedeen
Afshary- Mohamad  Babol 27  Hung  Mojahedeen
Afshon- zinlabedeen  Glpayegan 26 Hung Mojahedeen
Afshon-Alireza  25 Hung Mojahedeen
Afzaly- Esmaeel  Amol 28 Firing squad  Mojahedeen
Afzaly- Mohamad reza  Amol 28 Firing squad  Mojahedeen
Afzalypour - Ali  Gonabad 32 Firing squad  Mojahedeen
Aghely- Rahim  Rasht 30 Hung Mojahedeen
Aghily-Hamid   Firing Squad Mojahedeen
Aghily-Nahid      
Aghvamy-Maliheh Shahrud 26 Hung  Mojahedeen
Aghvamy-Mehdy   Hung  Mojahedeen
Aghvamypanah- Mohamad Reza  Tehran 23 Hung  Mojahedeen
       
Ahadi, Aboobakr      
Ahmad   Firing squad Mojahedeen
Ahmad Nejaad, farshid   Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad Nejaad, Mohammad      
Ahmad Zaadeh, Aasieh Tehran 27 Hung  Mojahedeen
Ahmad Zaadeh, Mohammad Reza Abkenar, 25 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad Zadeh, Esmail 33 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad(Org. name
 Farhad)
    Rahe Karegar
Ahmadi Aaraam, Jamil      
Ahmadi Aloon Aabaadi, Ashraf Alsaadaat Tehran 47 Hung  Mojahedeen
Ahmadi Ghotbi, Nasir 24 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi Vand, Maghsood Tabriz 39 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Abdollah Bousher 30 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Shiraz 24 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Garmsar 27 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ali Mashad 22 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Asghar   Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ashraf Tehran Hung Mojahedeen
Ahmadi, Farahnaaz Abadan 20 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Fariba Abadan 22 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Hamid Mashad 23 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Hamid 31 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Hasan Tehran 24 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Hooshang Asadabad 31 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Jalil      
Ahmadi, Mansoor Abadan 26 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mehdi Tehran 25 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Mirzaa      
Ahmadi, Mohammad Abadan 32 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Tehran 24 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Reza Garmsar 25 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Morteza   Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Naader   Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Naaser Tehran 36 Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Raouf Sanandaj 23 Firing Squad Democrat party
Ahmadi, Sohraab      
Ahmadiaan, Mahin      
Ahmadiaan, Mahmood Tehran 40 Hung  Mojahedeen
AhmadiaanMoghaddas, Ahmad Ahvaz-28  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadian, Faraamarz Babol 32 Hung  Mojahedeen
Ahmadieh Akhavaan, Jalaleddin Tabriz 27 Firing Squad  Mojahedeen
Ahsani, Daavood Tehran 26 Hung  Mojahedeen
ajmandy- Akbar  Astara 35 Hung  Mojahedeen
Akbarian-Abdolsaheb  Behbahan 27 Firing squad  Mojahedeen
Akbariany-Hamid  Tehran 35  Hung  Mojahedeen
Akbarmofarah-Roghieh      
Akbarnezad-Hourieh 23 Firing squad  Mojahedeen
Akbary kordestany-kasra kermanshah   Tudeh party of Iran
Akbary- lila       
Akbary Momfared-Abdolreza  Tehran 23 Hung  Mojahedeen
Akbary monfared-Roghieh  Tehran 30 Hung  Mojahedeen
Akbary Namdar-Golamreza  Tabriz 29 Hung  Mojahedeen
Akbary-Ebrahim Ourmieh 25 Firing squad  Mojahedeen
Akbary-fizollah Bandargaz 31 Firing squad  Mojahedeen
Akbary-Gholamreza       
Akbary-Hasan langaroud 25  Firing squad  Mojahedeen
Akbary-Mahmud      
Akbary-Roghieh      
Akbarysefat-Ebrahim lahijan 30 Hung  Mojahedeen
Akbary-Siavash      
Akbarzadeh-MohamadAli      
Akbarzadehshokuhi-siavash     Fadaeian Majority
Akbarzadehyousefy-Mohamad hosein Tabriz 60 Hung Mojahedeen
       
Akhavaan EghdaamLangeroodi, Naser Langroud 40 Firing Squad Fadaeian  org
Akhavaan, Ali      
Akhavaan, Jalaal   Hung  Mojahedeen
Akhavaan, Naaser (Hasan)      Etehad org 
Akhgar, Masood      
Akhlaghi, Asghar      
Akhlaghi, Sarhang Mohammad   Firing Squad  Mojahedeen
Akhlaghi, Seyed Mohammad 30 Hung  Mojahedeen
Akhtari, Alireza Asadabad 30 Firing Squad  Mojahedeen
Akramy- Behrooz      
Akramy- shahram      
AkramyFarsi-(Man) shahr ray 22 Firing squad  Mojahedeen
Aky- Hamid    Firing squad  Mojahedeen
Alaee- Mansour       
Alaeekhasto - Masoud  Tehran 25 Hung Mojahedeen
Alaeldiny- Masoud    Firing Squad Mojahedeen
Alam- Ahmad    Hung Mojahedeen
Alameh araghy- Homayoun    Firing Squad Mojahedeen
Alameh haery- Fazilat  Shahroud 29 Hung Mojahedeen
Alavany-    Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Mehrdad Lahijan 24 Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Sayedreza  Dehkohneh 26 Firing Squad Mojahedeen
Alavytafreshy- Afshin  Mashad 23 Hung Mojahedeen
Ali 30, Tehran Firing squad Mojahedeen
Ali Mashad Hung Mojahedeen
Ali baik (baik ali) - Aliakbar  25 Hung Mojahedeen
Ali- Changiz Ardabil 26 Firing Squad Mojahedeen
Ali zaghy- Zia  Najaf 33 Hung Mojahedeen
Aliakbarian kahani- Majid  Ghochan 28 Hung Mojahedeen
Alian- Heshmatollah      
Alidoust- Ghanbar Lahijan 27 Firing Squad Mojahedeen
Alidoust- Masoud     Raheh Karegar
Alidoust- Reza  19 Firing Squad Mojahedeen
Alijany- Asghar   Firing Squad Mojahedeen
Alikhany-Akbar      
Alipour - Hamid  Astanehashrafieh Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hasan Abadan Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hosain Abadan Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Parviz      
Alipour - Reza  Astanehashrafieh 17 Firing Squad Mojahedeen
Alirezaeian-Mohamad reza  Shahreray Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud    Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud      Etehadehfadeian org
Alizadeh- Mehdi(Bijan)  Kantehran 25 Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad    Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad taghy Kochesfehan 21 Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Shaban ali  Babol 30 Hung Mojahedeen
Alizadehazamy-Mohamad       
Alizadehzahed sefat- Ghasem  Oromieh 28 Firing Squad Mojahedeen
Allahi- Mahmud       
Allahyary-Alireza Karaj 24 Hung  Mojahedeen
Allahyary-Majid Abadan 24 Firing squad  Mojahedeen
Allahyary-sartip    Firing squad  Mojahedeen
Almasian-Nasser     Paikar dar rahe Azady
Almasian-Parviz     Tudeh party of Iran 
Almasian-siamak   Firing squad   
Almaspour      Tudeh party of Iran 
Almasy-Hamzeh     Fadaeian org
Alvaky-Ghasem Tehran 29 Hung  Mojahedeen
Alvary-Reza 31 Firing squad  Mojahedeen
Amamy-   Firing squad Mojahedeen
Amamy-Hedayatollah Abhar 35 Firing squad Mojahedeen
Amamy-Mehrdad   Firing squad Mojahedeen
Amamy-Nasrolah Abhar 28 Firing squad Mojahedeen
Amany-Saeed      
Amerian- Ozra    Firing Squad Mojahedeen
Aminian-Alireza 26 Hung Mojahedeen
Aminian-Jamshid   Hung Mojahedeen
Amini-Ayoub Sepedan 26 Hung Mojahedeen
Aminifar-Baratali Meskinabad Firing squad Mojahedeen
Amini-Kamran   Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Mashallah   Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Saidmehdi 21 Firing squad Mojahedeen
Amini-Khosro Paveh 36 Firing squad Mojahedeen
Amini-Masood Saghezkliaye 25 Hung Mojahedeen
Amini-Masoumeh Sagez 25 Firing squad Mojahedeen
Amini-Mehdi      
Amini-Mohamadreza Hamedan 37 Firing squad Mojahedeen
Amininia-Jamshid Tehran 28 Firing squad Mojahedeen
Amini-Reza Saghezkliaye 28 Firing squad Mojahedeen
Amin-Masoud Astaneh Ashrafieh 16 Hung Mojahedeen
Aminoltohid-Shams      
Aminoltolaya-Saidshams Tehran 25 Hung Mojahedeen
Aminpour-Gamshid Karaj 28 Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 18 Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 19 Firing squad Mojahedeen
Amirakram-Esmail Teheran 27 Hung Mojahedeen
Amirbahrami-Mohamad 23 Firing squad Mojahedeen
Amiri(Amini)-Mohsen Shahzand Arak32 Firing squad Mojahedeen
Amiri-(Man) Fahlian hasani Firing squad Mojahedeen
Amiri-Alireza   Hung Mojahedeen
Amirian-Qiumars Saghez 20 Firing squad Mojahedeen
Amiri-Jahanbakhsh Kermanshah Hung Mojahedeen
Amiri-Hamidreza   Hung Mojahedeen
Amiri-Masoumeh      
Amiri-Morteza kermanshah 26 Firing squad Mojahedeen
Amiri-Parvin Gandooleh 27 Hung Mojahedeen
Amjadi Toosy-Khosro Abadan 29 Firing squad Mojahedeen
Amjadi-Abdolnaser Karaj 29 Hung Mojahedeen
Amjadi-Khosro      
Amjad-Majid   Hung Mojahedeen
Amri-Hamid Arak 29 Firing squad Mojahedeen
Amshasband-Mehdi Ghom 29 Hung Mojahedeen
Anesi-Sadigheh Tehran 24 Hung Mojahedeen
Anoushehbarikabi-Saidmohamad Andimeshk 29 Firing squad Mojahedeen
Ansari Azarbygan Hung Mojahedeen
Ansari-Ahmad     Fadaeian org
Ansari-Jaber 28 Hung Mojahedeen
Ansari-Khalil      
Ansari-Masood Lorestan    Fadaiean org
Ansari-Mohsen   Firing squad Mojahedeen
Anvarpour-Hasan      
Anzelian-Naser      
Arab- Ali Homayounshar  Firing Squad Mojahedeen
Arab- Majid Zahedan 21 Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamad Ahvaz 25 Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamadreza Zahedan 22 Firing Squad Mojahedeen
Arabi- Bahman Garmsar 24 Firing Squad Mojahedeen
Arabian- Mohamadali Sadeh Esfehan21 Firing Squad Mojahedeen
Arabikhader- Mehdi Kahder shandiz 26 Hung  Mojahedeen
Arabmojahed- Ali 22 Satel  Firing Squad Mojahedeen
Arabtaheri- Aliasghar Gorgan 25 Firing Squad Mojahedeen
Arabvazeri- Alireza 30 Hung  Mojahedeen
Araghi- Parviz      
Araghifarahani-majid Arak 27 Firing Squad Mojahedeen
Arbaab Ali Tehrani, Ghasem Tehran 27  Hung  Mojahedeen
Arbaab Zaadeh, Ali 29 Firing Squad  Mojahedeen
Arbaabi, Hosein Ghom 28 Hung  Mojahedeen
Arbaabi, Reza 40 Firing Squad  Mojahedeen
Ardabily - Mehrdad Tehran- 35 Hung  Mojahedeen
Ardekani- jafar Gorgan 30 Firing squad  Mojahedeen
Ardekani moghadam- Mohamad Tehran -26 Hung Mojahedeen
Ardely- Reza      
Ardeshiry-Man   Firing squad  Mojahedeen
Ardeshirzadeh- Bahram   Firing squad  Mojahedeen
Ardestany - Ardeshir       
Ardestany - Hamid      Mojahedeen
Ardestany- Hamidreza  Tehran -35 Hung Mojahedeen
Aref-Abdollah       
Arefi-Momen      
Arjmand     Mojahedeen
Arougyzaree-Gaber Astara 32 Firing squad  Mojahedeen
Arshady-Arash      
Arshady-Atash     Tudeh party of Iran
Arshady-Esmaeel      
Arshady-Javad zanjan 31 Hung Mojahedeen
Arshady-Mahnaz     Tudeh party of Iran 
Arzanghy- Houshang  Tehran-47 Hung Mojahedeen
Asad- Abdolreza shiraz-33 Firing squad  Mojahedeen
Asadolahi- Rahim     Majority
Asadolahi- Reza Tehran 35 Firing squad  Mojahedeen
Asadpour-Jalal  Mashad-30 Firing squad  Mojahedeen
Asady- Efhat  Ghom 28 Firing squad  Mojahedeen
Asady Jabary-Mahmoud  Ahvaz-34  Firing squad  Mojahedeen
Asady- Hojat  Lahijan 27 Hung  Mojahedeen
Asady- Jamshid  Brojerd 27 Hung  Mojahedeen
Asady- Nader  Masjed Soleiman-30 Firing squad  Mojahedeen
Asady-Alireza Masjed Soleiman-27 Firing squad  Mojahedeen
Asady-Jalal  Mashad-18 Firing squad  Mojahedeen
Asady-Khosro     Tudeh party of Iran 
Asfarayeni- shahriar  Bojnoord 26  Hung  Mojahedeen
Asghar Tinayee       
Asgharabady-Manucher      Tudeh party of Iran 
Asghari- (Mother)   Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Alireza Tehran 29 Hung  Mojahedeen
Asghari- Mansure     Fadaeian org
Asghari- Mansure Azna agigoudarz 31 Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad  Esfahan 22 Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad reza 25 Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Sayedmohamadhasan Mazandaran 27 Hung  Mojahedeen
Asghari- Shala(Zahra)  26 Hung  Mojahedeen
Asghari- Sirus Masjed Soleiman    
Asgharian-Nader  Babol 30 Firing squad Mojahedeen
Asgharihatamabady-Ahmad Tehran 28 Hung  Mojahedeen
Asgharizadeh- Mahmoud    Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Majid   Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Moshtava Tehran 25 Hung  Mojahedeen
Asgharnezad-Esmaeel 34 Firing squad Mojahedeen
Asgharshahi- Zahara Tehran 24 Firing Squad Mojahedeen
Asgharypour   Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh- Ali  Tehran  Firing squad  Mojahedeen
Asgharzadeh- Farid Tehran 25 Hung  Mojahedeen
Asgharzadeh-Mahmud Anzaly 28 Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh-Vahid    Firing squad Mojahedeen
Ashkurylangroudi      
Ashraf zadegan-sayed hasan Roudsar 23 Firing squad  Mojahedeen
Ashrafi- Ali  Tabriz 30 Firing squad  Mojahedeen
Ashrafi- Mohamad  Sharud 23 Firing squad  Mojahedeen
Ashtari-Aziz Behbahan Firing squad  Mojahedeen
Ashtari-Mehrdad Tehran 28  Hung  Mojahedeen
Ashuri- Bahram  Noushar  Firing Squad Mojahedeen
Aslani- Majid Mianeh 28 Firing squad  Mojahedeen
       
Ataabaki, Mostafa 26 Hung  Mojahedeen
Ataee-       
Ataee- Ahad khoram dareh 30 Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Hasan 25 Hung  Mojahedeen
Ataee- Hosain   Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Mehdi Tehran 26  Hung  Mojahedeen
Ataee- Mohamad   Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Nasser      Fadaeian org
Ataee- Sarhang aboulghsem       
AtaeeTehrani- Sayed Kambiz Tehran 22 Hung Mojahedeen
Ataran- Mohsen  28 Hung  Mojahedeen
Atardy-Mohamad  Gouchan 31 Hung  Mojahedeen
Atariannjad- Saeed    Hung  Mojahedeen
Atari- Ali  Sangarshagaji 25 Firing Squad Mojahedeen
Atarzadeh- Behrooz  Mashad 21 Hung  Mojahedeen
Atarzadeh- Mohsen   Hung  Mojahedeen
Atarzadeh(Atari)- Azam (Sharbanou)  Broujerd 27 Firing Squad Mojahedeen
Atefi - Mehrdad       
Atighechi- Kamal Zanjan 31 Firing Squad Mojahedeen
Atraak, Ali Tehran 20 Firing Squad  Mojahedeen
Atraak, Farookhzaad Esfahan 21 Firing Squad  Mojahedeen