دوشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۸۳ – ۲۹ مارس ٢٠٠۴

برای آزادی كسانی كه به روی صلح لبخند زدند‌

ليست سوم اسامي

 

 

 

پاريس، چهاردهم مارس 2004

 

 

كوفي عنان

پارلمان اروپا

فدراسيون اتحادهاي حقوق بشر

امنستي انترناسيونال

هيومن رايت امريكا

 

چنانچه مستحضريد در روز دوشنبه مقارن اعلان خبر امضا قانون اساسي موقت در عراق و اميد استقرار صلح براي دمكراسي , در شهرهاي كردستان ايران موجي از شادي به پا خواست ولي با كمال تعجب و تاسف مي بينيم كه جكومت جمهوري اسلامي ايران با خشونت تمام اين لبخندهاي ناشي از شادي و صلح را هم بر نمي تابد  و با گسيل نيرو از خارج از كردستان و سركوب و حتي نيراندازي به مردم صدها نفر را در شهرهاي دستگير و زنداني مي كند. ما امضا كنندگان زير كه خود از قرباني ستمگري هاي جمهوري اسلامي هستيم از شما مراجع حافظ صلح و حقوق بشر مي خواهيم كه آن چه در توان داريد براي آزادي كساني كه به روي صلح لبخند زده اند به كار بريد.

 

جنابان

اگر در قرباني شدنشان در ميدان هاي جنگ براي آزادي ياري شان نداده ايد لااقل در تبسم به صلح با آنان همراهي كنيد.

 

با احترام فراوان

اسامی امضا كنندگان:

 

فرانسه :

 

يوسف اردلان، عزيز ماملی، رووف كعبی، نسرين سلمانی مظفر، رضا اكرمی، پرويز نويدی، حماد شيبانی، نسان ثوبي، پوران انصاري، كيومرث جهان زاد، حسن علي زاده، احمد آزاد، محمد اعظمي، منصور انصاري، فخري زرشكي، مليحه فرهنگ، مقصود كاسبي، ايرج يوسفي، وجيه الله قاسمي، سيروان محمود، عطا حسيني، كيوان شايگان، كامران شايگان، شاهين گرجي، حسن سالم، آ .ارشدي، ابراهيم آوخ، شاهو حسيني، خسرو عبداللهي، باقر مومني، بهمن اميني، اكبر سيف، ايرج نيري، رضا معيني، بابك جزني، احمد اسكندري، عيسي صفا

 

 

انگلستان :

هاشم كريمی، معتصم طاطايی، عبدالقادر دباغی، محمد مهتدی، همزه بايزيدی، مولود سواره، مينا سواره، آمين فيضی، زينب رسول پناه، اسماعيل بايزيدی، يوسف افراسيابی، بيان كريمی، گوهر فيضي، علي زندكريمی، محمد رحيمی، رحيم خدامرادی، حيات توكلی، آذر زندكريمی، كاميل احمدی، علی كريمی، دكتر خليل رشيديان، محمد عليار، انور سلطانی، سعيد شمس، شورش حاجی، احمد هه ردی، هاوار محمد رسول، صابر كوكه ای، دكتر كمال ميراوده لی، شيركو سندی، صباح غالب، بابكر دره ای، جواد مه لا، دكتر امين موتابچی، عباس رستم، دكتر جمال محمد، هاوار شورش، عطا مفتی، بيريوان دوسكی، تارا جاف، ابراهيم زه هاوی، سالار حه مه ره ش، سه ربه ست كركوكی، شه پول علی عسكری، امير جلال، سالار باپير، فاروق بابا ميري، بهجت سليمی، منصور ناصری، رضا كعبی، ناهيد بهمنی، حسين معمارزاده، بختيار كريم، برهان بارخدا

 

آلمان :

منوچهر كابلی، محمد تقی جليلی، مرجان منصور (آذر)، بهرام رضايی، پروين پيشياری، دلكش قربانی، پروانه قربانی، فريده قربانی، عبدالله عليدوست، ديمن محمدی، مستوره خوشيار، وحيد عابدی، آمين بلوری، اسماعيل سهراب نژاد، جهانبخش اسدی، كژال بلوری، جبار محمدی، بهمن عليار، مريم منفرد، افسون جواهری، شريف شهبازی، جهانگير اديب پور، سهيلا سراوران، هادی خانی، فواد منوچهری، صباح ماموخ، رحمان قربانی، سياروس درخشان، نادر جماعتی، ويدا حاجبی، محسن ناصری، كاوه مرتضايی، حميد مشرف، اقبال بيژن زاده، سياوش محبی، تقی خسروی، حميد رشيديان، شهلا قادری، عبدالله مصطفی سلطانی، فرزاد محمدی، آناهيتا ملايی، ژيان شهبازی، امجد كريمی، كيومرث عزتی، كيهان عارفی، مادح محمدی، محمد رضا كردی، حميد محمودی، مهرنوش مرادی خسروی، شمس الدين ارشدی، پوريا دولت آبادی، فريبا حاجبی، احمد حسينی، باقی ويسی، خليل دشتی، علی گنجعلی، سوران اديب پور، كبری اسماعيل زاده، روناك عبرتگير، كيومرث عبرتگير، عبدالرزاق جلالی، مختار كريمي، حسين عارفي، رضا احمديان، همايون فرهادي، سيمين اصفهاني، شهرام درياني، جمشيد حسيني، علي جاويد، پيام بابكان، آزاد سرآشتي، برزو شكوهمند، صلاح الدين مام رستمي، منصور حكيم زاده، رضا اخگر، بهمن تموزخواه، مژگان شريعتی، منصور بلوری، طوبا قريشي، صلاح رنج آور، شادي صنايي، خسرو غلامي، رضيه خورشيدي، فراست مرادي، علي آجيكند، شهرام رضايي، عثمان خليلي، مهوش، آمد شريفي، عمر پيرك، رضا منوچهري، كژال پرويزي، فرهاد نادر محمودي، ازلم آيدين، اسماعيل حسيني، امير بختيار، هيبت احمدي، جمشيد پيشياري، ماهرخ درخشان، بهروز درخشان، طوبا صابر، ميلا مسافر، عبدالله كردپور، محمد امين اسماعيل زاده، رحيم بهرام زاده، اسماعيل سالاري، طهماسب وزيري، نادر راكي زاده، احمد نقيب، اردشير حبيبي، جلال آرامش، فرج الابرجيان، رضا ميرزايي، محمودگرشاسبي، علي كرباسي، كورش حيدري، مرتضي ستوده راد، بهزاد ارمغاني، صابر احمدي، ثريا عطاري، رحيم عبدالرحيمي، محمود پيشه ور، اسد لنگرودي،خه بات مصطفي رشيد، شوكت علي محمدامين، فرست ابراهيم حاجي، گوهدار صلاح الدين بزاز، تكينت بابا، عبدالمجيدكامل، سه ركه وت محمد حسن، عبدالرحمان ناصري، حسين بارزاني، نامو خالد بابان، كژال نجم الدين شريف، بابان جبار، آيشه بارزاني، حسين برزنجي، نازار برزنجي، خوشناو جليل، فرشيد صديقي، آري هوشيار، نيشتمان نوري، عمر كريم فتح الله، هوشيار محمود، ف. بوتان، كريم مسعودي، شورش ناصري، آسو عثمان، صحنا عثمان، ژيار بارزاني، روني علي، رحيم آوات، بختيار رشيد فتاح، محزون اورهان، نعمت بازياني، فاتح بازياني، صلاح احمد فرج، گيلاس كريم رسول، رسول سوران، سامي علي صالح، شهلا عمر عبدالله، توانا جلال، سيامك ويسي، عوني محمود، شهرزاد جمال محمود، كارزان كريم، محمد فاضل، عثمان خدر، گلشن صالح، طارق عبدالله، شهلا عزيز، گوران پيشرو، نهايت گوران، شهلا عبدالكريم، اسماعيل كريم، زولفيه زيبك، سيامند محمودزاده، قلندر برزنجي، محمود كريم، پاريزسامي علي، گيلاس محمو سعيد، محمد كاروان، محمد عبدالكريم، كاروان فرج، زارا عبدالرحمان، حه مه علي احمد، صديق محمود، كژال احمد، كالي حمادي، روا علي، بندي حسن، برهان آويسا، سهام قادر محمد، الروحام مولود، كژال هورامي، محمد ، به ناز محمد، ابراهيم سامان، بختيار جلال رضا، آمانج هورامي، سه ركه وت قادر، بيان صديقي، بهروز صديقي، سوران قادر محمد، عدنان قادر محمد، طالب قادر، نرمين محمد،  فرخ معاني، مصطفی دانشفر، مصطفی قاضی زاده، محمد حسنخالی، حميد مجيد

 

تركيه

 ناصر برزويی، محسن قزلجی، سيامك حيدری، موسي دانشفر، محمد آجيكند، بهروز لطفي، علي وه ته ميشي، هيوا محمودي، حشمت مظفري، فرزاد بختياري، كارو، اسعد آذري، احمد رنجبر، صالح باياب، شورش باياب، صالح فاروقي، سيروان الياسي، يحيي صوفي، وريا تيكان تپه، اشكان كريمي، طاهر عبدپناه، ابراهيم برزگر، صلاح فروغي، هيوا لطفي، ابراهيم برزگر

 

سوئد

محمد خضری، عمر عصری، عزيز رضايی، رحمان عبداللهیزاده، سيامند معينی، ناصر رزازی، مرضيه فريقی، سليمان چيره، جينا توتاغاجی، احمد لبادی، سليمان كاوه، مينا لبادی، سليمان ربيعی، عطا دباغی، شهلا دباغی، شهلا ايل بيگی اصلی، رحيم باباطاهری، زاگرس خسروی، عمر مهتدی، شميران احمدی، پريوش سليمی، سعيد سرهنگی، خالد سيادت، مسعود فريقی، حامد كهنه پوشی، علی رمضانی، ريبوار رشيد، كويستان داودی، الان داودی، اران داودی، چيا هومر، ادريس هومر، ليلا رشيد، سازان نجم، سوزان قادر، يوسف پاوه ای، روفيا رمضانعلی، شهلا عدنانی، فاطمه عليزاده، هيرش عليزاده، گلاله عدنانی، سوما عدنانی، اسعد دورويی، رضا لطفی، سروه مجيدی، هيوا مجيدی، هيرو عدنانی، مصطفی صوفی (قباغكندی)، احمد فاروقی، مصطفی جلالی،  كريم ايلخاني زاده، حسين پناهی، مهاباد قره داغي، مصطفي گرمياني، انداز هويزي، سركش عبدالكريم، كمال گرويسي، سليم بابان، شنه هدايتي، هيژا بابان، حسين سيدي، كريم مولودي، شاخه وان درخشاني، اوين برزنجي، نازنين برزنجي، ناسك رشيد، ليلا خضري، هيژا كهنه پوشي، رضا يغموري، فهيم كاكي، بهمن حيدري، رحيم رشيدي، احمد اسكندري، كاوه غفوري، بيژن شفيعي، محمد احمد پور، ريبين كوردستاني، شمال صدر، صلاح رحيمي، قاسم چيره، فرهاد جوانمردی، خديجه نانوازاده، فاروق مدرسی، رسول محمدی، آرام بداغی، سامان شاسوار، خسرو بايزيدی، تالان عارف ، ارام برازنده، بها الدين اوجار، ادريس له تيف، گؤضه ند باراوي ، ئه سكه ر دلسوز، تابين عارف، فايق احمد، صالح اماني، شهلا احمدی، ئايشه شاداب، مينو احمد، سامي محمد، رزگار فرج، رزگار مصطفي، كارزان عمر، فايق اولادي، گزنگ حسن،  طه عبد الله، انور دمود، زكي فرصت، سردار زانا، محمد محمد، ئه وين اسماعيل، هه ردي  رشيد، سعيد زارابي، شيوا عميدي، گوين  عميدي ، كريستينا نيلسون ، سوران صالح، ماردين..... ، ضيان گلي ، سميرا گلي ، صبريه شريف، ستي گلي، فرشيد.....، زوران ئوجار ، بيريوان ئوجار ، بوتان ..... ، صابر صالح، روناك امين، كريستيان اريكسون ، رنج هةورامي، اگنتا يورگن ، مسعود رادفر، رضا درخشان، انا هانسن ، سه رگول مهرباني ، سازگار كامل، نرگس محمد، دانا برزنجي، بوليوار برزنجي ، هيوا حسن، گلزار حسن، دانا حامد، لانه حه مه اغا ، بيان اسعدي، شيرين اسعدي، ناما هوكانسون ، رسول كاروان ، سارا  محمد، ئالان محمديان، فواد چاملكاني، محمد علي گلبهاري، طوبي كريمي، پاتريك لوواندر ، ناديا يوهانسون ، ساواز حسين، عزيزعلي، كلاس كريم، يوهان يوسف، ديانا يوسف، دنيا يوسف، ئاراس يوسف ، شنه نوري، ياسين عبد الله حمه سور، جمال امين مصطفي، سالم فرحان، سوزان احمد ، هيوا محمدي، فواد ترابيان، گلاويژ محمدي ، پروانه حيدري، خسرو ذبيحي، مهاباد حاتمي، جبار كريم، سعيد سالميان، حبيب عارفي، قادرسعيد،  طه لطيف، فاتح رستمي، مريوان رستمي، كريم حسيني، كؤچةر دانش ، ئازادعزيز، ئايشه عزيز، بنياد اسلام دوست، بهار اسلام دوست ، شاد ابراهيم، كويستان  ابراهيم،  شوان  ئاواره ، سهيلا  بةرهةم، ناصر حسيني، ابراهيم سعيد، جهان كاهان ، بانه ... ، چومان .... ، هيشو ناميق ، ريژان كريم، سوهام حسن فرج ، فريدون  نوري، نياز عمر، شوانه غفور  ، به ناز واميق، نازر غفور، گوران حسين ، فردين حمود، ئه وين باراني ، سه رياس احمد، ئاپو ده وير ، احمد علي ، مظفر سليم ، نازدار سليم، بهار سليم، بريسكه سليم ، هوليا ئرين ، ديلمان شريف، ره وه ز علي ، ذؤژ حسيني ، حه مه ئه مين  مهدي ، كارل روبينگر، محمد احمدي، هيلدا بها الدين ، هلمت زانگا ،  ريبين محمدي  ،  پيبند محمدي ، صالح مسعود ، عمر مهاباد ، عطا ويويتان ، كوكا نرگس ، كارا كيزلار،  روشن جيلان ، ناما  محمد ، ياسا محمد ، هيوي سعدون ، فريبا مجيدي ، كريستينا لارشون ، لاوين روناك صالح، زكريا حامد، ئامينه گولي، زهرا گولي، دوني نيلسون، مهرداد حسن، نيكلاس اولسون، بيرگيت اووار ،سوفيا كاليزاي، مريم هاگمارك، نوزاد طاها، سامان علي، طاها هادي، بهار علي، الماس صالح، كامران محمد، تارا حسن، اوين اسماعيل، سنگار علي، سمكو، بشيرعلي، ئاوين علي، خديجه ئميني ، پري نزاركي، پدرام هركي ، شادي محمدي، ئازاد شايندژ، ئاماد ماكتو، هيوا داروخان، بيستون عمادي، كاريم رائولي، ئؤميد عبدوالهي، احمد بهادري، برهان ابراهيمي، احمد خادمياني ، محمد قادري، كامل علي محمد، چنور مكائيلي ، براو گوران، تزران ژوان ، شاد رازي، ريبين قادري، عزت رئوف، بةرهةم طارق ، شهرام مرسلي، ماريان علي ، عمر حسن، مژگان سليمي ، خوشه نييت، وزه ير تحلي ، فرهاد . م،  مهرداد. م، محمد.د. ع، علي كريمي ، سامان نوري سعيد، سوران غريب ، ئاران جمال ، نورالدين مجيد، كاوه شيخله، انور الياسي ، صديقه جلالي ، چيمه ن بيبامي، فاطمه ترابيان، چيمه ن عليدورياني ، كريم مولودي ، بريتماري مولودي ، اسعد علي گرميانی ، نازدار احمد ، گريند هاران ، ئاشنا انور، هيرو توفيقي ، نيان ساعد ، دلشاد احمد ، مصطفي الماس، جلال بهايزاده، مانجي اميني ، محي الدين خان احمدي ، اسعد رزازي ،  كويستان كامل، رزگار ميكائيلي ، لقمان صالحي ، باور عبدالخالقي ، اسماعيل . م ، گه ردي شهرزاد، شوان ئوبد ، عثمان . گ، ئارام محمدي، طاهر پناهنده، شهلا .م، اسماعيل گوران، محمد صابري ، دلخوش علي، محیالدين صالح ، فرزين خادمي ، علي عادلياني، هوگو مرگان ، سامان الياسي، عليرضا اصلاني ، زهرا ابراهيمي ، محمد اصلاني، علي كتابي ، فاطمه ابراهيمي، هاوار صابر ، نچيروان محمود، بيان حسن، هلمت حسن، چنور حسن ، خاور جهاني، فهيمه علي ، گلاويژ علي ، فرح عبداله ، رشاد محمود، عدنان خالد، امير علاوي، مهران مرادي،  محمد ديلان، مينا والستروم ، اننا تؤوا گيللين ، عبدالله حسيني ، ريبه ر داهام ، جووتيار مجيد ، سيروان حميدي ، كاروان عزيز ، فتاح كريمي ، بيستون علي ، ريبازمحمد ، شكر مهدي ، مريوان محبوبي ، طاهر مصطفي ، عبدالله سلام حاجي ، بژوين بهرامي، ئاگرين  گولي ، ئالان عبدي ،عبدالله خالديان ، ماريا خالديان ، سوران پيسداري ، مهدي رازدار ، اوا نيلسون ، نجات عليفرزا ، نيشتمان ايراندوست ،جلال قهرماني ،خالد گوهري ، دانيل عبدالله ، ارام علي، رستم بحري ، شهباز كردو ، دلبر حسيني ، كاني احمد ، لونا محمود، فريبرز كرمي ، اسماعيل احمد ، حسام حيدري ، شهرام .ك، كرمانج رسول، رزگار رضا ، حاجي قريشي زاده، ... محمود ، كاروان حسني ، نيازعلي ، شيراز علي ، شورش شوشمي ، شهرزاد نادر، طه ئاوات ، تارا عبدالله ، ئازاد احمد ، يونس اسماعيل ، امير صابري ، غريب احمد ، مازيار محمد، ادوارد دانيلسون، گونيلا ئولسون، شاوار عبدوالهي ، ميلان مكتوبي ، ئاسو ئازاد ، ميديا، م ئاواتي ، ن . پاپپيلو ، حميد الهي، زانيار قادر علي ، نجم الدين محمد ، تابان نجدت ، طارق عبدالله ، احمد اوستا، ديمن بهماني ، بانول عقراوي ، روندك بهار، تحسين محمدي ، نازنين محمد انور ، ازيتا محموديان ، خانان گلالي ، عماد حسن ، شهيروان كرم ،نجيبه سروري ، رزگار رسولي ، خوشناو علي ، ئاكو قادرياني ، احمد كرمي ، پولا عزيزي ، سرود عزيزي ، رامو عزيزي ، دانا عزيزي ، علي جامات، ليره مصطفائي ، كريم طبياني ، ژينو ئا. ، تانيا ئا ، هةژير ئا ، هةنجير ئا . فرميسك دانش ، قادر صالحي ، مظفر كريمي ، كاروان سعيد ، كريم خنداني ، جمال سربست ، ئامانج مصطفي ، هيوا ابوبكر ، كامل امين ، حسين حدادي ، بهرام بيداري ، كامل محمدي ، محمد علي جعفري ، ئاماندا سوران ، كامل سابري ، پروين شهابي ، شهره گلابي ، محمد عبيدي ، بهداد نراقي ، سولين امجدي ، فرهاد باله مراد ، احمد عبدول نژاد ، يوسف محمدعلي ، شيلان عبدولي ، سردار احمد ، اسماعيل سعيدي، نوروز هيوا ، مهين رحيمي ، محمد فاروقي ، كاروان پورامين ، سالار بهائي ، كنعان نادري ، سيوان . م ، شمال قاسمي، شادان موكري ، چنور دربنديخان ، سعد محمدي ، شعله منوچهري ، كامران قادر ، سه ركوت عبديني ، پشتيوان محمود ، طاهر عزيز ، قادر كاردار ، رؤيا زندي ، ئاوات سايشه ، چرو هه ردي ، سليمان عادل نصب ، زيرك ظاهر ، رحمان حسني ، فريبرز گروسي ، منصور مسعودي ، ئانگليسا  سونسون ، دياكو شيخي ، اوين  م ، ماريان اندرسون ، بيخال ... ، اوسكار امين ، ميثم عليزاده ، سارا كريمي ، ئايشه احمدي ، هيرو نجم الدين ، سارال عزت، بايزيد مبارك ، خالد شتاب ، كريم حاجي رسولي ، سرگول محمد ، عزيز ئوكار ، گولناز احمد ، كوردو محمد ، هوزان فيصل ، شلير مرادرسولی ، بكر سعيد ، سعدالله . ن، ريزان علي، روناك محمد ، كامل بارزاني ، ئاراس ساعدياني ، كارل پترسون ، نازدار محمودي ، ريكاد بوريس، ساسان سعدالله ، مهاباد رشيد ، سيروان قايشي ، شيروان مصطفي ، ئاشتي پرويزي ، لارس اندرسن ، سلام موريز ، كاروان شريفي ، تاوان سابر، فوزيه سلطاني ، ليلا ملائي ، فريد احمدي ، صوفيا ئاندرياس ، بيان حقيقت ، ئاشتي عزيز ، كورده محمد، زورتان احمد، ميديا خالد، پري طاهر، فاتح خالد، شهباز شهلايي، سرداراسماعيل، كاوه عزيز ، تارا نعمت، شوان رئوف، بابان كاروان، چالاك صالح ، مونا صالح ، اوين علي ، لاوان علي، كريستوفركونگ، لانه علي ،  بريا محمد، ليتما احمدي ، دانيل روبيرت ، مژگان بهرامي، حسين علي  احمد، شةوبؤ رئوف علي، شنه حسين علي، هانا حسين علي، سانا حسين علي، نسرين فتحي، ئارام  فتحي، ئاسو شوان ، جلال صالحي، شپول سلطاني ، جلال سلطاني ، تانيا  سلطاني، ئةستثرة مرادي، شيلان مونا ، فريده  مونا ، حسين مونا ، سالوا موسی ، هندرين طه ،پرشنگ سعيد، ئامين سعيد، نادين بهرامي، خالد  دارا، پروين علي ، كاني فرهاد، گونار  لارشون، شهين مولودي ، شاكريا فرزاد ، نيان محمد ، محمد كاردوي، صادق فرهاديان ، مصطفی بهزاد ، نسرين ايراندوست، ئةستثرة ايراندوست، كاوه بزرگي، تارا عبدالهی، ناريوان عبدالهی ،كامل رشيد ، ياسين، ئامين ويسي ، شرافت  ويسي ، ميلان علي ، ايار علي ، ساسان عبدي ، ايدا عبدي ، نرگس وفايي  ، رينسا حسيني، پرشنگ حسيني ، جلال  صالحي ،محمد دانش ، ديلان علي، بهاالدين فرجاد ، محمد فاروق ، ديارميكايل ، سينا احمد ، زوزان سردار،  نيگار ئاكو، اميد حسن زاده ، نسرين  سعيد، سامان رفيق ، صالح كارو، ئاسو جمال ، ئاميتا باروجين ، سانا باروجين ، فاتح  كاروان ، اشكان كاروان، عثمان علي ، روناك قادر، دلشاد محمد، سعاد عبدالكريم ، بهزاد اسماعيل، انورعبدالكريم، دكتر خالد تيكان تپه، سالار آشناگر، غلام زبردست، شهين غفاري، سارا زبردست، محمد مهتدي، احمد سراوران، لطف الله سراوران، شمسي جهان سنگاب، روناك  عبداللهي     

 

هلند

علی محمود محمد، كيوان فرامرزی، كيوان ثنايی، احمد مرتضايی، نجم الدين گلپرور، صديق قادری، هادي محمود، جهانگير حسامي، منوچهر بلباسي، ت.يوسفي، كورش ورزندگان، م .ورجوند، رزگار عبدالكريم، منصور جوانمردي، سيد محمد برزنجي، بختيار برزنجي، نرمين خان برزنجي، چلن برزنجي، مهتاب ورجاوند، جوان اسد، دلوان محمد، نيلا حيدرزاده، روناك خان برزنجي، بهروز سعيد پناه، آذر سعيد پناه، انور مسيفی، شيلان مسيفی، علی  رحيمی، حسن کريکاری، سوزان ياسين عمر، کردستان سواره قادر، سامان لطيف، طاهر حسين، وريا نورالدين، کيوان محمدی، كژال علی مه مه ند، مظفر علی، عمر سلام عزيز، ﮊير عمر عارف، هاوکار کاکه مين، دلاور عارف، عبدالله  حسين، محسن  رفيقی، فرشته  رفيقی، هاشم حسينی، مجيد حسينی، سامان کريمی، محمود  الکردی، کامران الکردی، محمود  چليک(زنار)، ساسان درويش کهن، احمد ﭘوری، مصطفی حمه حه سه ن (مصطفی قصاب)، مصطفی بهمنی، اميد نقی ﭘور، صمد خوشناو، شنو حسن احمد، اميد حسن احمد، حسن احمد مولود، عمر خالندی، منيره محمدی، يدی تخته، شهاب منبری، هلمت دهقانان، هورامان کريمی، مسعود کاظمی(هنرمند)، فاروق باﭘير(هنرمند)، کيهان عزيز(نويسنده)، محمد داشگه ای، کاوه همتيان، بهمن مهربانی، یونس عزیزی، رحمان جوانمردی، منصور جوانمردی

 

سويس

ميرزا مراد مرادی، پروين پرتوی، حسن محمدی، سويبه سفری، رحيم ايران نژاد، عبدالاحد احمدزاده، احمد مام محمدی، شادان مصطفی، مسعود تقی نجات، شيرين حسن پور، هيمن رسول، چنور قادری، عثمان تازيك، غفور حكمتی، حسين كريمی، مسعود ريواسی، عايشه محمدی، مختار مرادیزاده، بهزاد سيد احمدی، خالد حسين زاده، محمد عبدالله زاده، آمنه مرادی، حاجی انور كريم، رحمان ايران نژاد، محمد مسعودی، اقبال كريميان، جحفر لهونی، رنج طاهر، اردلان كمال، هه لكه وت عزيز، ايوب رحمانی، هاشم سروش، آمنه سروش، ياسين بانيخلاني (نويسنده)، امير كوچر، يوسف تايي، عبدالله الحديم، بهجت الجي، ماهر ايزر، محمد تاش، محمد ابراهيم صيد آموز، حسن حسني، سرتيپ حسن، سه ركه وت توفيقي، بهرام سپهردار، رامين رمضاني، احسن خشك دامن، تحسين كريم، كمال بروندي، جميله شكراللهي، آري علي، سياوش غنچه اي، عطا عليزاده، خديجه خالدي، آروين عليزاده، پريسا عليزاده، محجوب زاهدي، حميد يزدانفر، مهري فرزانگي، رضا مسعودي، اصغر برزو، سارا، رهايي، احمد فيلي، حواد قاسم ابادي، رضا كاظمي، مرتضي برقعي، مهرداد اخوان، ذاكري، منوچهر سفايي (مسول كميسيون حقوق بشر)، شيدان وثوق (محقق)، رحيم محمودي، مصطفي پيروتي، هه ژار سازواري، حليم سليمي، آرزو كريم پور، هيرو حيدري، روناك شمس برهان، پروين فرخي، هه لمه ت كارسوناني، قنبر چالغان، عمر جه يلان، آورهان قه ره باغ، علي يلماز، روژ كوردستاني، صالح علي، احمد كاوه، ابراهيم محمد، ناصح هيوا، ناجح قادر، نجات رحيم، دانا رشيد، حسن يه لدز، رضا قلنج، مصطفي سونا، كنعان چالش خان، محمود زنجير قران، اركان سولوده ره، نه زيحه تان، آينور كونژ، چيره تان، بحري قاره مان، فهمي شاهين، فيصل ته كه، اوزاي قه ره گون، محمد آلكان، زيبا بابان، توله بابان، سعيد اوزن، اليزابت اوزن، ايدين ساجك، كاوه اورميه، صالح محمدپور

كانادا

شهاب رشيدی، حميد بهرامی، افشين حسن پور، كاوه حسن، سمكو احمد، صلاح بايزيدي، عزيز عزيزي، شوان باب، جعفر ارنه اي، آنا  هو، رحمان باب، اسعد احمدزاده، رزگار جاويدفر، سعيد گلباخي، يحيی مجيدی

 

نروژ

رحمان ساكي، كمال قريشي، كريم كريمي، كيوان فتحي، محمد فتحي، باقي طالب العلم، كويستان نوری احمد حسيني، بيريت راسموسن، پيام عسكري، حمزه چابك، توران عبداللهي، اژين چابك، كاكو عليار، كاوه حسيني، هادي صوفي زاده، آري عبدالله هه وليري، بهاالدين گلپرور، شورش استادي، عارف باوه جاني، قادر زردآسر، فرخ نعمت پور، علي محمدي، آلان فتحي، مجيد بابايی، كامران رسولی، محسن شهسواری، وفا.م. عبدالله، عزيز قره داغی، علي عبدي، رضا عبدي، ناصر صوفي، سعدون كاكه باوه

 

دانمارك

مينو يوسفي، دلير محمد علي، ؟عبدالقادر، امانج محمد امين، اكرم حسين، كامران عمر، گلاله محمد امين، هادي پور، هيوا امجدي، امجد عزيز، ماجد عارفي، امير مصباح، امجد عزيزي، جعفر عابديني، جلال رضايي (باوه ريز)

 

فنلاند

عبدالله په شيو (شاعر)، سالار صوفي، شهاب خليلي، رضا عفتي، يحيي شريفي، بدری محمدی، كاوه خضري، عباس شوان

 

اتريش

دكتركمال قادر كريم، مسعود فتحي، فرزانه عظيمي، عثمان مرادي

 

بلژيك

داريوش پاشا، نادر خانزاده، خليل فرد، امير پارسا، قاسم برفي، ميترا عناف، ب . خدرلي، علي صمد، شهلا خاوري، غفارستوده، انور ميرستاري

 

استراليا

عبدالرضا سالك، جمال پاكدل جوانرويي، هيوا پاكدل جوانرويي، اقبال محمديان، محمد خاكی، دكتر شكر فلاح

 

امريكا

زاگرس يزدان پناه، عمر آقازاده، فيروز فولادي، محمد بهمني، صلاح مرادي، قاسم اميني، دكتر آوات عليار، سامرند مرادي، آمنه ؟

 

كردستان عراق

اريان محمود، پيام اصغري، كارزان محمد (روزنامه نگار)، جليل علي پور، رازاوه ايوبي، آسو اسلام پناه، فرزين، مصطفي زاهدي، بابان حه مه، اردلان فرجي

 

ايران

دريادل توانا، ويلان ديل(مريوان _كردستان ايراناحمدهمزه اي، فاطمه همزه اي، آ . آوانسيان (مريوان)، محمود تهران، فرهنگ اعتمادي، الهام اعتمادي، آزاد كردي(كردستان)، آ  .  آ، م . ع (مريوان)

 

ساير كشورها (كشور محل اقامت مشخص نشده است)

علی احمدی، شه مال پيران، افشار اقدسی، عمر يزدانپناه، آمنه يزدانپناه، علی شمس، مطهر نصيری، حشمت حسينی، كاوه امين، كيوان قادري، مجيد احمدي، رضا فتح الله نژاد، شه مال كاوه، منصور جلال، تامان شاكر (ژورناليست)، آزاد كركوكي، حسين مرادي، آري محمد، هيوا گل محمدي، جوان گل محمدي، شفيع روشني، حسين مشرف، پدرام يوسفي، غزال يوسفي، محمد كاشفي، محمد علي شكر رزاقي، صادق استاد ابراهيمي، آزاد علي اكبر، احمد خانی، فانوس كريمی، عزيز فلاحی، شيلان خانی، زمان اميری، س.ی.م شيرازی، ناصر عزيز هورامی، سردار صديق افندی، حسين ياغجی، بوزان ئويجماك، محمد سوينگور، انور ايسيك، ياسين كورت، احمد جان، علي گوكسونگور، متين مينتاش، جلال تاتلی، فاتيح آی، ئورهان كاراباز، متين هيوا

 

تشكلها

فروم اجتماعی ايران ـ گروه تدارك (فرانسه)

مركز حلبجه بر عليه انفال و ژنوسايد ـ چاك (هلند)

كانون روشنفكران مترقی كردستان (هلند)

نشريه هه نگاو (سليمانيه)

نشريه گزنگ (سوئد)

سايت «هه تاویكوردستان»، شورش عزيز سورمي _ ژورناليست و مسول سايت (ايتاليا)

كميته حلبجه (دانمارك)

سايت ميديا ـ مسول سايت ميديا كوردی (فنلاند)

مركز توسعه جامعه مدنی (فنلاند)

انجمن دوستي ايران و بلژيك

جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ايران (بلژيك)

انجمن زنان دمكرات ايراني در بلژيك

نشريه  «پينووسی ئازاد» (هلند)

هيئت تحريريه مجله هاوار (آلمان)

سايت «روژهه لات»، مسول سايت ابراهيم فرشي

انجمن كردهای شهر نوتردام (هلند)

فدراسيون سراسری كردهای هلند

سازمان مستقل پناهندگان ايرانی در هلند

جنبش آشتي ملي

انجمن دفاع از زندانيان سياسي _عقيدتي در ايران _ (پاريس)

جمعيت اتحاد براي دمكراسي_ فرانكفورت (آلمان)

جمعيت كردي «كردستا‌ن» (سوئد)

جمعيت مبارزه با اعتياد و مواد مخدر (سوئد)

جمعيت كولتور كردي (سوئد)

جمعيت بروسكه(سوئد)

جمعيت سوسيال دمكراتهای كرد در يوتبوري(سوئد)

جمعيت زنان(سوئد)

جمعيت رفراندوم در يوتبوری(سوئد)

جمعيت كولتور سنتروم(سوئد)

جمعيت آشتی(سوئد)

جمعيت هنرهای زيبا(سوئد)

جمعيت جوانان(سوئد)

جمعيت اتحاديه كردها(سوئد)

راديو ديالوگ(سوئد)

راديو كردستان(سوئد)

راديو ژيوار(سوئد)

راديو لاوان(سوئد)

نشريه «سپي تر»، سردبير آمانج عزيزكندی(كردستان)

سازمان  ﭘناهندگی  ﭘرايم (هلند)