دوشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۸۳ – ۲۹ مارس ٢٠٠۴

عباس جمالی وکيل مدافع آقای انصافعلی هدايت:

اتهامات عليه انصافعلی هدايت: پان ترکيسم، گرفتن پول از بيگانگان و ارتباط با ضدانقلات، جاسوسی و توهين به رهبر

 

گفت وگو: داود خدابخش

صدای آلمان

 

گفت وگو با آقای محمد رضا هدايت، فرزند انصافعلی هدايت

صدای آلمان: آقای هدايت آيا اطلاع داريد که پدرتان در چه وضعيتی بسر می برند؟

محمدرضا هدايت: وضعيت جسمی ايشان رو به بهبودی است و از نظر روحی هم وضعيتشان خيلی عالی است. تنها فشارهای روانی است که به ايشان وارد می کنند.

صدای آلمان: بيماری ايشان ناشی از چه بوده؟

محمدرضا هدايت: ايشان قبلا سابقه بيماری روده داشته اند و الآن اين بيماری عود کرده بود که البته با اقدامات مسئولان زندان با انتقال پدرم به بهداری وضعيت ايشان نسبت به قبل بهتر شده است.

صدای آلمان: بازداشت موقت ايشان تا چه زمان ديگری تمديد شده؟

محمدرضا هدايت: اين بازداشت موقت در تاريخ ۲۷ اسفند، يعنی ماه گذشته تا ۲۷ اين ماه، يعنی فروردين تمديد شده است. البته دادگاه ايشان ۱۸ فرودين است.

صدای آلمان: آيا وکيل ايشان همچنان آقای جمالی هستند؟

محمدرضا هدايت: بله، آقای عباس جمالی.

صدای آلمان: آيا آقای نعمت احمدی هم همين طور از تهران وکالت ايشان را برعهده دارند؟

محمدرضا هدايت: والا تا حالا که از آقای نعمت احمدی از تهران خبری نشده، ولی بطور رسمی وکيل پدرم هستند.

صدای آلمان: اخيرا نامه ای از پدرتان در صفحات اينترنتی منتشر شده. آيا شما اطلاعی از اين نامه داريد؟

محمدرضا هدايت: بله، اين نامه سرگشاده پدرم است از داخل زندان خطاب به رياست جمهوری، رياست قوه قضاييه، نمايندگان مجلس و ملت ايران. پدرم وضعيت خودش را در اين نامه شرح داده است.

صدای آلمان: آقای هدايت، متشکرم از اطلاعاتتان.

محمدرضا هدايت: خواهش ميکنم.

 

گفت وگو با آقای عباس جمالی، وکيل مدافع آقای انصافعلی هدايت

صدای آلمان: آقای جمالی پرونده حقوقی آقای هدايت در چه مرحله ای است؟

عباس جمالی: فعلا که آقای هدايت در زندان هستند و برای ۱۸ فرودين ماه قرار محاکمه دارند.

صدای آلمان: يعنی دادگاه ايشان ۱۸ فروردين ماه تشکيل می شود؟

عباس جمالی: بله، ۱۸ فروردين ماه.

صدای آلمان: آيا شما بعنوان وکيل ايشان در آنجا شرکت خواهيد کرد؟

عباس جمالی: بله، حتما خواهم بود. قرار بازداشت ايشان برای سومين ماه متوالی تمديد شد و ۱۸ فروردين محاکمه ايشان است.

صدای آلمان: آيا آقای نعمت احمدی هم همچنان وکالت ايشان را برعهده دارند؟

عباس جمالی: آقای احمدی فعلا هستند، هرچند که اصلا به تبريز نيامدند، ولی در پرونده وکالت ايشان هست.

صدای آلمان: حالا بالاخره قاضی چه اتهامی را به ايشان نسبت داده است؟

عباس جمالی: اتهامات ايشان همان اتهامات سابق است. اتهام جديدی ندارند. فقط در پرونده ايشان از نظر وزارت اطلاعات حول و حوش پان ترکيسم هم مسائلی هست، هرچند که آقای هدايت هيچ اعتقادی به پان ترکيسم ندارند. فقط اعتقاد ايشان اجرای قانون اساسی در مورد قوميت های ايرانی است، ولی اداره اطلاعات اين را بعنوان پان ترکيسم تلقی می کند.

صدای آلمان: يعنی آقای هدايت متهم به پان ترکيسم شده اند؟!

عباس جمالی: يکی از اتهاماتشان هم اين است.

صدای آلمان: اتهامات ديگر چه هست؟ چون گفته می شود که اتهامات ديگری هم مانند سياسی و جاسوسی و مواردی از اين دست هم به ايشان زده اند.

عباس جمالی: تفهيم اتهامی که روز ۲۷ ديماه شد، جاسوسی بود؛ مسافرت به آلمان و شرکت در جلسه جمهوريخواهان بود و اخذ پول از راديوها و افراد خاص. ولی جاسوسی فعلا به آن صورت ديگر مطرح نيست. چون جاسوسی تعريف خاص خود و شرايط خاص خود را دارد. نه هدايت کسی است که امکان جاسوسی داشته باشد و نه اينکه او جاسوس است. ولی آن ديگر اتهامات همچنان به قوت خود باقی است. و نيز توهين به رهبری و توهين به امام.

صدای آلمان: ولی برای اين اتهاماتی که زده شده، چه سندی ارائه داده اند؟

عباس جمالی: آلمان رفتنشان که خب، رفته بودند. هر چند که ايشان به عنوان يک خبرنگار رفته بود. ولی خب، اداره اطلاعات اين را بعنوان شرکت در جلسه ضدانقلاب در خارج از کشور گرفته است. و پولی هم که آقای هدايت گرفته، طبيعی است که آقای هدايت يک خبرنگار آزاد است و وقتی هم که خبری می دهد به راديوهای گوناگون، پولی هم در ازايش می گيرد. اين شغل آقای هدايت است. ولی آنها اين را بعنوان جرم گرفته اند.

صدای آلمان: و در مورد پان ترکيسم چه سندی هست؟

عباس جمالی: سند خاصی در مورد پان ترکيسم ندارند. اينها مقالات هدايت و گفته هايش است. هرچند، همانطور که عرض کردم، هدايت به اجرای قانون اساسی معتقد است، نه به پان ترکيسم و تجزيه آذربايجان که از اين نظر مخالف اين مسائل هم هست.

صدای آلمان: آيا نامه ای که در صفحات اينترنتی از سوی آقای هدايت منتشر شده، شما از آن اطلاع داريد؟

عباس جمالی: من هم نامه را ديده ام. بله اين نامه از طرف ايشان داده شده است.

صدای آلمان: آيا ايشان به اين دليل تحت فشار قرار گرفته اند؟

عباس جمالی: نامه دو روز پيش داده شده و من ديروز هم با خانواده اش تلفنی صحبت کرده ام.

صدای آلمان: آقای جمالی، خيلی متشکرم از لطف تان.

عباس جمالی: خواهش می کنم.