پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۳ - ۴ نوامبر ۲۰۰۴

در  تريبونآزاد دانشجويی ؛

دانشجويان بر ضرورت تعطيلی فعاليت بسيج دانشجويی و پاسخگويی نهاد رهبری تأکيد کردند

 

·         بيانيه شماره ۲ شورای دانشگاه علم و صنعت ايران

·         رييس دانشگاه علم و صنعت: هويت ضاربان مشخص است

·         بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير پيرامون حادثه اخير دانشگاه علم و صنعت

·         وجدان بيداردانشگاهيان نمیپذيرد که چنين اعمالی از سوی عدهای و با توجيه غيرت دينی صورت گرفته باشد

·         بيانيههای مجاهدين انقلاب و انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران در محکوميت حوادث دانشگاه علم و صنعت

·         اعتراض به اتفاقات ديروز دانشگاه علم و صنعت تحصن جمعی از دانشجويان، کارکنان و استادان آغاز شد

·         وزير علوم پس از جلسهی دولت:

·         شخص رييسجمهور و اعضای دولت حوادث دانشگاه علم و صنعت را محکوم کردند،

·         شکوری راد : حوادث دانشگاه علم و صنعت کار جريانی است که به هيچ جا پاسخگو نيست

 

خبرگزاری کار ايران

ريبونآزاد دانشجويی در اعتراض به حادثه ديروز دانشگاه علم و صنعت ايران به کار خود پايان داد .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اين تريبون آزاد که عليرغم تعطيلی دانشگاه با استقبال فراوان دانشجويان روبرو شده بود ، شوراها و تشکلهای مختلف ، کارشناسان صنفی و دانشجويی با قرائت بيانيههای خود موضع خود را نسبت به حادثه روز گذشته دانشگاه اعلام کردند.

کميته پيگيری حقوق دانشجويان ، شورای فرهنگی ، اساتيد ، شورای صنفی دانشجويان ، شورای کارکنان و شاغلان شاهد و ايثارگر دانشگاه علموصنعت طيف روشنگری دفتر تحکيم وحدت ، نشريه سبزانديشان انجمناسلامی دانشجويان ، دانشگاه اميرکبير در اين مراسم به قرايت بيانيه پرداختند .

يادآور میشود ؛ در تماس تلفنی با دکتر صالحی ؛ رئيس اين دانشگاه که در حادثه ديروز مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و هم اکنون در بيمارستان خاتمالانبياء تهران بستری است ، وی ضمن ابراز تأسف از اين حادثه ، انزجار خود را از هتک حرمت ساحت دانشگاه اعلام کرد .

دکتر فرشاد ؛ معاون فرهنگی دانشجويی اين دانشگاه نيز به اصرار دانشجويان در اين تريبون آزاد حضور يافت .

وی درخصوص پيگيری عاملان حادثه روز گذشته اظهار داشت : اگر پيگيری قانونی اين حادثه ۳۰ سال هم به طول انجامد ، بايد صبر کنيد .

اظهارات دکتر فرشاد با واکنش شديد دانشجويان روبرو شد .

يادآور می شود ؛ تعدادی از دانشجويان که دراين تريبون آزاد سخن گفتند بر ضرورت تعطيلی فعاليت بسيج دانشجويی و پاسخگويی نهاد رهبری تأکيد کردند .

بر اساس اين گزارش ، اين تريبون دانشجويی با صدور بيانيهای دقايقی پيش به پايان رسيد .

 

بيانيه شماره ۲ شورای دانشگاه علم و صنعت ايران

 

خبرگزاری کار ايران

در پی گروگانگيری رئيس دانشگاه علم وصنعت توسط بسيج دانشجويی و تعدادی از دانشجويان, اين دانشگاه دومين بيانيه خود را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران "ايلنا" , در اين بيانيه آمده است:

دانشگاهيان دانشگاه علم و صنعت ايران

شورای دانشگاه با تشکر و قدردانی از احساس مسئوليت اساتيد, کارکنان و دانشجويان در دفاع از حيثيت و شان دانشگاه و محکوميت اقدام شنيع و قبيح عدهای به بهانه مخالفت با مراسم قانونی برگزار شده, به آگاهی میرساند:

۱- شب گذشته, رياست دانشگاه به دليل نامساعد بودن شرايط جسمی به بيمارستان منتقل شدند, حال عمومی ايشان در حال حاضر رضايت بخش است و پزشکان مراقب سلامت ايشان هستند.

۲- اقدامهای قانونی از طريق دانشگاه, وزارت علوم, تحقيقات و فناوری و ساير مراجع صالحه در جريان است تا با خاطيان قانونشکن , برخورد قانونی صورت گيرد.

۳- همانطور که در اطلاعيه شماره ۱ به اطلاع رسيد؛ کلاسهای درسی تا اطلاع ثانوی و اعاده حيثيت از دانشگاه و بازگشت محترمانه رياست دانشگاه, تشکيل نخواهد شد.

۴- شورای دانشگاه از دانشجويان عزيز درخواست میکند که آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده و از تجمع و حرکاتی که زمينه آشوب را برای فرصتطلبان فراهم مینمايد, خودداری کنند.

۵- مراسم حضور دسته جمعی اساتيد در وزارت علوم که در اطلاعيه شماره ۱ اعلام شده, به دليل تقارن با مراسم سيزدهم آبان ماه در ساعت ۱۲:۳۰ برگزار میشود.

۶- امروز عصر روسای دانشگاههای تهران جهت بررسی ابعاد فاجعه و هماهنگی جهت اقدام لازم, جلسه خواهند داشت.

۷- اخبار مربوط به اين فاجعه در خبرنامههای شورای دانشگاه به اطلاع خواهد رسيد.

 

رييس دانشگاه علم و صنعت: هويت ضاربان مشخص است

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

رييس دانشگاه علم و صنعت در مورد هويت ضاربان خود گفت: اين افراد مشخص هستند؛ تعدادی کسانی هستند که منتسب به بسيجند.البته اسامی اين دسته از افراد مشخص، و شناسايی میشوند.

دکتر صالحی که در حال حاضر در اثر حوادث ديروز دانشگاه علم و صنعت در يکی از بيمارستانهای تهران بستری است، در ادامهی گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينکه «شخصا آماده هستم از حقم بگذرم» گفت: اما بحث دانشگاه بايد پیگيری شود و قسمتی از اين اتفاق که در درون دانشگاه اتفاق افتاده را دانشگاه بايد پیگيری کند و قسمتی که در بيرون دانشگاه است به ما مربوط نمیشود.

وی با اشاره به گروگان گرفتن خود از سوی برخی دانشجويان گفت: برخورد با اين افراد بستگی به مسوولان قضايی قوهی قضاييه دارد.

وی در مورد استعفای خود گفت: شب گذشته استعفای خود را تقديم وزير علوم کردم؛ چرا که ديگر در دانشگاهها احساس امنيت نمیکنم.

صالحی گفت: ديگر امنيتی برای خود من در دانشگاه علم و صنعت وجود ندارد.

رييس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نامهی تشکلهای دانشجويی اين دانشگاه به شورای عالی فرهنگی که وی را متهم به فعاليت و سوءسابقه در منطقهی آزاد چابهار کرده بودند، به ايسنا گفت: شورای عالی انقلاب میتواند عملکردها را بررسی کند، اما من ادعا میکنم عملکرد خوبی داشته و مشکلی نداشتهام.

وی گفت: دانشجويان ضارب کسانی بودند که با يک سری اتهامات اينچنينی فريبخورده بودند.

وی گفت: با توجه به برخی شايعات مبنی بر تحريک دانشجويان، من هم فقط شنيدهام که بين دو نماز صحبتهايی شده است و ميان دو نماز آمدند و من را در خيابان گرفتند.

صالحی همچنين گفت که با صلاحديد پزشکش احتمالا بعدازظهر چهارشنبه مرخص میشود.

 

 

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير پيرامون حادثه اخير دانشگاه علم و صنعت

وجدان بيداردانشگاهيان نمیپذيرد که چنين اعمالی از سوی عدهای و با توجيه غيرت دينی صورت گرفته باشد

 

 خبرگزاری کار ايران

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير پيرامون حادثه اخير دانشگاه علم و صنعت بيانيهای صادر کرده است.

به گزارش ايلنا ،در اين بيانيه آمده است: يکبار ديگر ساحت علم و دانش مورد تاخت و تاز گروههای شبه نظامی داخل دانشگاه قرار گرفت و در حرکتی غير معمول در دانشگاه علم و صنعت در پی برگزاری يک سخنرانی با تهييج و تشويق عدهای دانشجونما به دفتر رياست دانشگاه حمله کرده و ضمن ضرب و شتم رئيس دانشگاه ايشان را از دانشگاه خارج نمودهاند.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: چنين رفتاری با اولين و تنها رئيس دانشگاه منتخب اعضای هيات علمی نه تنها به منزله توهين به جامعه دانشگاهی کشور بلکه سر آغاز يک پروژه جديد در برخورد با دانشگاهيان و نشات گرفته از تفکری طالبانی و خرد ستيز است که آزادی و پويايی دانشگاه را بر نمیتابد. از آنجا که دانشگاه همواره کارکردی روشنگرانه و آگاهی بخش داشته و با نقد عملکرد قدرتمندان پايههای حکومت و اقتدار نامشروع آنان را سست نمودهاست, لذا هميشه مورد خشم و کين قدرتمداران بودهاست.

دانشگاه به عنوان وجدان بيدار جامعه هيچ گاه بازی حکومتگران بريده از مردم بر سر منافع ملی راتاب نياورده و ندای اعتراض ومخالفت خويش را با صدای بلند و بدون ترس و واهمه به گوش همگان رسانيده است؛ البته دانشگاه همواره تاوان اين تحول خواهی نقد همه جانبه قدرت را در مقاطع مختلف پرداخت نمودهاست. بديهی است انجام چنين رسالتی مستلزم استقلال دانشگاه از مراکز قدرت است که متاسفانه با حضور نامشروع برخی در دانشگاهها اين استقلال با خطر جدی مواجه شدهاست.

آنچه که امروز در دانشگاه علم و صنعت وديروز در ساير دانشگاه ها اتفاق افتادهاست به خوبی مبين اين مطلب است و میرساند که چنين برخوردهايی تئوريزه و هدايت شده کانونهای فساد در عرصه قدرت است.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: وجدان بيدار دانشگاهيان نمیپذيرد که چنين اعمالی از سوی عدهای و با توجيه غيرت دينی صورت گرفته باشد, حربهای که متاسفانه طی سالهای اخير با توسل به آن بديهیترين حقوق و آزادیهای عمومی به سخره گرفته شده و نقض گرديده است. محکوم نمودن اين قبيل قضايا طی سالهای اخير از سوی عدهای و از طرف ديگر عدم محاکمه و برخورد با آمران و عاملان اين گونه رخدادها که خود باعث تشويق به ادامه يافتن آنها گرديده است تنها به طنزی تلخ میماند.

متاسفانه عدم اقتدار و مواجه جدی دولت اصلاحات با اين کانونهای بحران در دانشگاهها باعث گستاخی و دخالت نابهجای آنان در امور جاری اين مراکز علمی گرديدهاست.

دولت در مقابل هجوم وحشتناکتری چون حمله به کوی دانشگاه تهران مدافع حقوق دانشگاهيان نبوده, در اين قضيه نيز از خاتمی و مجموعه دولتش انتظار واکنش قاطع بيهوده به نظر میرسد و لذا میطلبد که دانشگاهيان اعم از اساتيد و دانشجويان در مقابل اين تعرض آشکار به ساخت علم و دانش سکوت نکند.

 

هيأت علمی دانشگاه علم و صنعت ايران در پايان نشست امروز خود قطعنامهای صادرکردند

خبرگزاری کار ايران

اعضای هيأت علمی وکارکنان دانشگاه علم وصنعت ايران در پايان نشست امروز خود در وزارت علوم تحقيقات و فناوری درخصوص حوادث روزگذشته اين دانشگاه، قطعنامهای صادر کردند.

به گزارش خبرنگار"ايلنا"، مفاد بيانيه صادرشده به شرح زير میباشد:

- تأييد حکم اولين رئيس انتخابی دانشگاه علم و صنعت توسط شورايعالی انقلاب فرهنگی.

- اعاده حيثيت از حرمت رياست محترم دانشگاه و بازگشت آبرومندانه و قانونی ايشان دانشگاه توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوری.

- پيگيری تخلفات صورت گرفته در دانشگاه از طريق کميته انضباطی وزارت علوم و اخراج کليه عاملان حادثه.

- برخورد انتظامی و قضايی با عمل مجرمانه متخلفين در داخل و خارج دانشگاه از طريق دادگاه صالحه.

- اعضای هيأت علمی و کارکنان اين دانشگاه، ضمن تشکيل کميتهای برای پيگيری موارد فوق تا رسيدن به نتيجه و اعلام مراتب آن به اعضای هيأت علمی و جامعه دانشگاهی.

در ادامه اين قطعنامه آمده است: از اعضای هيأت علمی دانشگاههای سراسر کشور تقاضا داريم که نسبت به شکسته شدن حريم دانشگاه به هر صورت ممکن عکس العمل مناسب نشان دهند، درپايان به جمع محدود اعضای هيأت علمی دانشگاه تحت عناوين بسيج اساتيد و شورای فرهنگی اساتيد، مشفقانه گوشزد میکنيم و تلاش خود را برای آرام سازی فضا بکار میگيريم که با حمايت خود از اين حرکات موهن، آرامش فضا را دستخوش تلاطم ننمايند.

 

بيانيههای مجاهدين انقلاب و انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران در محکوميت حوادث دانشگاه علم و صنعت

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

 

*** سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، با صدور بيانيهای ضمن محکومکردن وقايع روز سهشنبه دانشگاه علم و صنعت، از همه آزادانديشان و دلسوزان جامعه خواسته است تا انزجار خود را از اين حرکت اعلام کنند و از مسوولان نيز خواسته تا به سرعت با عاملان قضيه برخورد کنند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اين سازمان با تشکيلاتیخواندن اين اقدام آن را زمينهساز شکستن حريم دانشگاه دانسته و هتک حرمت رييس دانشگاه را که نخستين منتخب اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاهها بوده، محکوم کرده است.

در ادامه بيانيه اين سازمان با اشاره به اينکه دانشگاه جايگاه انديشههای صائب است و به همين دليل خشونت و جهالت در آن جايی ندارد، آمده است که جريانی ساليان متمادی است که به علت عجز و ناتوانی در ارايهی يک گفتمان برتر و منطقی با پشتيبانی برخی از مراکز قدرت از ابزار خشونت و ارعاب برای تحميل خواستههای خود استفاده میکند و اقدام اخير نيز از اين دست و نشانه استيصال اين جريان و از سوی ديگر زنگ خطر جدی برای روشنفکران محسوب میشود.

در ادامهی اين بيانيه با ابراز اين عقيده که تحرکات روز سهشنبه توسط عدهای برای ايجاد رعب و وحشت در دانشگاهها و مراکز علمی و به منظور تحتتاثيرقراردادن انتخابات رياستجمهوری از اين رهگذر صورت گرفته از مسوولان امر خواسته شده است تا مانع از آن شوند که حريم دانشگاه جولانگاه تاخت و تاز بیخردان خشونتطلب شود.

*** انجمن اسلامی دانشجويان دانشکدهی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران نيز با صدور بيانيهی جداگانهای ضمن ابراز انزجار از اين اقدام از دولت خاتمی خواستهاند که در مقابل عاملان چنين تحرکاتی سکوت نکند.

 

اعتراض به اتفاقات ديروز دانشگاه علم و صنعت تحصن جمعی از دانشجويان، کارکنان و استادان آغاز شد

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

تحصن جمعی از دانشجويان، کارکنان و برخی از استادان و اعضای هيات علمی دانشگاه علم و صنعت از ساعتی پيش، روبهروی مسجد اين دانشگاه شروع شده است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين تحصن، تعدادی از دانشجويان در حال سخنرانی هستند و اقدام افرادی را که روز گذشته نسبت به دکتر صالحی، رييس دانشگاه هتک حرمت کردند، محکوم کردند.

در همين راستا، هستههای دانشجويی دانشگاه علم و صنعت وابسته به جبههی مشارکت، طيف روشنگری انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت، کميته پیگيری حقوق دانشجويان و مناديان نور ( شورای فرهنگی استادان) نيز با محکوم کردن قضايای ديروز دانشگاه، بيانيههای جداگانهای صادر و پیگيری مساله و برخورد با خاطيان را خواستار شدهاند.

 

وزير علوم پس از جلسهی دولت:

شخص رييسجمهور و اعضای دولت حوادث دانشگاه علم و صنعت را محکوم کردند،

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

وزير علوم، تحقيقات و فناوری تاکيد کرد که کميتهی انضباطی در ارتباط با حادثهی شب گذشته در دانشگاه علم و صنعت تشکيل شده و مشغول رسيدگی به تخلفات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر جعفر توفيقی وزير علوم، روز چهارشنبه پس از جلسهی هيات دولت دربارهی حادثهی دانشگاه علم و صنعت به خبرنگار ايسنا و ايرنا گفت: اقدامی که صورت گرفته خوشبختانه توسط همهی مسوولان، مديران و بهخصوص برخی از تشکلهای دانشجويی محکوم شده است و ابعاد اين محکوميت ادامه دارد.

وی با بيان اينکه حرکت صورت گرفته کار بسيار زشت و ناپسندی خارج از هرگونه عرف، ضابطه و مقررات بوده است و برخوردی که شده به هيچ وجه قابل توجيه و دفاع نيست، تاکيد کرد: به شدت بايد با عاملان و متخلفان برخورد شود.

وزير علوم خاطرنشان کرد که تا حدی افراد متخلف در اين زمينه شناسايی شدهاند و مشخص است که چه کسانی هستند.

وی ادامه داد: اين موضوع در هيات دولت مطرح شده و شخص رييسجمهور و اعضای هيات دولت به شدت اين حرکت را محکوم کردهاند، همچنين خواهان پیگيری شديد و برخورد با عوامل اصلی اين جريان از طريق کميتههای انضباطی شدهاند.

توفيقی افزود: بخشی از حادثه که خارج از دانشگاه بوده و جنبهی جرم داشته، توسط مسوولان نيروی انتظامی و قضايی انشاءالله دنبال خواهد شد.

وی ابراز اميدواری کرد که با توجه به محکوميت اين حادثه از سوی تمام تشکلها و مسوولان، ديگر شاهد چنين حوادثی نباشيم.

وزير علوم در مورد اقدامات آتی دولت جهت جلوگيری از چنين حرکتهايی گفت: اينگونه نبوده است که در چنين مواردی از سوی دولت اقداماتی صورت نگرفته باشد. کميتههای انضباطی در حدی مسوول هستند و اختياراتی دارند که از آنها استفاده میکنند و مابقی، طبيعتا مربوط به مراجع بيرون از دانشگاه است. مسائلی را که فراتر از تخلفات دانشجويی میشود، طبيعتا ساير مراجع بايد رسيدگی کنند.

به گزارش ايسنا، وی همچنين ابراز اميدواری کرد که برخورد با چنين حرکتهايی ريشهایتر شود تا هر از گاهی شاهد استمرار چنين حرکتهايی که واقعا وهن نظام دانشگاهی است، نباشيم؛ زيرا چنين حرکتهايی مورد محکوميت همهی انسانهای برخوردار از ارزشهای انقلاب و نظام قرار میگيرد.

توفيقی با اشاره به اينکه روز چهارشنبه کميتهی انضباطی در ارتباط با حادثهی شب گذشته تشکيل شده و مشغول رسيدگی به تخلفات است، خاطرنشان کرد: نيروی انتظامی نيز دربارهی جرايم و تخلفات بيرون از دانشگاه در حال رسيدگی است.

وزير علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر جايگاه دکتر صالحی در دانشگاه علم و صنعت و اظهاراتی که در آن، حادثهی شب گذشته را به ناراضیبودن برخی از دانشجويان از وی منتسب میدانند، گفت: طبق ضوابط و مقررات، رييس دانشگاه، مدتی را به عنوان سرپرست انجام وظيفه میکند و پس از آن، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی میشود و با تاييد آن شورا حکم رياست برايش صادر خواهد شد.

وی تاکيد کرد: دکتر صالحی از جمله روسايی هستند که بيشترين حمايت و پشتيبانی اعضای هيات علمی را با خود دارند و طبق نظرسنجی به عمل آمده، متجاوز از ۹۰ درصد از اعضای هيات علمی دانشگاه، ايشان را به عنوان مسوول، کانديدا کردند که وزير علوم نيز از اين نظر استقبال کرده و وی را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

توفيقی افزود: دکتر صالحی از حمايت کامل اعضای هيات علمی و اعضای دانشگاهی برخوردار است و انشاءالله با قدرت به مسووليت خود ادامه میدهد. ما نيز از هيچ حمايت و پشتيبانی کوتاهی نخواهيم کرد و با پیگيری مساله با متخلفان برخورد میکنيم.

وزير علوم دربارهی آنچه در ارتباط با حوادث دانشگاه علم و صنعت با نزديکشدن به ۱۶ آذر و برنامههای وزارت علوم برای اين روز ناميده میشود، گفت: برنامهها طبق روال هر سال در مناسبتها پیگيری میشود، ولی بنده ارتباط چندانی بين اين قضيه و ۱۶ آذر نمیبينم. اما از اينکه چنين اتفاقی در آستانهی ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اتفاق میافتد، بسيار متاسف هستم؛ زيرا در چنين روزی انتظار اين بود که همهی مردم، دانشگاهيان و دانشجويان يکپارچه عليه استکبار و متجاوزان به حقوق ملت ايران فرياد بکشند و يکپارچگی و انسجام خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: اينکه چنين حادثهای در آستانهی ۱۳ آبان اتفاق میافتد، به ذهن متبادر میشود که قضيهی دانشگاه علم و صنعت واقعا توسط افراد معدودی که واقعا هيچ اعتقاد و باوری به ارزشهای نظام و انقلاب ندارند، رخ داده تا مراسم ملی ما را که بايد با وحدت و يکپارچگی حفظ شود و نظام از آن استفاده کند و ارزشهای مثبت خود را به جهان نشان دهد، تحتالشعاع قرار دهد.

وزير علوم با بيان اينکه حوادثی مانند قضيهی دانشگاه علم و صنعت نمیتواند به طور جدی حوادث ملی ما را تحتالشعاع قرار بدهد، از اينکه چنين حوادثی میتواند ضايعاتی را ايجاد کند، ابراز تاسف کرد و گفت: اطمينان دارم اين حوادث توسط افراد قليلی که باور چندانی به ارزشهای نظام ندارند، اتفاق میافتد و به هيچ وجه مورد تاييد بدنهی دانشجويی، دانشگاهی و اعضای هيات علمی نيست و افراد خاطی بايد طرد و منزوی شوند.

 

شکوری راد : حوادث دانشگاه علم و صنعت کار جريانی است که به هيچ جا پاسخگو نيست

 

«علی شکوری راد»عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت : با برخوردی که با دکترمحمد تقی صالحی سرپرست دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت ، اعضايهيات علمی و رييسان دانشگاهها تحقير شدند و مورد اهانت قرار گرفتند.

نماينده تهران درمجلس ششم روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه در گفت و گو با خبرگزاری ايرنا،اظهار داشت : اگر اين ضايعه بزرگ به زودی جبران نشود، تبعات گسترده واثرات عميقی در دراز مدت خواهد داشت .

وی اظهارداشت : دکتر صالحی منتخب اعضای هيات علمی و استادان دانشگاه علم و صنعت است .حتی اگر او فقط يک استاد دانشگاه بود، کفايت می کرد که دربرابر آن ، تاسف عميق خود را اعلام کنيم .

شکوری راد خاطرنشان کرد : اين درحالی است که دکتر صالحی نماينده رسمی نظام در دانشگاه علم وصنعت است .گروگانگيری،ضرب و شتم وانتقال اجباری او به وزارت علوم ، جرم بزرگی است که اگر قصد اجرای نظام و قانون در کشور وجود داشته باشد، بايد مسببان اين حادثه مجازات شوند.

عضوشورای مرکزی جبهه مشارکت خواستار اتخاذ تدابيری برای جلوگيری از بروز حوادث مشابه شد.

وی خاطرنشان کرد : اين گونه حرکات با چنين پشتوانه ای تنها از جانب کسانی می تواند سربزند که پيامدهای اعمال خود را به درستی نمی سنجند و بعد از آنکه نادرستی رفتارشان ثابت می شود، به کسی پاسخگو نيستند.

شکوری راد اظهارداشت : عاملان حادثه دانشگاه علم و صنعت بهتر است هرچه زودتر از جامعه دانشگاهی عذرخواهی کنند تاخدای ناکرده تقابل يک نهاد با جامعه دانشگاهی تلقی نشود.