يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۲ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳

پاسخ جعفر بهکيش از خانواده های اعداميان سال ۶۷ به نوشته سايت بازتاب

اسامی، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعلام نمايند.

 

اين نوشته جوابيه ای است به نوشته سايت خبری بازتاب با عنوان تابستان ۶۷ و مرثيه خوانها که با توجه به عدم درج پاسخ نويسنده در سايت بازتاب خبرنامه اميرکبير اقدام به انتشار آن کرده است .

 

سر دبير محترم سايت خبری بازتاب

خواهشمند است تا جوابيه زير را در پاسخ به مقاله آقای فتاح غلامی به نام "تابستان ۶۷ و مرثيه خوانها" در آن سايت منتشر کنيد.

بيست و سوم شهريور هشتاد و دو

با تشکر

جعفر بهکيش- تورنتو -کانادا

آقای فتاح غلامی در مطلبی با عنوان "تابستان ۶۷ و مرثيه خوانها" که در سايت بازتاب منتشر شده است، باب بحث بر سر مسئله اعدامهای سال شصت و هفت را در محافل پيرامونی دولت گشوده است و اميدوار هستم که دست اندکاران نيز به سکوت خويش خاتمه داده و به روشن شدن تمام جوانب واقعيت کمک نمايند.

الف- آقای غلامی به تلاشهای فراوانی که برای گشودن اين پرونده ملی صورت ميگيرد، انتقاد کرده و با طرح دلايلی سعی دارد تا خواننده را متقاعد سازد که اعدام شدگان مستحق اعدام بوده اند. در همين جا لازم است به ايشان يادآور شوم، اينکه کس يا کسانی مستحق مجازات بوده و يا ميباشند، تنها ميتواند در يک دادگاه صالحه تعيين گردد و در اين مورد که بستگان ما به چنين دادگاهی دسترسی داشته اند، ترديد جدی وجود دارد و به گمان من اين نکته از نکات تاريک اعدامهای سال شصت و هفت ميباشد و لازم است تا اطلاعات کافی در اين مورد در اختيار خانواده اعدام شدگان قرار گيرد.

ب- آقای غلامی از متفاوت بودن آمار اعدام شدگان در مقالات منتشره و يا سايتهای مختلف انتقاد ميکند. متاسفانه اين کمبود عليرغم تلاشهائی که انجام گرفته است هنوز وجود دارد و تنها در صورت دسترسی به اسناد دولتی است که ارائه دقيق اين آمار امکان پذير خواهد شد.

ج- اگر نامه سرگشاده خانواده های اعدام شدگان به آقای خاتمی که در شهريور امسال منتشر گرديد نيز بخشی از آن "مرثيه خوانی" به شمار رفته است، لازم است متذکر شوم که خواسته های مطرح شده در اين نامه ابتدائی ترين حقوقی است که ما خانواده های اعدام شدگان محق به داشتن آن هستيم وهيچ ارتباطی به گناهکار و يا بيگناه بودن اعدام شدگان ندارد. اين خواسته هاعبارتند از:

۱-اسامی، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعلام نمايند.

۲-از دفن اموات ديگر بر خاک جان باختگان ما جلوگيری نمايند. چرا که اين مکانها ناخواسته بر ما تحميل گرديده و ما را گريزی نيست. ولی برای تازه در گذشتگان بهائی ميتوان چاره ای انديشيد و محلی ديگر در اختيارشان گذاشت.

۳-مانع نشانه گذاری و گلکاری در مزار و محل خاکسپاری عزيزان ما نشوند.