سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۲ – ۳ فوريه ٢٠٠۴

 

 

(   ب آذر كلاه و ب آزاده )

مواردي از نقض حقوق بشر در ايران

 ( ماه ژانويه 2004 برابر با 11بهمن ماه تا 11 اسفند ماه 1382)

شماره 24

 

 

   - آقاي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران، در گزارش خود آورده : بسياري از محدوديت هايي كه در ايران بر آزادي عقيده و بيان اعمال مي شود با مفاد كنوانسيون حقوق سياسي و اجتماعي مغاير است و اعلام نموده كه در طي سالهاي اخير فشار واعمال مجازاتهاي بي تناسب با جرايم، وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم تر كرده وباايجاد رعب ووحشت در ميان روزنامه نگاران ، روشنفكران ، دانشجويان، سياستمداران و مردم عادي به خود سانسوري انجاميده است ، در اين گزارش به جمهوري اسلامي توصيه شده تمام زندانيان مطبوعاتي و عقيدتي را آزاد كند .و با كمك اهل فن براي تدوين ضوابط قضايي لازم در جهت تصحيح  تخلفاتي كه به آنها اشاره  شده اقدام كند. 

 

-          دومينيك دو يلپن وزير امور خارجه فرانسه در ديدار با حسين روحاني ، دبير شوراي امنيت ملي ، خواستار آزادي زندانيان سياسي در ايران شد .

-       جامعه دفاع ازحقوق بشر در ايران ، با انتشار اطلاعيه اي نسبت به فشار و اختناق روزافزون بر زندانيان و دستگيري مجدد روزنامه نگاران اعتراض نمود .     

-       سخنگوي سازمان عفو بين الملل در سو ئيس اعلام نمود  : گزارشهاي دريافتي ما نشان مي دهد كه اوضاع در ايران هيج تغيري نكرده است و ما همچنان نسبت به وضع زندانيان سياسي و اعمال شكنجه ، اعدام و ديگر اشكال مجازاتهاي بيرحمانه دراين كشور نگراني داريم.

- گزارشگران بدون مرز مراتب نگراني خود را از وضعيت بازداشت و شرايط نگاه داري 11 روزنامه نگار زنداني در ايران اعلام نمود و خواهان آزادي بدون قيد وشرط آنان شد .اين سازمان همچنين  به بازداشت انصافعلي هدايت اعتراض نمود .و بارديگر يادرآور شد كه           ايران امروز “ بزرگترين زندان روزنامه نگاران ” در خاور ميانه است و متذكرگرديد كه علي خامنه اي همچنان از جمله 42 رهبر ومقام دولتي در جهان است كه عنوان درندگان و دشمنان آزادي مطبوعات را داراست  .

·         (ويژه جنبش دانشجويي )

·         فشار وشكنجه بردانشجويان زنداني

-        عباس دلدار  دانشجو و عضو جپهه دمكراتيك ايران كه از18 تير ماه 1378 بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به 15 سال حبس تعزيري محكوم شد و براي انجام عمل جراحي حنجره به بيمارستان طالقاني انتقال يافته بود، پس از عمل جراحي مجددا به زندان اوين انتقال داده شد. اين در حالي است كه وي در شرايط جسمي  بدي قرار داشته و ناتواني در تحرك به دردهاي پس از جراحي اضافه شد و امكان عفونت زخمهاي عمل وجود دارد . اين انتقال عليرغم اعتراض پزشكان معالج صورت گرفته است .             (‌8 ژانويه )

-        براي‌“ اميرعباس فخر آور ”دانشجوي زنداني در اوين  پس از پخش برنامه شبكه دوم تلويزيون فرانسه در مورد شكنجه ، اختناق وترو ردر ايران پرونده تازه اي تدارك ديده شده و او به شعبه 12 دادگاه انقلاب احصار گرديده است .         ( 16 ژانويه)

·         احكام صادره براي دانشجويان

- دادگاه تجديد نضر ياسوج ، محسن يوسفي عضو انجمن اسلامي دانشگاه ياسوج را به 4 ماه حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم و  همچنين روح الله ملك پور و وحيد محمدي تبار دوعضو سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي را به 4 ماه حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم نمود .

·         دستگيري ،احضار به دادگاه و كميته انضباطي

-          15 نفر از دانشجويان دانشگاه امير كبير كه در اعتراضات اخير به طرح پذيرش دانشجوي نوبت دوم حضور داشتند ( طرح پولي شدن ) به كميته انضباطي احضار شدند                                                                                        (‌2 ژانويه )

-          علي افشاري به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران احضار شد .  (‌4 ژانويه )

-        پيمان عارف دانشجوي علوم سياسي دانشگاه تهران از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد . اتهام وي اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده  است.             (‌8ژانويه ) 

-          9دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به شعبه  29دادگاه انقلاب اصفهان احضار شدند .  اين دانشجويان عبارتند: سحر صديقي ، منيره بهارلو ، بهرام اسماعيل بيگي ،حسن طالبي ، صادق شريفي ،اميريان ، سلمان مرادخاني ، احمد قطبي ، مرضيه آريافر .                                                                            (‌10ژانويه )

-           سعيد رضوي فقيه عضو شوراي دفتر تحكيم وحدت براي 25 فروردين به دادگاه احضار شد .                                                                                    (‌13 ژانويه )

-        3 نفر از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به شعبه 10 دادگستري شهرستان سبزوار احضار شدند                                                             ( 17 ژانويه )

-        حميد ده نبي دبير شوراي صنفي كوي دانشگاه تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شد .                                                                         (‌19 ژانويه )‌

-        روزبه شفيعي دانشجوي دانشگاه خواجه نصرالدين طوسي در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي ، به اتهام درج مطالبي در نشريه دانشجوي “ فرياد ”‌و شركت در“ اغتشاشات” دانشجويي در خردادماه اخير محاكمه شد .                        (‌20ژانويه )‌

·         اعمال سانسور و فشار بر نشريات دانشجويي

- كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اروميه در آخرين جلسه خود ،امتياز  نشسريات “‌دلتا” به مدير مسؤل ميلاد نيكول و “ رهگذر” به مدير مسؤل سونيا نوري را لغو كرد . همچنين اين كميته استفاده از الفباي لاتين را به دليل نامفهوم بودن كلمات براي مخاطبان و همچنين براي اعضاي كميته ناظر بر نشريات ‌، ممنوع نمود .         (‌3 ژانويه )

**************

·         سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات ، نويسندگان و هنر مندان

-       مصطفي كزازي ،مدير مسؤل روزنامه“ صداي عدالت ” توسط شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، به اتهام تبليغ عليه نظام ، پخش شايعه وانتشار مطالب خلاف واقعه محكوم شد .

                                                                                       (‌2 ژانويه )

  - مدير مسؤل ماهنامه “ فيلم نگار ” به اتهام اشاعه فحشا و منكرات و استفاده ابزاري از تصاوير افراد ، در شعبه 76 دادگاه كيفري تهران محاكمه شد .         (5 ژانويه )

-  امير حسين سيد قراء مدير مسؤل نشريه“ وطن ” و  مدير مسؤل هفته نامه ”‌دور نما ”  در شعبه 76 دادگاه كيفري تهران به اتهام اشاعه فحشا و منكرات از طريق انتشار عكسهاي خلاف عفت با كيفر حواست معاون دادستان محاكمه شدند.               (5 ژانويه )

- سايت امروز به درخواست كتبي شعبه 7 دادگستري تهران و پيگيري مرتضوي رسمأ فيلترگذاري شد .                                                                             (‌6 ژانويه )

- حسين فرخي مدير مسؤل ماهنامه “ سينما تئاتر” به اتهام اشاعه فحشا و انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري  ازافراد  در تصاوير در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران محاكمه شد .                                                                 (‌7 ژانويه )

-   جلسه دادگاه خانم مهناز هويدا مدير مسؤل نشريه “ رايزن جوان ” در شهر كرج برگزار شد .                                                                                                 (‌8 ژانويه ) 

- به دنبال شكايت فاطمه كروبي از  نشريه “ كار وكارگر”بازپرس حسينيان ، براي نويسنده مطلبي كه اظهارات وي را مورد نقد قرار داده بود قرار مجرميت صادر كرد .(‌11 ژانويه )

- علي اكبر باقريان مدير مسؤل هفته نامه “ ماهان ” به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير به شعبه 6 بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت احضار شد .       (‌13 ژانويه )

- انصافعلي هدايت روزنامه نگار آزاد ساكن تبريز كه به عنوان خبرنگار در اجلاس جمهوري خواهان ايران شركت كرده بود ، ساعتي پس از بازگشت به تبريز بازداشت وزنداني شد .                                                                                                   (‌16 ژانويه )

- نشريه “ تجارت بين الملل ” به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير در شعبه 76 دادگاه كيفري تهران محاكمه شد .                                    (‌19 ژانويه )‌

-مديران مسؤل3 نشريه “‌وقت ”‌-“پيك خزر ” و“ المپيك ورزشي ”در شعبه هاي 1410، 1408و 1083 محاكمه شدند .                         (‌20ژانويه )

- علي حكمت سردبير روزنامه توقيف شده “ خرداد” ازسوي شعبه 1083دادگاه عمومي تهران احضار شد.                                                (‌20ژانويه )‌

- با طرح شكايتي عليه مديران مسؤل روزنامه هاي“ ياس نو ”و “ ايران ” پرونده اين دو نشريه به دادسراي عمومي و انقلاب ارجاع شد .   از جمله موارد اتهام اين نشريات چاپ مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب و مي با شد .    (‌27 ژانويه )

- مدير مسؤل نشريه“ ماهان ” علي اكبر باقريان  به شعبه 6 دادسراي ويژه كاركنان دولت احضار و تفهيم اتهام شد .                                  ( 27 ژانويه )

- مدير مسؤلان سه نشريه “‌نسيم صبا ” “ آسيا ” و “‌كيهان ورزشي ” در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران محاكمه شدند .                  (‌30ژانويه )‌

-عبدالرسول وصال مدير مسؤل روزنامه ايران در شعبه 1083 دادگاه كيفري استان تهران مجرم شناخته شده و به پرداخت يك ميليو ن وپانصد هزار تومان جريمه نقدي و 3 ماه محروميت از فعاليت محكوم  شد .                    ( 31 ژانويه )

·         اعدام

-  فردي به نام “‌رضا س” به اتهام تجاوز به عنف در تبريز در ميدان فجر  اين شهر در ملاء عام به دار آويخته شد .                                                       ( 8 ژانويه )

- فردي به نام “ حسن رضا ” به اتهام ربودن دختران خردسال و تجاوز به عنف به اعدام محكوم و پس از تاييد حكم در ديوان عالي كشور در ملاءعام درشهر مشهد به دار آويخته شد .                                                                       ( 17 ژانويه )‌

- فردي به نام “‌محمد محمدزاده ” كه در سال 1378 در سن 17 سالگي مرتكب قتل شده بود در محل زندان ايلام اعدام شد .                      (‌25 ژانويه )‌

- سردار سرتيپ پاسدار “ محمد مهدي دوزدوزاني ” به حكم شعبه 7 دادسراي نظامي تهران به اتهام تلاش مسلحانه براي براندازي رژيم وتوهين به مقامات جمهوري اسلامي محارب شناخته شد و به اعدام محكوم گرديده وحكم در زندان حشمتيه تهران به اجراء در آمد .                                                                (‌26 ژانويه )

- يك زن كه نام او اعلام نشده در دادگاه قزوين به اعدام محكوم شد و حكم در مورد وي در اين شهر به اجراء در آمد .                                (‌28 ژانويه )‌

-          جوان 23 ساله اي به نام “ خدامراد ه” در ملاءعام در شهر دزفول به دار آوخته شد .

                                                                                    (‌28 ژانويه )‌

-     فردي به نام “ محمود” بعد از تحمل 90ضربه شلاق در محوطه زندان رجايي شهر كرج به دار آوخته شد.                                                             (‌28 ژانويه )‌

-          جواني20ساله به نام “ مهزيار” به جرم قتل به  اعدام محكوم شد .   (‌28 ژانويه )

-        سه نفر كه نام آنان اعلام نشده به جرم آدم ربايي ، تجاوز وزنا به عنف محكوم به اعدام شدند و پس از تصويب راي در ديوان عالي كشور ، اين سه نفر در ملاءعام در شهر خوي به دار آويخته شدند .                                                       ( 31 ژانويه )‌

·         محكوم به اعدام   

- فردي به نام “ ابوالقاسم ع ” به اتهام  حمل وخريد وفروش مواد مخدر از سوي دادگاه انقلاب اسلامي بهبهان به اعدام محكوم شد .                     (‌11 ژانويه )

- فردي به نام حاتم گرگي سردسته باندي واقع در جنگل هاي لويزان در دادگاه جنايي تهران به اعدام محكوم شد .                                          ( 21 ژانويه )

·         مجازات شلاق

- 5 نفر در شهر خلخال به جرم ربا خواري  به 30ماه حبس تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي و شلاق محكوم شدند .                                                                ( 11 ژانويه )‌

·         احضار به دادگاه

- خانم نجمه اميد پرور دبير سازمان بانوان حزب آينده سازان ايران در شيراز به اداره اطلاعات اين شهرستان احضار شد .                                                         (‌3 ژانويه )

-اولين جلسه دادگاه خانم مرضيه لنگرودي، يكي از فعالان ملي مذهبي و همسر حبيب الله پيمان در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران  بر گزار شد .                  ( 5 ژانويه )

- محسن صادقي نور از اعضاي جبهه دموكراتيك ايران براي 28 ديماه به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد                                ( 17 ژانويه )‌

- نعمت احمدي حقوق دان به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد .                                                                                                              (‌25 ژانويه )

·         كشته شدگان در تظاهرات مسالمت آميز

- در طي تظاهرات كارگران معدن خاتون آباد از توابع شهرستان “ بابك ” واقع در استان كرمان7 نفر تو سط ماموران رژيم كشته و تعدادبسياري زخمي شدند . ( 25 ژانويه )

                                                                                                          

********************

      منابع خبر:      

ـ سايتهاي : اخبارروز، روشنگري،  امروز ، پيك ايران  ،رويداد، ايسنا ، ، ،پيك نت ،، اعتماد ،كويا ،ياس نو ، كيهان ، امير كبير

- روزنامه ها : قدس ، كيهان ياس نو ، جهوري اسلامي

-          راديو ها : راديو فردا ، شهروند

-          اطلاعيه ها : اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

 

در صورت نياز به اصل خبر مي توانيد با ما  تماس بكيريد   iran_a500@yahoo.fr