اظهارات «فاطمه کمالی احمد سرايی» مدير مسؤول «جامعه​ نو»

در باره احضار به دادگاه

 

«فاطمه کمالی احمد سرايی» مدير مسؤول مجله «جامعه نو» که اوايل اين هفته به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده شده است، در گفت​وگو با «رويداد» از دلايل احضار خود ابراز بی​اطلاعی کرد.

وی گفت: بنده هم بی اطلاعم زيرا مجله هفتگی جامعه​نو با گام​هايی آهسته، به صورت ماهنامه با صفحاتی فرهنگی، اجتماعی و علمی منتشر شده و برای من هم جالب است که هم شاکی و هم مورد شکايت را ببينم.

کمالی که همسر «عمادالدين باقی» روزنامه​نگار زندانی است اين نظر را که انتشار مقالات باقی دليل احضار او است،​​ رد کرد و گفت: بهتر است بعد از حضور در دادگاه و شنيدن دلايل اتهام در اين مورد صحبت شود.

وی با بيان اينکه «تاکنون بيش از يکی - دو مقاله از باقی چاپ نکرده​ايم» افزود: باقی ممنوع​القلم نشده است. البته يک دغدغه ذهنی می​تواند وجود داشته باشد و آن اينکه مجله «جامعه نو» به دليل انتساب من به وی می​تواند بعد از آزادی ايشان محلی برای انعکاس نقطه نظراتشان باشد، بنابراين روش پيشگيری را در نظر داشته باشند. وی ابراز اميدواری کردکه در مورد جامعه نو به عنوان «يک مجله مستقل» پيش داوری وجود نداشته باشد.

کمالی معتقد است: «احضار او دور از انتظار نبوده». وی گفت که قبلا قرائنی مبنی بر احضار او وجود داشته است: «مثلا​ در يک گفت​وگوی​ تلفنی آقای مرتضوی مرا از پرونده​ای خبر کرده بودند، اما در آن گفت​وگوی تلفنی فقط از مطلب علمی تکامل بشر و نظريه داروين گله داشتند و آن را با نگاه قرآن سازگار نمی​دانستند. که من گفتم اين نظريه را در کتاب​های دبيرستانی نيز مطرح می​کنند به اضافه اينکه به آراء متفاوت علما و از جمله کتاب تکامل آقای مشکينی ارجاع دادم. همچنين در اين مکالمه در باره لوگو و اسم مجله هم توضيحاتی دادم».

وی افزود: هشدار ديگر را نيز مجتمع قضايی کارکنان دولت با پيگيری​های خود که شايد امری طبيعی باشد به ما دادند با توجه به اينکه اطلاعات پرونده جامعه نو را از وزارت ارشاد گرفته بودند. در تماس با جامعه نو و منزل ما خواستار همان اطلاعات و سابقه بودند. تحقيق ايشان مبنی بر اينکه ما تخطی از طول مدت زمان قانونی برای انتشار مجله داشته​ايم يا نه و تمرکز ايشان بر مسائل جامعه نو برای ما قابل توجه بود.

کمالی در عين حال ياد​آور شد که از طرف دادگاه ۱۴۰۸ مجتمع قضايی کارکنان دولت به عنوان متهم احضار شده و امکان دارد موضوع موارد متفاوت از ديدگاه شعبه ۱۴۱۰ همين مجتمع و يا ديگران باشد. وی در باره زمان حضور خود در دادگاه گفت: احضاريه در روز يکشنبه به دست من رسيد و در آن حضور سه روز بعد از گرفتن احضاريه ذکر شده و عدم حضور را مساوی رأی غيابی عنوان نموده​اند.