The list of 4483 political prisoners  who were executed during
 the massacre of 1988 by the regime of Islamic republic in IRAN
Last Name,  First Name  Place of Birth, Age Date and Location Type of Execution Organizational
Affiliation
Aabaadi (male) Tehran, 27 Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Aabaadi, Bahman Tehran, 30 Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Aabihak, Mokhtaar      
Aabkhoon, Yoosef       Raahe Karegar
Aabsari, Doostali Pole Dokhtar 67, Pole Dokhtar Firing squad Mojahedeen
Aadaab Aavaaz, Esmat        
aadaab aavaaz, Fatemeh        
Aadaab Aavaaz, Hosein        
Aadi Shirin Poor, Ali  ardebil, 23 67, Ardebil Firing squad Mojahedeen
aadraab, Habeeb        
Aafaagh, Mehrangeez       Sazemaneh Fadayan
Aafrand, Rezaa Maragheh 26 Mordad 67 Sorry Firing Squad Mojahedeen
Aagaah, Ali 22 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Aagaahi, Abdolhosein       Hezbe Toudeh Iran
Aagaahi, Naaser        
Aaghaa Hoseini, Reza   Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Aaghaa Khaani, Saeed 20 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Hosein Astaneh ashrafieh 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Mageed   Mordad 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Aaghaai, Majeed        
Aaghaajaan Zaadeh, Siaavash Bonab 33      
Aaghaajaari, Mohammad   67 Gezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Aaghaanour, Shahnaaz Arak 28 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Aaghaapour, Jafar Astaneh ashrafieh 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Aaghaayaan        
Aaghaayaan, Abdolaziz Larestan 32 Azar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Aaghaayaan, Abdolvahhaab Larestan 23 Azar 67 Lar Firing Squad Mojahedeen
Aaghaayaan, Ameer Shahroud 22 Day 67 Shahroud Firing Squad Mojahedeen
Aaghaayaan, Farah Esfahan 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aaghaayi, Majid Behbahan 27 Aban 67 Behbahan Firing Squad Mojahedeen
Aaghaayi, Mehrangeez(aafaagh)        
Aaghdaaghi, Mojtaba Tabriz 25 23/5/67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Aahanchi, (Khaanom) Mashad Mordad 67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Aahang, Saeed 25 Aban 67 Tehran Firing Squad  
Aahangar, Javaad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aahanpoosh, Hasan        
Aaik, Ali        
Aaik, Golali   67   Toodeh Party
Aain Pour, Hasan        
Aaineh, Yoosef 24 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aaini, Mahmood        
Aajeesee, Sohaan   67 Firing squad Mojahedeen
Aajini, Mahmood Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aajvadaani, Esmail 27 67, Shahrood Hung Mojahedeen
Aakhar Khoob, Hasan        
Aale Eshaagh, Mehdi Ghome 25 Bahman 67 Ghom Firing Squad Mojahedeen
Aale Shafeegh, Mostafa   67 Firing Squad Mojahedeen
Aamoli, Ahmad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aamoozegaar, Naveed 26 25/5/67 Mashad Hung Hung
Aamoozegar, Ali Shiraz 32 8/9/67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Aamoozegar, Rezaa Fasa 34 18/7/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Aamozegaar, Ali Rezaa Fasa 29 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Aamozegaar, Mehri   67 Adel abad Firing Squad Mojahedeen
Aaraam, Mojtabaa 25 67 Tehran Hung Mojahedeen
Aaraamesh   Shahrivar 67 Firing Squad  
Aaraamin, Siaavosh Tehran Shahrivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Aaraasteh, Asghar       Sazemaneh Fadayan
Aaraasteh, Majid   Day 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Aarang, Ali Tehran, 27 Mordad 67 Gohardasht   Mojahedeen
Aariaan, Hamid        
Aariaan, Heshmatolaah 31 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Aariaan, Mohammad        
Aariaanejad, Mohsen   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Aarian, Bijan Tehran, 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aarian, Heshmatollah (Amir)   Shahrivar 67 Sazeman fadaeian Mojahedeen
Aarmiaan, Mahmood 26 Mordad 67 Hung Mojahedeen
Aarmin, Mahmood 28 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aasekh, Ahmad Andimesh 28 11/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Aashoori, Mohammad Ashour Shahroud 25 Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Aashtiaani, Ali Tehran 20 7/7/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Aasiaabaan, Hosein Kashan 28 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Aasiaabaani, Khosro khoy 30 Mehr 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Aasoopa, Jafar 40 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Aavanesiaan, Kaageek        
Aavi Hang, Javaad        
Aayatollah Zaadeh Shiraazi, Rahim        
Aayatollah Zadeh Shiraazi, Marzieh 36 10/8/67 Avin Hung Mojahedeen
Aayatollahi, (maadar)   Azar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Aazaad Aabkenaari, Mazaaher Abkenar, 29 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Aazaad, Rahim Ghaemshah Esfand 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Aazaadegaan, Rahim Esfahan, 25 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Aazaadeh, Hasan 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aazaadeh, Khaanom        
Aazaadi, Homayoon   9/6/67 Gohardasht   Aghliat
Aazaadikhaah, Rahim Houmayoonshahr 27 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Aazaadmanesh, Mohammad Rezaa Varamin 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aazaadmehr, Safdar Eslamabad, 30 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Aazar Aaz, Habeeb       Fadaayan, Majority
Aazar Gorgani, Ali 27, Tehran 22/5/67, gohardasht   Mojahedeen
Aazar Keyvaan, Anoosheh 26 Mordaad 67, Evin Hung Mojahedeen
Aazar mokhtaar Daaraab, Faars 26/8/67, Shiraaz   Mojahedeen
Aazari, Aadel        
Aazari, Daavar   Shahrivar 67, Tehran   Mojahedeen
Aazari, Daavoud   Shahrivar 67, Tehran   Mojahedeen
Aazarm, Yoosef lahijan 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aazerang, Daavoud 30, zanjaan Mordaad 67, Gohardasht   Mojahedeen
Aazerang, Saeed        
Aazmoodeh Lakaami, Fakhri Rasht 32 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Aazmoodeh, Alireza Tehran 31 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Aazroosh, Kian       Fadaayan
Aazroosh, Kianoosh        
AbadyLary-Mahmoud Abadan 33 8/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Abady-Mehdy        
Abarghooi, Dr. Khalil   67   Hezbe Toudeh Iran
Abasian-Behrooz   Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Abasianhuseini-Maryam   67 Mashad Hung Mojahedeen
Abasishiraz-Mansoor Rezvan Shar 25 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
AbasMirzadeh- Mohamad Reza Karaj 30 67 Gohardast Hung Mojahedeen
Abaspour -        
Abasy-   Esfaned 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Abdolmajeed Halabcheh 13/05/67 Esfehan   Mojahedeen
Abasy-Abdolreza Halabcheh 13/05/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Ali Babol 26 Azar 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Alireza Haftgel 26 Mordad 67 Masjedsoleman Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Gholamreza Masjed Soleiman 15-05-67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Hafez   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abasy-Hosain (Bahman) Hshtpar Tavalesh 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Maghsood Masal 30 67 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mahmood 28 12/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Mansoor Hashtpar 28 09/05/67 Rasht   Mojahedeen
Abasy-Mehrdad Abadan 30 10/05/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mohamadjavad Tehran 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abasy-Mohamadreza Tehran 29 12/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Syrous   67 Avin Hung Mojahedeen
Abaszadeh- Bhieh 25 67 Chaloose Firing Squad Mojahedeen
Abaszadeh-Majid Gazvin Bahman 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
AbaszadehSuremy- Majid Soumeh sara 31 Mordad 67 Rasht Hung Mojahedeen
Abdaam, Mortezaa        
Abdi Shiraz 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abdi- Mohamadesmael 22 Azar 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Esfandiar 29 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Furozan        
Abdi-Furuzandeh        
Abdi-Ghanbar 25 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Gholamreza        
Abdi-Husein 15 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Abdipeerbazaritehran- Fooroozan Tehran 31 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Rasool        
Abdolali-(Man) Hamedan 33 67 Hamedan Hung Mojahedeen
Abdolalinejad-Fateme   67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abdolalipoor-Fateme Fasa 29 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abdolhuseini-GholamHusein Andimeshk 18/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abdolhuseiniroozbahai-Mohsen Broujerd 27 15/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abdollapoor-Farhad       Rahe karegar
Abdollapoor-Omar        
Abdolrazagh 31, Khnge Larestan 67, Aadel Aabaad Firing squad Mojahedeen
Abdulikamali-Majeed 25 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Abdullahi-abulhassan Tehran 22 05/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Amir Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Behzad       Sazeman fadaeian
Abdullahi-Javad Tabriz 37 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Majeed        
Abdullahi-Mirfata   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abdullahzadehkakhaki-Mohsen 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdulvahab-Husein Tehran 22 05/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Abediny- Abass Kazeroun Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abediny Abknary- Mostafa Abknar Anzaly 27 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Abediny- Monireh 24 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Abedinzadehsehsary-Kalil Soumeh sara 67 Firing Squad Mojahedeen
Abedy-(Women)   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Bahram Shiraz 32 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Ebrahim   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Sharivar 67 Kazeroon Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Mostafa Abkenar Anzaly 23 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedabas Kazeroun 33 Aban 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedkazem Kazeroun 29 Aban 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abolghasem(Saeed) 27, Araak 67, Araak Firing squad Mojahedeen
Abootoraab, Asghar 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abootoraab, Saeed 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Abraari, Shamsi        
Abtahi, Mojtabaa Esfahan 31 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Adab Aavaaz, Esmat Jahrom 25 67 Adelabad   Mojahedeen
Adab Aavaaz, Fatemeh Jahrom 23 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Adab Aavaaz, Hosein Jahrom 30 Mordad 67 Shiraz   Mojahedeen
Adab Abaad, Fatemeh        
Adae- Masoud        
Adel - Abdoulhashem   Sharivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Adely- Abdolghsem   67 Firing Squad Mojahedeen
Adely- Jamshid Rasht 29 Sharivar 68 Babolsar Hung Mojahedeen
Adibi, Mahmood       Sazeman Fadaeian
Adibi, Syrus (gholaamrezaa) 40 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Afgan-Abas Amol 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Afgan-Mohamad shahrud 30 67 Firing squad Mojahedeen
Afkham- Vahab        
Afkhamy-Abass Yazd 28 67 Avin Hung Mojahedeen
Afrani- Aboulghasem   67   HezbToudeh
Afravy-Naji Abadan 22 Day 67 Khalkhal Hung Mojahedeen
Afrazeh-Abass lahijan 27 7/5/67 lahijan Firing squad Mojahedeen
Afrynejad- Zahra Abadan 27 06/05/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Afshahr-Fazllah   Mordad 67 Hung Mojahedeen
Afshahrpour- Ahmad        
Afshahshndy- Rasoul Aroumyeh 27 Mordad 67 Aroumyeh Firing squad Mojahedeen
Afshar- (man)   Azar 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Afshar- (man) Esfahan 67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Afsharlue  Ahmad Roudsar 31 Mehr 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Afshar-Parviz   5/8/67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Afshary - Mahin 28 67 Malayer Firing squad Mojahedeen
Afshary- Hamid Babol 21 Day 67 Babol Firing squad Mojahedeen
Afshary- Mohamad Babol 27 Mehr 67 Babol Hung Mojahedeen
Afshon- zinlabedeen Glpayegan 26 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Afshon-Alireza 25 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Afzaly- Esmaeel Amol 28 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Afzaly- Mohamad reza Amol 28 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Afzalypour - Ali Gonabad 32 17/6/67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Aghely- Rahim Rasht 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aghily-Hamid   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Aghily-Nahid        
Aghvamy-Maliheh Shahrud 26 Day 67 Tehran Hung Mojahedeen
Aghvamy-Mehdy   Azar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Aghvamypanah- Mohamad Reza  Tehran 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ahadi, (A man) Andimesh 20 67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Ahadi, Aboobakr        
Ahmad   Aazar 67,Evin Firing squad Mojahedeen
Ahmad Nejaad, farshid   Shahrivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Ahmad Nejaad, Mohammad        
Ahmad Zaadeh, Aasieh Tehran 27 67 Avin Hung Mojahedeen
Ahmad Zaadeh, Mohammad Reza Abkenar, 25 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ahmad Zadeh, Esmail 33 67 Bousher Firing Squad Mojahedeen
Ahmad(Org. name
 Farhad)
      Rahe Karegar
Ahmadi Aaraam, Jamil        
Ahmadi Aloon Aabaadi, Ashraf Alsaadaat Tehran 47 9/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Ahmadi Ghotbi, Nasir 24 67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi Vand, Maghsood Tabriz 39 Shahrivar 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Ahmadi, Abdollah Bousher 30 67 Bousher Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Shiraz 24 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Garmsar 27 Day 67 Garmsar Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Ali Mashad 22 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ahmadi, Asghar   67 Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Ashraf        
Ahmadi, Farahnaaz Abadan 20 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Fariba Abadan 22 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Hamid Mashad 23 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ahmadi, Hamid 31 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ahmadi, Hasan Tehran 24 Esfand 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Hooshang Asadabad 31 Aban 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Jalil        
Ahmadi, Mansoor Abadan 26 Sharivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Mehdi Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ahmadi, Mirzaa        
Ahmadi, Mohammad Abadan 32 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Tehran 24 8/5/67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Reza Garmsar 25 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ahmadi, Morteza   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ahmadi, Naader   13/5/67 Esfahan Hung Mojahedeen
Ahmadi, Naaser Tehran 36 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ahmadi, raouf        
Ahmadi, Sohraab        
Ahmadiaan, Mahin        
Ahmadiaan, Mahmood Tehran 40 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
AhmadiaanMoghaddas, Ahmad Ahvaz-28 Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ahmadian, Faraamarz Babol 32 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ahmadieh Akhavaan, Jalaleddin Tabriz 27 15/5/67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Ahsani, Daavood Tehran 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
ajmandy- Akbar Astara 35 Day 67 Rasht Hung Mojahedeen
Akbarian-Abdolsaheb Behbahan 27 67 Behbahan Firing squad Mojahedeen
Akbariany-Hamid Tehran 35 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Akbarmofarah-Roghieh        
Akbarnezad-Hourieh 23 Mordad 67 Tabriz Firing squad Mojahedeen
Akbary kordestany-kasra kermanshah     Hazbtoudeh
Akbary- lila        
Akbary Momfared-Abdolreza Tehran 23 15/5/67 Tehran Hung Mojahedeen
Akbary monfared-Roghieh Tehran 30 Mordad67 Avin Hung Mojahedeen
Akbary Namdar-Golamreza Tabriz 29 sharivar 67 Hung Mojahedeen
Akbary-Ebrahim Aromieh 25 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Akbary-fizollah Bandargaz 31 Azar 67 Gorgan Firing squad Mojahedeen
Akbary-Golamreza        
Akbary-Hasan langaroud 25 67 gilan Firing squad Mojahedeen
Akbary-Mahmud        
Akbary-Roghieh        
Akbarysefat-Ebrahim lahijan 30 Azar67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Akbary-Siavash        
Akbarzadeh-MohamadAli        
Akbarzadehshokuhi-siavash       Sazeman Fadaeian
Akbarzadehyousefy-Mohamad hasein Tabriz 60 1/6/1967 Tabriz Hung Mojahedeen
Akhavaan Eghdaam Langroodi, Naaser   67   Hezbe Toudeh Iran
Akhavaan Eghdaam, Naser Langroud 67   Fadaeian Khalgh
Akhavaan, Ali   67    
Akhavaan, Jalaal   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Akhavaan, Naaser (Hasan)   67   Sazeman Etehad
Akhgar, Masood        
Akhlaghi, Asghar        
Akhlaghi, Sarhang Mohammad   67 Bousher Firing Squad Mojahedeen
Akhlaghi, Seyed Mohammad 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Akhtari, Alireza Asadabad 30 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Akramy- Behrooz   sharivar 67    
Akramy- shahram   sharivar 67    
AkramyFarsi-(Man) shahr ray 22 Day 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Aky- Hamid   67 Masjedsoliman Firing squad Mojahedeen
Alaee- Mansour        
Alaeekhasto - Masoud Tehran 25 8/6/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Alaeldiny- Masoud   Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alam- Ahmad   Mordad 67 Adelabad Hung Mojahedeen
Alameh araghy- Homayoun   Esfand 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alameh haery- Fazilat Shahroud 29 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Alavany-   67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Mehrdad Lahijan 24 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Sayedreza Dehkohneh 26 Azar 67 Bushe Firing Squad Mojahedeen
Alavytafreshy- Afshin Mashad 23 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ali 30, Tehran 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Ali Mashad Mordaad 67, Mashad Hung Mojahedeen
Ali baik (baik ali) - Aliakbar 25 15/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Ali- Changiz Ardabil 26 Mordad 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Ali zaghy- Zia Najaf 33 20/8/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aliakbarian kahani- Majid Ghochan 28 Mordad 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Alian- Heshmatollah   67    
Alidoust- Ghanbar Lahijan 27 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alidoust- Masoud       Raheh Karegar
Alidoust- Reza 19 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Alijany- Asghar   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alikhany-Akbar        
Alipour - Hamid Astanehashrafieh Day 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hasan Abadan Mehr 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hosain Abadan Mehr 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Parviz        
Alipour - Reza Astanehashrafieh 17 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alirezaeian-Mohamad reza Shahreray 20/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud   67   Etehadehfadeian
Alizadeh- Mehdy(Bijan) Kantehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad   67 Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad taghy Kochesfehan 21 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Shaban ali Babol 30 Aban 67 Babol Hung Mojahedeen
Alizadehazamy-Mohamad        
Alizadehzahed sefat- Ghasem Oromieh 28 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Allahi- Mahmud        
Allahyary-Alireza Karaj 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Allahyary-Majid Abadan 24 Day 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Allahyary-sartip   67 Avin Firing squad Mojahedeen
Almasian-Nasser   Sharivar 67 Avin   Paikar dar rahe Azady
Almasian-Parviz       Hezbetoudeh
Almasian-siamak   Sharivar 67 Gohardasht Firing squad  
Almaspour       Hezbetoudeh
Almasy-Hamzeh       Sazeman Fadaeian
Alvaky-Ghasem Tehran 29 21/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Alvary-Reza 31 14/12/67 Firing squad Mojahedeen
Amamy-   67 Masjedsoliman Firing squad Mojahedeen
Amamy-Hedayatollah Abhar 35 Mordad 67 Zanjan Firing squad Mojahedeen
Amamy-Mehrdad   Aban 67 Teheran Firing squad Mojahedeen
Amamy-Nasrolah Abhar 28 Day 67  Zanjan Firing squad Mojahedeen
Amany-Saeed        
Amerian- Ozra   67 Andimeshk Firing Squad Mojahedeen
Aminian-Alireza 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aminian-Jamshid   Mordar 67 TehrN Hung Mojahedeen
Amini-Ayoub Sepedan 26 Mordad 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Aminifar-Baratali Meskinabad 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Amini-Kamran   Sharivar 67 Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Mashallah   Azar 67 Bousher Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Saidmehdi 21 67 Firing squad Mojahedeen
Amini-Khosro Paveh 36 Mordad 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amini-Masood Saghezkliaye 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amini-Masoumeh Sagez 25 Aban 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amini-Mehdi        
Amini-Mohamadreza Hamedan 37 67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Amininia-Jamshid Tehran 28 5/5/67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amini-Reza Saghezkliaye 28 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amin-Masoud Astaneh Ashrafieh 16 Azar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Aminoltohid-Shams        
Aminoltolaya-Saidshams Tehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aminpour-Gamshid Karaj 28 Mordar 67 Avin Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 18 Azar 67 Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 19 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Amirakram-Esmail Teheran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Amirbahrami-Mohamad 23 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amiri(Amini)-Mohsen Shahzand Arak32 Sharivar 67 Arak Firing squad Mojahedeen
Amiri-(Man) Fahlian hasani 67 Firing squad Mojahedeen
Amiri-Alireza   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Amirian-Qiumars Saghez 20 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amiri-Gahanbadhsh Kermanshah 15/9/67Gohardasht Hung Mojahedeen
Amiri-Hamidreza   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amiri-Masumeh        
Amiri-Morteza kermanshah 26 Mordad 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amiri-Parvin Gandooleh 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amjadi Toosy-Khosro Abadan 29 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amjadi-Abdolnaser Karaj 29 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amjadi-Khosro        
Amjad-Majid   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amri-Hamid Arak 29 Mordad 67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Amshasband-Mehdi Ghom 29 Mordad 67 Ghom Hung Mojahedeen
Anesi-Sadigheh Tehran 24 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Anoushehbarikabi-Saidmohamad Andimeshk 29 14/5/67 Dezfoul Firing squad Mojahedeen
Ansari Azarbygan Mordad 67 Gom Hung Mojahedeen
Ansari-Ahmad       Sazeman Fadaeian
Ansari-Jaber 28 05/07/1967 Hung Mojahedeen
Ansari-Khalil        
Ansari-Masood Lorestan 67   Fadayan khalg
Ansari-Mohsen   67 Firing squad Mojahedeen
Anvarpour-Hasan        
Anzelian-Naser        
Arab- Ali Homayounshar 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Arab- Majid Zahedan 21 Mordad 67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamad Ahvaz 25 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamadreza Zahedan 22 20/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Arabi- Bahman Garmsar 24 Day 67 Garmsar Firing Squad Mojahedeen
Arabian- Mohamadali Sadeh Esfehan21 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Arabikhader- Mehdi Kahder shandiz 26 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Arabmojahed- Ali 22 Satel 15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Arabtaheri- Aliasghar Gorgan 25 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Arabvazeri- Alireza 30 Shahrivar 67 Semnan Hung Mojahedeen
Araghi- Parviz        
Araghifarahani-majid Arak 27 Shahrivar 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Arbaab Ali Tehraani, Ghaasem Tehran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Arbaab Zaadeh, Ali 29 67 Vakilabad Firing Squad Mojahedeen
Arbaabi, Hosein Ghom 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Arbaabi, Reza 40 67 Ghom Firing Squad Mojahedeen
Ardabily - mehrdad Tehran- 35 9/7/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ardekani- jafar Gorgan 30 7/5/67 Avin Firing squad Mojahedeen
Ardekani moghadam- Mohamad Tehran -26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ardely- Reza        
Ardeshiry-Man   Aban 67 Kazeroon Firing squad Mojahedeen
Ardeshirzadeh- Bahram   67 Firing squad Mojahedeen
Ardestany - Ardeshir        
Ardestany - Hamid   Tir 67 Gohardasht   Mojahedeen
Ardestany- Hamidreza Tehran -35 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aref-Abdollah        
Arefi-Momen        
Arjmand   10/8/1967 Adel Abad   Mojahedeen
Arougyzaree-Gaber Astara 32 Aban 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Arshady-Arash        
Arshady-Atash       Hezbetoudeh
Arshady-Esmaeel        
Arshady-Javad zanjan 31 67 Zanjan Hung Mojahedeen
Arshady-Mahnaz       Hezbetoudeh
Arzanghy- Houshang Tehran-47 22/5/1367Avin Hung Mojahedeen
Asad- Abdolreza shiraz-33 67 Firing squad Mojahedeen
Asadolahi- Rahim   Bahman 62   Aksariat
Asadolahi- Reza Tehran 35 67 Gonbad Firing squad Mojahedeen
Asadpour-Jalal Mashad-30 Aban 67 Mashad Firing squad Mojahedeen
Asady- Efhat Ghom 28 Azar 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Asady Gabary-Mahmoud Ahvaz-34 Mordad 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Asady- Hogat Lahijan 27 7/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Asady- Jamshid Brojerd 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Asady- Nader Masjed Soleiman-30 13/5/67 Eshfahan Firing squad Mojahedeen
Asady-Alireza Masjed Soleiman-27 13/5/67 Eshfahan Firing squad Mojahedeen
Asady-Jalal Mashad-18 Mordad 67 Mashad Firing squad Mojahedeen
Asady-Khosro       Hezbetoudeh
Asfarayeni- shahriar Bojnoord 26 Vakil Abad Hung Mojahedeen
Asghar Tinayee        
Asgharabady-Manucher       Hezbetoudeh
Asghari- (Mother)   Shahrivar 67 Karaj Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Alireza Tehran 29 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Asghari- Mansure       Sazeman fadaeian
Asghari- Mansure Azna agigoudarz 31 13/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad Esfahan 22 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad reza 25 Mehr 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Sayedmohamadhasan Mazandaran 27 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Asghari- Shala(Zahra) 26 6/6/67 Avin Hung Mojahedeen
Asghari- Sirus Masjed Soleiman Mordad 67 Esfehan    
Asgharian-Nader Babol 30 Mordad 67 Firing squad Mojahedeen
Asgharihatamabady-Ahmad Tehran 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Asgharizadeh- Mahmoud   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Majid   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Moshtava Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Asgharnezad-Esmaeel 34 Sharivar 67 Langarud Firing squad Mojahedeen
Asgharshahi- Zahara Tehran 24 26/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Asgharypour   Sharivar 67 gorgan Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh- Ali Tehran 67 Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh- Farid Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Asgharzadeh-Mahmud Anzaly 28 8/5/67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh-Vahid   Sharivar 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Ashkurylangroudy        
Ashraf zadegan-sayed hasan Roudsar 23 Sharivar 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Ashrafy- Ali Tabriz 30 Mordad 67 Tabriz Firing squad Mojahedeen
Ashrafy- Mohamad Sharud 23 Day 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Ashtary-Aziz Behbahan Esfand 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Ashtary-Mehrdad Tehran 28 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ashury- Bahram Noushar Sharivar 67 Noshar Firing Squad Mojahedeen
Aslani- Majid Mianeh 28 67 Mianeh Firing squad Mojahedeen
Asnaa Ashari, (A man)   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ataabaki, Mostafa 26 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Ataee-   67    
Ataee- Ahad khoram dareh 30 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Hasan 25 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Ataee- Hosain   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Mehdy Tehran 26 Sharivar 67 Avin  Hung Mojahedeen
Ataee- Mohamad   Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Nasser       Sazeman Fadaeian
Ataee- Sarhang aboulghsem        
AtaeeTehrani- Sayed Kambiz Tehran 22 Day 67 Avin Hung Mojahedeen
Ataran- Mohsen 28 67 Mashad Hung Mojahedeen
Atardy-Mohamad Gouchan 31 28/7/67 Mashad Hung Mojahedeen
Atariannjad- Saeed   25/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Atary- Ali Sangarshagaji 25 Mordad 67 Firing Squad Mojahedeen
Atarzadeh- Behrooz Mashad 21 Aban 67 Avin Hung Mojahedeen
Atarzadeh- Mohsem   Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Atarzadeh(Atary)- Azam (Sharbanou) Broujerd 27 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Atefy - Mehrdad        
Atighechi- Kamal Zanjan 31 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Atraak, Ali Tehran 20 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Atraak, Farookhzaad Esfahan 21 1/6/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Atrak Farhad Esfahan 31 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aubi-Hamid        
Ayatollah Zadeh Shiraazi, Raazieh        
Ayyoob 25, Bonaab 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Azamy- Houshang Golpayegan 29 Mehr 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Azamy- Houshang   Aban 67 Tabriz Firing squad Mojahedeen
Azdar Afshar- Ali Asghar Mashad-30 Mordad 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Azdar Afshar-Akbar Abadan Mehr 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Azimy-Bebe hamdam Mashad 35 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Azimy-Hojat Hersin Kermanshah 30 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Azimy-Jamshid Tehran31 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Azimy-Qmars Rezvan Shar 25 Mordad 67 Rasht Hung Mojahedeen
Azimzadehtork-Jamshid        
Azimzadehtork-Mehdy Tehran30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
AzizadehMaleki- Shapoor Tabriz 31 2/8/67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Azizi- (Man) 30 67 Eslamshar Hung Mojahedeen
Azizi- Ali   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Azizi- Ashraft (Maryam) Tehran 24 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Azizi- Davar Ardebil 28 Mordad 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Azizi- Hadi Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Azizi- Mohamadsadegh Mianeh 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Azizi- Sohbat 60 67 Eslamabad Hung Mojahedeen
Azizian- Mohamadali Tehran 22 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Azizifardkhales- Zahrah Zargan Fars 30 Azar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Azizollaah 32, Sari 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Azizsales- Khalil   67 Firing Squad Mojahedeen
Azkia-Mina (Gamar) 22  67 Tehran Hung Mojahedeen
Azly-Reza 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babaali-Jamshid       Hezb Toudeh Iran
Babae-Ali 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babae-alireza kerman 12 Shahrivar 67 kerman Firing squad Mojahedeen
Babae-Beheshteh Rash 25 Aban 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Babae-Taimour       Hezb Toudeh Iran
Babakhani-Houshang        
Babakhani-Morteza       Hezb Toudeh Iran
Babakhani-Rouzbeh        
Babanegad-Satar       Hezb Toudeh Iran
Babaoghloo-Asghar        
Babasahaf-Biuk Tehran 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babatorkaloo-Satar       Hezb Toudeh Iran
Babry- Farzan Abkenar 28 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Babry- Farzaneh        
Babry-Abry   Sharivar 67 Anzaly Firing Squad Mojahedeen
Babry-Hasan Bandar Anzali Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Babry-Iraj Abkenar 34 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Babry-Masoud Abkenar 29 8/5/67Rasht   Arman
Babry-Masoud Bandar Anzali 24 Mordad 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Babry-Saeed Abkenar 34 8/5/67 Rasht   Arman
Babry-Saeed Bandar Anzali 27 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Badanara- Habibollah   67 Firing Squad Mojahedeen
Badavi- Nasser        
Badfar-Bahram        
Badiee        
Badri   5/8/67, Salmaas Firing squad Mojahedeen
Badri- Yaghoob        
Badrigharehghashlaghi- Nasser Salmas 26 Mehr 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Badri-Nasser        
Baee-Nemat Duroud Aban 67 Duroud Frining Squad Mojahedeen
Bafer Abady- khanom        
Bafer Abady- Yahya        
Bafhy - Mohamad        
Bafian tousy- Mohsen   Azar 67 Mashahad Firing squad Mojahedeen
Bagaee- Doctor Faribourz        
Bagbandrany-Farahmand Tehran Mordad 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Bagbany- Yahya Brojen 24 13/5/67 Eshfahan Firing squad Mojahedeen
Baghery- Abdoulazim        
Baghery- Ali Anzaly 29 8/5/67 Rasht   Mojahedeen
Baghery Fard - Bagher deh kohneh Mehr 67 lahijan Firing Squad Mojahedeen
Baghery ghziani - Ali Bandar Anzali 28 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Golamhosaein Brajan 30 67 Bandarabas Hung Mojahedeen
Baghery- Javad 28 Aban 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Masoud   67 Firing Squad Mojahedeen
Baghery- MohamadHosain Esfahan 23 67 Gezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Parvin Ahvaz 19 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Baghery- syrous   Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Baghery tahany- Reza Tehran 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Baghery tava - nezhat   Mehr 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Baghery- zeynab Ahvaz 30 Sharivar 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Baghery-Abdoulali        
Baghery-Amel khalkhal 23 1/7/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Baghery-Amir       Hezb Toudeh Iran
Baghery-Amirhoushang        
Baghery-Javad songor 27 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Baghery-Mehrdad Ahvas 23 Azar 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Baghery-Mohamad ali 27 67 shiraz Firing Squad Mojahedeen
Bagherzadeh-Aboutorab       Hezb Toudeh Iran
Bagherzadeh-Bahman       Sazeman Fadaeian
Baghy- Mohamad khoram Abad 35 8/5.67 Khoram Abad Firing squad Mojahedeen
Bagour-Arash Tehran 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Bahador-Akram 35 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bahadorigashgaee kashkuli-Ebrahim Shiras 32 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Bahadorigashgaee- Morad Shiras 26 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Bahadori-Mahboubeh Abadan Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Bahador-Sohila        
Bahaneshin- Mahmud        
Bahary- Alireza        
Bahman   Mehr 67, Karaj Firing squad Mojahedeen
Bahmani Hamid Astaneh ashrafieh 22 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bahmani-Ahmad         
BahmaniAmini-Mohamad Abadan 26 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Bahr kazemy-Nosrat Lahijan 25 Mordad 67 Rasht Hung Mojahedeen
Bahrainy- akram Esfahan 26 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Bahrainy- Esmail       Hezb Toudeh Iran
Bahramian (Bahramy) -Valy Malekan Tabriz 18/6/67 Tabriz Hung Mojahedeen
Bahramy - Mohamad Hosain   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bahramy- Freydoun zanjan 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bahramy hidgy-Daroush Tehran 24 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Bahramy- Zahra   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Bahramy-(man)   Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
BahramyEyvanaky- Ferydoun 28 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bahramyfarid- Mohsen Tehran 35 9/6/67  Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bahramy-Kuroush Kermanshah 24 Sharivar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Bahremand - Jafar 26 67 Mashad Hung Mojahedeen
Bahrengy - Abdollah Tehran 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bahry- Hosain 27 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bajian-Ahmad Abadan 67 Arak Firing squad Mojahedeen
Bakali-Ali 28 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bakhshahi-Mahmud   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Bakhshandeh- Davood Amul 29 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhshandeh- Hamid Tehran 25 Mordad 67 Ghohardash Hung Mojahedeen
BakhshehJahan- Hosain Tehran 39 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhshi- Abdulrahman Hashtpar 25 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Bakhshi- Bakhshali Khalkhal Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bakhshi- Esmail        
Bakhshi- Hosain Tehran 35 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bakhshiavi- Jalil 28 Aban 67 Desful Firing Squad Mojahedeen
Bakhshinazar- Majid Hamedan 36 Shahrivar 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Bakhshitari- Hamidreza Tehran 28 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bakhshizadeh- (Man) 26   Mehr 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Bakhtabadi        
Bakhtiar- Mehrab   67 Desful Firing Squad Mojahedeen
Bakhtiari- Abdulah   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhtiari- Nasrollah   Mordad 67 Ilam Hung Mojahedeen
Bakhtiari- Nasrollah Ezeh 67 Ilam Firing Squad Mojahedeen
Bakhtiari- Osman   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakshahi-Mahmud   Azar 67 Kerman   Mojahedeen
Bakshahi-Nasrollah Gholpayegan 25 12/8/67 Avin Hung Mojahedeen
Balady-Rauf       Hezb Toudeh Iran
Balaee- taher Hashtpar tavalesh 31 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bamaniry - Abdoulsatar Abadan 25 13/5/67 Eshfahan Firing Squad Mojahedeen
Banaee- Abdolhosain 31 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Band shahi-Asadollah        
Bandar-Hamid Tehran 25 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bandehkoda-Farhad Esfahan 25 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Banky-Taghy        
Bany changhlu- Ahmad Orumieh 24 12/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Banyamerian-Afshin Songor 21 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Banyamerian-Afshin Songor 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Banyamerian-Reza Songor koliaee 31 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Banyardalan- Aliasgar   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Banyhashemy-Asadollah Semnan 25 8/5/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Banymorovaty-Mohamad   67 Elam Firing Squad Mojahedeen
Baradaran- Ehsan Kashan 27 Shahrivar 67 Kashan Firing Squad Mojahedeen
Baradaranghooran- Mohammadhadi Kermanshah 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Baradaranmoghadam- Aliasghar Ghochan 26 Azar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Barahouee -Habibollah Zahedan 67 Sistan Bluchestan Firing Squad Mojahedeen
Barandak-Habibollah   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Barani-Hosain Ganaveh 20 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Barati- Fariborz        
Baratibagherabadi- Mojtabah Mahshad 24 25/5/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Baravardeh-Hasan Busher 26 Mordad 67 Firing Squad Mojahedeen
Barazandeh- Masumeh Ghachsaran 20 Shahrivar 67 Gachsaran Hung Mojahedeen
Barfak-Darioush Bosher 26 67 Bosher Firing Squad Mojahedeen
Barssabadyfrahani-Morteza Arak 26 Azar 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Barssegar   Shahrivar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Barssegar-Nasser Foman 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bashiry- Bakhshali Kalkal 27 68 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bastaki- Gasemali 29 Mehr 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Bastanaky- Gasem        
Bastareh-Ali        
Basteghy-Gasem        
Bateny - Mahmud shalman langaroud 29 Azar 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Bavar -Ali Lahijan 25 Sharivar 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Bavar- kalal        
Bavar nayer -Salah        
Bayat-Jafar   67 Avin   Etehadieh commonist
Bazargan        
Bazargan-Bijan        
Bazargani-(Wouman)   Mehr 67 Kermanshah Firing squad Mojahedeen
Bazazhagighi talab- taher 29 Shahrivar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Bazgouneh-Hosain Lahigan 15 67 Lahigan Firing squad Mojahedeen
Bazyarpour-Abas Borazjan 47 Aban 67 Borazjan Firing squad Mojahedeen
Bazyarpour-Mohamad Borazjan Aban 67 Borazjan Firing squad Mojahedeen
Bedari- bahram        
Beegam- Amir mehran Tehran 25 29/5/67 Hung Mojahedeen
Beehamta tousy- Mohamad Mashad 30 Aban 67 Mashad Hung Mojahedeen
Behboudy        
Behboudy-AliAkbar(Syrous) Rasht 28 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Behkish- Ali Sharivar 67   Firing Squad  
Behkish -Mahmud       Sazeman Fadaeian
Behnaam 27 Esfand 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Behnaam   Abaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Behnamzadeh-Behrooz Tehran 29 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Behnia - Yagub   Sharivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Behshtytabar- Hourieh Esfahan Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Behtash -Ahmad       Sazeman Fadaeian
Behtash -Bahram       Sazeman Fadaeian
Behzad- Mostafa 22 Mehr 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Behzadpour-Akbar       Sazeman Fadaeian
Behzady(man) 15 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Behzady-Hasan Hshtpar 28 9/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Behzadykzad - Mostafa Dezful 23 11/7/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Behzady-Manucher       Hezb Toudeh Iran
Behzady-Nematollah   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Behzady-Siamak       Hezb Toudeh Iran
Berari- Rasul zanjan 30 Mordad 67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Berari- Zahra (Shamsi) zanjan 30 Aban 67 Vakilabad Firing Squad Mojahedeen
Biabanaky- Behnam Garmsar 23 Sharivar 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Biabangard Mehraban-Habib Zahedan 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bidbakhty- Hasan Semnan 30 67 Frining Squad Mojahedeen
Bidbakhty- Hosain Tehran 28 Azar 67 Avin Frining Squad Mojahedeen
Bidgoly-Mohsen     Frining Squad Hezb Toudeh Iran
Bigdaly- Mohamad ali Eizeh   67 Fadayan khalg
Bigdaly-Esmaeel 20 67 Avin   Mojahedeen
Bigdaly-Mohamad hasain        
Bigdelue -Nakoda Mohsen        
Bigdelue-Hosain Hokem 7 67 Frining Squad Etehad Fadaeian
Bighy - Sadegh   67 Frining Squad Mojahedeen
Biglary        
Biglary-Esmaeel Babol 27 Aban 67 Avin Hung Mojahedeen
Biglary-Mehrdad Lahijan 25 Aban 67 Lahigan Frining Squad Mojahedeen
Bigy-Hady Deligan 31 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Bijan   Shahrivar 67,
Gohardasht
  Paykaar
Bijan- Doctor        
Bijan Zahra        
Bijany-Akbar Gasreshirin 25 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bijanyar-Zahra 28 20/11/67 Gohardasht Frining Squad Mojahedeen
Bijany-Shapour       Hezb Toudeh Iran
Bijanzadeh-Mohamad   67 Shiraz Hung Mojahedeen
Bikmohamadhazarvareh-Mohamadreza Hzarvareh Arak 32 8/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Bikmohamady- Ahmadreza        
Bikmohamadyhazaveh- Ahmadreza 06/05/1967      
Bikmohamady-Mohamadreza        
Bilghoush - Ebrahim Roudsar Mordad 67   Hezb Toudeh Iran
Binaee masulehee - sarhang Kalil   Sharivar 67   Hezb Toudeh Iran
Binaee masulehee - sarhang Kalil   Sharivar 67   Aghaliat
Biranvand - Sadegh Andimeshk 25 67 Dezful Frining Squad Mojahedeen
Birny-Akbar        
Bitrafan- Mehdi Ghom 23 25/10/67 Ghom Frining Squad Mojahedeen
Boeeny-Abdolreza (Kambiz) Tehran 26 Mordad 26 Tehran Hung Mojahedeen
Boeeny-Alireza (Kamran) Tehran 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Boeeny-Kia     Firing Squad Mojahedeen
Boeeny-Kimy   67 Firing Squad Mojahedeen
Boeeny-Kumars 22 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Bolbolian- Roshan Tehran 28 25/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bonavy- Ahmad        
Bonavy- Masoud 27 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Borbar- Mehrdad Fasa 25 Azar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Borhan        
Borhan        
Borhany-sayed ahmad Gazvin 27 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Borhany-sayedmohamad hosain Gazvin 25 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Boudaghy-Nosratollah 27 Aban 67 Hamadan Firing Squad Mojahedeen
Boumian -Behrooz        
Bourbour-Kalil Garmsar25 Azar 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Boushery-Ali   25/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bouzy-Manucher 28 18/5/67 Firing Squad Mojahedeen
Bozorganfard(bozorgian)-Golamreza Tehran 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bozorgbashar- Manoucher(aliakbar) Tehran 33 21/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Bredarian- bahram Tehran 29 sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Brenjian - Masoud   67 Firing Squad Mojahedeen
Chahardacherik- Golamshah Gachsaran 22 Sharivar 67 Gachsaran Firning Squad Mojahedeen
Chaharmahali- Toraj 30 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Chaharroostah- Shiraz 28/12/67 Shiraz Firning Squad Mojahedeen
Chaky- Shaban 32 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Chamani- Behzad (Ali) Rasht 27 Mehr 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Chamansara-   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Changizi- Fariba Shiraz 29 Day 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Charouseh-Masoud Abadan 28 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Chavoshi -Ebrahim       Hezb Toudeh Iran
Chehreazad- Aboulfarzle   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Chehri- Zabiallah Hersin 26 Sharivar 67 Gorhardasht Firing Squad Mojahedeen
Chenari- Amir   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Cheraghi - Rahman kochsfahan 32 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Cheraghi -Karim   67 Firing Squad Mojahedeen
Cheraghi- Mohamadreza Khoramabad 28 67 Firing Squad Mojahedeen
Chergazi-        
Chertabi- Samad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Choobdar- Ebrahim Ardabil 28 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Choobian- khoorosh Tehran Azar 67 Avin Firning Squad Mojahedeen
Cofee-Reza   4/6/67 Yazd Firing Squad Mojahedeen
Dabery- Alireza        
Dadgar- Amir Kerman 30 Sharivar 67 Avin Exploded in Jail Mojahedeen
Dadgar- Farzad       Hezb Toudeh Iran
Dadgar- Majid   28/7/67 Firing Squad Mojahedeen
Dadgar- Masoomeh   28/7/67 Firing Squad Mojahedeen
Dadkhah- Rasool   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Dadkhooyeh- Farjollah        
Dadmarzy-        
Dadmarzy- Farajollah       Hezb Toudeh Iran
Dadsersht- Saeed Hamedan 30 20/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Dadsetan- Zari Rootsar 21 Sahrivar 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dadvar- Bahram       Hezb Toudeh Iran
Daee- (Women)        
Daeejani- Mohsen       Hezb Toudeh Iran
Daemy- Mohamadtaghi        
Dalalzadeh- Reza        
Dalalzadehjahangir- Mansour        
Dalgi- Sekineh Abadan 26 28/6/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Dalili- Alireza       Hezb Toudeh Iran
Dalili- Hamid Astanehashrafiyeh 26 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dalili- Lili   67    
Dalili- Mohamadreza       Hezb Toudeh Iran
Dalili- Parviz Astanehashrafiyeh 17 67 Rasht Hung Mojahedeen
Dalili- Reza        
Daliri- Masoud Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dalmen- Hasan Tehran 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dalvand- Hasan Tehran 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Damghaniyan- Hasan Semnan 26 Sharivar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Damghaniyan- Reza   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Damkhori- Mostafa        
Danaee- Mohamadebrahim Semnan 28 1/8/67 Semnan Hung Mojahedeen
Danesh- Ahmad        
Danesh- Bahram       Hezb Toudeh Iran
Daneshabkenari- Khosro Abkenar 28 9/5/67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Daneshgar- Ashraft       Sazeman Fadaeian
Daneshpoor- Ali       Sazeman Fadaeian
Daneshshariatpannahi- Ahamad       Hezb Toudeh Iran
Daneshvar(Kashani)- Mohamadreza 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Danial- Sayed        
Daniali- Saeed 21 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Daniali- Sohel Tehran 23 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dankoob- Pasan Gorgan 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Hamid Tehran 26 17/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Hamidreza Tehran 28 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Darabi- Mansour Boroojerd 1/7/67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Mansoureh Boroojerd 22 Sharivar 67   Mojahedeen
Darabi- Masoud Boroojerd 25 Avan 67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Mohsen Boroojerd 1/7/67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Reza Boroojerd Mehr 67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darafarin- Ardakan Lahijan 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darafarin- Ardalan Lahijan 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darakhshaninia- 23 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Daraviaskky- Rashid Rasht 30 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darghonbadi- Asadollah        
Dari- Behrooz        
Dari- Mohamad        
Darikbndi- Asadollah        
Darkhah- Abdolrasool   67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Darvish- Abdollrahaman Hashtpar 30 67 Gohardasht   Mojahedeen
Darvishi- Abdollrahman Tavaleshrasht 20/5/67 Gohardast Hung Mojahedeen
Darvishkohan- Soroor(Soheyla)       Sazeman Fadaeian
Darvishmokhlehsavadi- Nosrat Mazanderan     Hezb Toudeh Iran
Darvishnoory- Mohamad Kharj 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darvishvand- Mohamad Masjedsoleman 29 67 Masjedsoleman Firing Squad Mojahedeen
Daryabari-   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Daryabari- Mehdi Fasah 18 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Daryabari- Mohamad       Sazeman Fadaeian
Daryans- Aramanis Andzali 32 05/08/1967   Fadayan acsaryat
Daryasari- Rahbar        
Dashtara- Hasan(Hasansharg)       Sazeman Fadaeian
Dashtban- Heydar   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Dashty- Fariba Aban 25 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dastamooz- Nemat        
Dastgherr- Mehrdad       Hezb Toudeh Iran
Dastian- Akbar Babol 27 Aban 67 Amol Firing Squad Mojahedeen
Davachi- Jamshid Tehran Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Davai- Gholamali-       Hezb Toudeh Iran
Davaran- Mansour       Fadayan acsaryat
Davari- Gholamreza Zanjan 29 Sharivar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Davari- Mohamadtaghi Tehran 25 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Davoodi-        
Davoodi-        
Davoodi-        
Davoodi- Gholam       Hezb Toudeh Iran
Davoodi- Housan Babol 26 7/5/67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Davoodi- Jalal   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Davoodi- Mohamadebrahim Babol 32 Mordad 67 Babol Hung Mojahedeen
Davoodi- Mohamadtaghi Tehran 25 8/5/67 Gohardaasht Hung Mojahedeen
Davoodi- Reza Varamin 27 67 Tehran Hung Mojahedeen
Davoodi- Tahereh 29 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Davoodpoor- Mohsen Makoo 22 Sharivar 67 Oromireh Firing Squad Mojahedeen
Davoodzadeh-   Mehr 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dayari- Mehdi Fasah 24 8/7/67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Daylaman- Rasool        
Dehdar- Parviz   Mordad 67 Shiraz Firing squad Mojahedeen
Dehghan- Akbar        
Dehghan- Housan Borazjan 30 Mordad 67 Hung Mojahedeen
Dehghani- Masood Makoo 31 12/7/67 Oroomiyeh Firing Squad Mojahedeen
Dehghani- Yadollah 23 25/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dehghani(Dehghan)- Aliakbar 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dehghanzadeh- Mahmood Ahvaz 24 Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Dehkharghani(Dehkhaghani)- Sohelah   67 Firing squad Mojahedeen
Dehnadi- Ahmad Tehran 31 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dehpana- Amanolah 26 67 Mashad Hung Mojahedeen
Dekhnamah- Afag Shiraz 30 08/01/1967 Hung Mojahedeen
Dekhnamah- Majid Shiraz 26 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Delavar- Reza   Sharivar 67 Gonbadkhavoos Firing Squad Mojahedeen
Delavari- Golamreza   Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Delijany- Mohsen   67    
Deliri- Maryam Rasht Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Deljeweysabet- Mohamadreza Lahijan 24 13/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Delkhash- Farahad Karaj 25 67 Kanoonkaraj Hung Mojahedeen
Delkhash- Faramarz Tehran 25 Mehr 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Delkhoshk- Mohamadreza Lahijan 24 67 Firing Squad Mojahedeen
Delsoozy- Akbar 24 25/5/67 Mashhad Hung Mojahedeen
Delzendeh- Iraj   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dezfooli- Ramin 21 15/7/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Dezyani- Mohamadhasan Shahrood 26 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dianakshoory- Mohamadhasan       Sazeman Fadaeian
Dianat- Fatollah Tehran 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Dianat- Fatollah       Sazeman Fadaeian
Dianat- Ghasem Tehran 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dianat- Mansour       Sazeman Fadaeian
Dibae- Reza Rasht 22 19/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Didehban- Rasool        
Dikvandy- Asadollah        
Dinarvand- Rahim   Mehr 67 Dezfool Firing Squad Mojahedeen
Dinkhah- Hamid       Rahe karegar
Dinkhah- Mohamad        
Divany- Majid        
Divehkhan- Rasool        
Dolatabadi- (Woman)   Aban 67 Sabzevar Firing Squad Mojahedeen
Dolatabadi- Ahmad   67 Firing Squad Mojahedeen
Dolatabadi- Mahmood Sabzevar 31 Aban 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Dolati- Alireza   Sharivar 67 Firing Squad  
Dolati- Mohamad Khermanshah 10/5/67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Dolatitoodeh- Ghambar Gorgan 30 Azar 67 Gorgan Firing squad Mojahedeen
Dolatitoodeh- Ramezanali Gorgan 32 06/01/1967   Mojahedeen
Dolatshahi-   Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Donyavi- Golamrasool Zahedan 35 14/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Doorandish- Mahmoodali Zahedan 29 26/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Doostmohamadi- Hamid Semnan 33 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Doostmohamadi- Khalil        
Dorood- Mohamad 26 Aban 67 Ghezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Doroodi- Abdollah Tehran 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Doroodi- Ali   67 Firing Squad Mojahedeen
Doroodian-   67    
Doroodian- Hamdali Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Doroodian- Hasan        
Doroodian- Housan   67 Firing Squad Mojahedeen
Doroodian- Mostafha 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dorstkhar- Serang Rasht 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ebad- Yadollah Tonekabon 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ebady- Rahim        
Ebraahimi Goodarzi, Azizollah Ashtarian 30 Aban 67 Khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi Nejad Baloochi, Bahman Rasht 32 Aban 67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Ebraahimi Savaareh, Ali Tehran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ebraahimi, Ali        
Ebraahimi, Anooshirvaan       Hezbe Toudeh Iran
Ebraahimi, Asad       Sazeman Fadaeian
Ebraahimi, Asghar 30 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Hamid Shahroud Azar 67 Shahroud Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Hasan Tehran 25 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Hemmat       Sazeman Fadaeian
Ebraahimi, Jalaal Songor Koliaee 28 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Karim Tehran 23 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Khaaled        
Ebraahimi, Mir Shams   Sharivar 67 Gohardasht Firing Squad Paikar
Ebraahimi, Mohammad Taghi        
Ebraahimi, Mostafa        
Ebraahimi, Naaser Tehran 20 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ebraahimi, Najib        
Ebraahimi, Saeed Songor Koliaee 28 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimi, Sergen        
Ebraahimi, Simin        
Ebraahimiaan, Haadi Shahroud 23 67 Shahroud Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimiaan, Hamid Shahroud 30 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimiaan, Rahim        
Ebraahimnia, Farhaad Noshar 22 Shahrivar 67 Noushar Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimpour, Ali Akbar Gorgan 29 3/8/67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Ebraahimpour, Ali Asghar        
Ebrahim   67    
Edaareh, (A man)   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Edalat- Housan   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Edalati- Ahmad Rasht 28 67 Soumeh sara Firing Squad Mojahedeen
Edrisian, Ahmad       Hezbe Toudeh Iran
Efhtekarjue- Hasan Tehran 27 67 Gohardasht   Mojahedeen
Efhtekary-masoud Tehran 23 18/5/67 Tehran Hung Mojahedeen
Efhtekary-Mohamadreza 30 Mehr 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Egbal        
Egbal- (farzand suver )        
Egbaly-Mahmud Rasht 25 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Eghbaly- Mehry   67 Tehran Hung Mojahedeen
Eghbalynamin-mehran   Sharivar 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Eghbalynamin-Nematollah Tehran 35 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ehsaan, Soheila   Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ehsaani, Masood Nairiz 30 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Ehsaani, Reza Mashad Mordad 67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Ehteraami, Seyed Mehdi Behbahan Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ehya, Pirooz       Sazeman Fadaeian
Eidipoor-(Man)   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Eidipoor-(Man)   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Eidipoor-(Mother) Shiraz 50 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Einavi-Mohamad   Mordad 67 Ahvaz Hung Mojahedeen
Einolyaghin-Zohre Esfehan 33 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Eivazi-Ahmad        
Eivazialamdari-Faramarz Tehran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Eivazi-Alireza Tehran 28 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ekhtiar Doost, Rajab Salmas 30 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Ekhtiari, (A man)   Aban 67 Kerend Firing Squad Mojahedeen
Ekramy-Behrooz        
Ekramy-Mahmud sarbandar shahpour 18 67 Mahshar Firing squad Mojahedeen
EkramyNagsh- Reza Marageh 26 68 Zanjan Firing squad Mojahedeen
Ekramy-Reza        
Eksir - Hasain Dezful 28 Aban 68 Dezful Firing squad Mojahedeen
Elahi-Mohamadali shiraz 31 15/5/67 Gohar dasht Hung Mojahedeen
Elahi-Parviz       Sazeman Fadaeian
Elahi-Parviz       Hezbetoudeh
Eliasian-Hashem   Tir 67 Avin   Aghaliat
Eliasy -Parviz        
Emad - Mahmoud 27 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Emadichashmi-Seyedhojatollah Garmsar 31 Azar 67 Ghaemshar Firing Squad Mojahedeen
Emadi-Seyedtaher Tehran Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Emadzade-Joseph Kermanshah 29 67 Avin Hung Mojahedeen
Emamy - Akbasr 27 15/5/67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Emamy-Mohamad   Aban 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Emamy-Saeed Gazvin 26 11/5/1967 Avin Firing squad Mojahedeen
Emari-Mehdi       Sazeman Fadaeian
EnayatPoor-Ahmad Sangsar Amol 25 Mordad 67 Sary Firing Squad Mojahedeen
Engedani-Amir Kermanshah 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Entesaritanfi-Farshid 35 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Entezari-Mina        
Erafanian- Shohreh 28 3/6/67 Avin Hung Mojahedeen
Esayee-Yarahmad        
Esfahani-Ali Arak 31 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Esfandiary       Sazeman Fadaeian
Esfandiary (Gafary) - Davood 27 Morday 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Esfandiary- Hosain   67 Gezelhesar Firing squad Mojahedeen
Esfandiary noury- Farshad 31 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Esfandiary-Mostafa Tehran 33 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Eshaghi- Morteza        
Eshaghian- saeed sabzevar 30 67 Sabzevar Firing squad Mojahedeen
Eshghi- Abadan 25 9/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Eshghi-Ahmad 30 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Eshkineh-Nasser   Sharivar 67 Firing squad  
Eshraghy-Ahmad   67 Hung Mojahedeen
Eshraghy-Fatemeh       Sazeman Fadaeian
Eskandary - Golamhosein Mazandaran 30 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Eskandary - Mahmoud Tehran26 Aban 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Eskandary dorby-Faribourz 23 Mehr 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Eskandary- Faramarz        
Eskandary -Mohamad Tehran 27 Esfand 67 Gezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Eskandary tazkiehee- Mitra Tehran 28 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Eskandary-Alireza (shapour)       Sazeman Fadaeian
Eskandary-Jamal        
Eslamboulchi-Hamid Gouchan 23 day 67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Eslamy- Maryam shirvan 29 Esfand 67 Vakilabad  Firing squad Mojahedeen
Eslamy- Mehran 26 Azar 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Eslamy-(Madar)   67 Firing squad Mojahedeen
Eslamy-(man) shirvan 67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Eslamy-Farah Eilam 25 18/5/67 Eilam Firing Squad Mojahedeen
Eslamy-Mehdy 28 Esfand 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Eslamymoghadam- shirin shirvan 26 10/5/67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Eslamy-Morteza       Sazeman Fadaeian
Eslamy-samad       Sazeman Fadaeian
Eslamy-shahin        
Eslamytahery-samad        
Esmaeel -Hekmat        
Esmaeelian-(man)   Azar 67 shareza Firing squad Mojahedeen
Esmaeelpour - Masoud kerman 37 67 shiraz Firing squad Mojahedeen
Esmaeely        
Esmaeely - Asgar shareza 30 Mordad 67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - Asgar Tehran 20 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - Behrooz lahijan 25 Mordad 67 lahijan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - Fatemeh shareza 25 15/5/67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - kigobad shareza 27 Mordad 67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - Mahnaz Esfahan 22 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmaeely - Parvaneh shareza 22 15/5/67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely evanaky- Efat Tehran 29 3/6/67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmaeely- Iraj shareza 28 Mordad 67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Esmaeely- Saber   Mordad 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Esmaeely- Toraj shareza 30 67 Firing squad Mojahedeen
Esmaeely-Rasoul 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Esmaeely-Timour Esfahan 35 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmaeelzadeh-(Mehmandoust)Saber Tehran 27 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmaeelzadeh-Rasoul 27 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Esmail        
Esmaty-Reza   Shahrivar 67 Avin   Koumleh
Esmy- Asadolah        
Esyvand   67 Masjedsoliman Firing squad Mojahedeen
Etemadoleslam-Mostafa Mashhad 33 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Etemady- Abdolrazagh khong larestan 22 16/9/67 Adel Abad Firing squad Mojahedeen
Etemady- lila (tyebeh) 31 67 Mashhad Firing squad Mojahedeen
Etemadzadeh-Mehran Gazvin 26 Mordad 67 Gazvin Firing squad Mojahedeen
Ezlati- Esmael Tabriz 32 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Fadai-Davood        
Fadai-Ebrahim Songholkoleyai 38 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fadai-Iraj Hashtpar 31 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Fadainia-Farhang Ahvaz 25 10/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fadainia-Hoshang        
Fadaitabrizi-Ashraf Tehran 25 23/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Fadaviesfehani-Mohamad Tehran 38 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fagfoormaghrebi- Mohsen(Dr.) Mashad 34 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faghari- Saeed   Mordad 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Faghehe- Nejad        
Fahimi- Sadegh 29      
Fakhar-(Man)   1/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fakharali-Mahmood Tehran 27 67 Gohardasht   Mojahedeen
Fakhar-Hassan Tafresh 28 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fakharzadehkermani-Ali Mashad 25 11/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Fakhri-Nader 26 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Fakhr-Saedali Esfehan 27 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Falah- Sirus Amol 26 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Falahati- Reza        
Falahatihajzareh- Zahrah Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Falahatkar(Man)   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Falahkherandish- Mohamadali Lahijan 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Falahpasand- Ebrahim Lahijan 28 Azar 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Falahpoor- Annoosh Mashad 21 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Falahroshangalb- Masoud Lahijan 30 18/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Falahtohidast- Reza Lahijan 29 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Falanaki- Alireza        
Falannik- Alireza Tehran 29 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fanae- Mehrdad Tehran 26 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fanirizfani-Mohamad Torbatheidarieh 30 Shahrivar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Fany- Abas       Hezbe Toudeh Iran
Fany-Mohamadhasan        
Farabi-Doctor        
Faragpoor-(Man)   Aban 67 Kermansha Firing Squad Mojahedeen
Faragpoor-Bijan 27 22/9/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Farah 29, Tehran 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Farahani-Faramarz Tehran 25 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Farahi- Davood        
Farahi-Gholamreza Babolsar 21 67 Sary Firing Squad Mojahedeen
Farahmand   67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Farahmand -Mehdy Babol 24 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Farahmand -Morteza Lahijan 29 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Farahmand-Jilla        
Farahmand-Mohamad Noorabad Mamasani Azar 67 Adelabad   Mojahedeen
Farahmanej-Mahmood Shahbabak 30 Azar 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Farahtian-Abas        
Farajieskandarani-Mahmood Tehran 34 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faramarzi-Nahid 31 30/11/67 Bandarabas Firing Squad Mojahedeen
Faramarzpoor-Hussein       Hezbe Toudeh Iran
Farangees 24, Eelaam Mordad 67, Eelaam Firing squad Mojahedeen
Farbod-Alas        
Fardipoor-Keshvar Masjed Soleiman 29 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fardipoor-Parvin Masjed Soleiman 67 Masjed Soleiman Firing Squad Mojahedeen
Fard-Iraj Blojer 43 67 Brojerd Firing Squad Mojahedeen
Fardoozi-Jamshid        
Fardraisi-Ali   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fardsaedi-Saedali Tehran 45 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fareed 25 67, Rasht Firing squad Mojahedeen
Fareed   Aazar 67, Shiraaz Firing squad Mojahedeen
Fareed 32, Tehran 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Farehani-Hussein Tehran 25 Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Farghanianabkenari-Hassan Foman 33 Aban 67 Rasht Hung Mojahedeen
Farhad       Rahe Karegar
Farhadi-Bahram Shahsavar 25 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Farhadi-Jamshid Sanadasht 25 67 Firing Squad Mojahedeen
Farhadi-Mostafa       Rahe Karegar
Farhadpoor-Reza        
Fariadabady-Hasan 27 Sharivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Fariadpour -Reza        
Farid-(Man) Kermanshah Bahman 67 Firing Squad Mojahedeen
Faridan -(Man)   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Faridan Esfahani- Sadegh Faridan 26 11/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Faridany- Ahvaz 30 Azar 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fariduny-Mehdy Tehran 27 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faridy-Mousa Garmsar Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Farifteh- Majid Lahijan 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farjadazad-Mehrdad        
Farjad-Mehrdad Rasht 29 67 Gohardasht   Hezebe Tudeh
Farjad-Mohamad(Masood) Tehran 32 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farmandian-Abas       Hezbe Tudeh Iran
Farmani-Mohamad Karaj 26 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faroghi-Mohamadreza Mashad 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farsi-Hassan Tehran 26 7/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Farsi-Husein        
Farsi-Kasem Mashad 40 Aban 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Farzanehesfahani-Behzad        
Farzanesani-Mehrdad Tehran 32 14/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Farzin-Asadollah        
Farzlehali- Housan Tehran 26 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Farzlehali-Alireza Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fasel-Ebrahim Rasht 21 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fashhe- Houman        
Fatahabadi        
Fatahian-Soheila Shahre Kord 28 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fatahi-Jalal   Shahrivar 67 Firing Squad Fadaeean Aghaliyat
Fatahi-Mehdi Eslamabad 65 5/12/67 Eslamabad Hung Mojahedeen
Fatah-Jalal   67 Firing Squad  
Fataifar-        
Fatalian-Nayereh 31 Shahriavar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Fataliashtiyani-Mehri Tehran 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fataliashtiyani-Sadri   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fatehi-Taher Bandaranzaly 29 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fatemi-DoctorHusein        
Fatemisaljughy- Habibollah        
Fatemi-Seidhusein Saveh 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fatemi-Seidmohamad Behbahan 30 11/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fatemi-Seidmohsen Saveh 27 67 Saveh Firing Squad Mojahedeen
Fathi-(Man) Teharan 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Abas Tehran 32 17/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Fathi-Ahmad(Ali)   Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Ali        
Fathi-Bahman        
Fathi-Ebadollah Rasht 21 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Fathigohardane-Asieh Lahijan 29 22/6/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fathigohardane-Husein Lahijan 26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fathihafshjani-Saed Haftjan 27 67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Husein Tehran Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Jahangir       Sazeman Fadaeian
Fathi-Kakkarim   67    
Fathi-Mousa        
Fathi-Rahmat Meshkinshar Shahriavar 67 Firing Squad Agaliat
Fathi-Yarmohamad        
Fatolahi-Hojatollah        
Fatzanjani-Behzad Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fayazpoor- Reza   8/5/67 Khoramobad Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Alireza   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Hasan Zanjan 25 Aban 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Housan Tehran 24 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Feefee- Bahram Babol 26 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Feraydoon   Shahrivar 67, Mashad Firing squad Mojahedeen
Feraydoon 19 Aazar 67, Dezfool Firing squad Mojahedeen
Feyezshabzi- Sousan        
Feyzabadi- Golamhasan Araj 27 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Feyzabadi- Golamhousan Sabzevar 26 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Feyzabadi- Mohamad Tehran Mordad 67 Sabzevar Firing Squad Mojahedeen
Feyzaghabash- Bahram 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzi- Alireza Tabriz 27 Sharivar 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Feyzi- Bahram Azarbaijan Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzi- Salah        
Feyzi- Shahriyar Ardabil 29 12/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzshandi- Shirin   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Firoozi- Abas Araj 29 30/8/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Firoozi- Mahtab Tehran 23 Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Firoozi- Reza Tehran 25 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Firoozmand- Golam   67 Firing Squad Mojahedeen
Firoozzehi- Asghar        
Fooladi- Behnam Esfahan Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fooladi- Hadi Rasht 30 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Fooladvand- Rahim Andimeshk 27 Mordad 67 Desfool Firing Squad Mojahedeen
Formgha-Majid   Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Foroogh 27 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Forotan-Ata Tehran Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Forozan-Ali Khomam 13 19/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Forozandehafshani-Saed Hafshjan 24 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Forsat-Mohamadjavad Kaseroon 35 Aban 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Fyroozjaiyan- Alizaman   67 Sorry Firing Squad Mojahedeen
Gahangiry-Gafar 29 Shahrivar 67  Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Galviz- Ali        
Ganjhi- Behrooz Rasht 27 1/10/67 Rasht Hung Mojahedeen
Garmaroodigolpayeghani- Manucher        
Garroodi- Manucher Araj 26 Mehr 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Gazan- Atiyeh        
Geraeli- Bahram Ghaemshar  26 67 Gaemsahar Firing Squad Mojahedeen
Gerami- Ramezan Shahreza 26 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Geranian- Ahdiyeh        
Geveghal- Rasoor        
Ghaasem 28, Langrood 9/5/67, Rasht   Mojahedeen
Ghabagoloo- Asghar        
Ghabagoloo- Hamid        
Ghabishavi-Jalil 28 67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Ghadaksaz -  Majid Azarshar 31 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghadaksaz - Rahim Azarshar 25 Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Ghadaksaz -(Women)     67 Azarshahr Firing Squad Mojahedeen
Ghadamy- Houshang Ghemshar 29 Day 67 Amol Firing Squad Mojahedeen
Ghaderi- Moohealdin        
Ghaderi- Sakineh Abandan 34 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghadiany- Mojtaba Tehran 27 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ghadimy- Hamid   9/6/67 Gohardasht   Paykar
Ghadimy- Saman        
Ghadiry-   Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Ghadiry-   Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Ghadiry-   Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Ghadiry-   Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Ghaemabadi- javad       Aksaryat
Ghaemi- Zohreh        
Ghaemideezjee- Kareem Deyazjeskoo 23 Mordad 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Ghaeminejad- Housan        
Ghaeni-Zohreh        
Ghafari-(Man)   Aban 67 Gharmsar Firing Squad Mojahedeen
Ghafari-Abdulhakim Taibad 29 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ghafarian-Saed Tehran Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafari-Hadi 28 67 Hung Mojahedeen
Ghafari-Hamid Yasoj 24 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ghafari-Hamid   Mordad 67 Adelabad Hung Mojahedeen
Ghafari-Heibatollah        
Ghafari-Javad Tehran 31 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafarikochaksaraei-Mohamadmehdi Gaemshar 31 67 Mazandaran Firing Squad Mojahedeen
Ghafari-Saed 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafari-Shaheen   67    
Ghafarrashidi-Yazdan Gaemshar 29 67 Ghaemshahr Firing Squad Mojahedeen
Ghafarzadegan-Davar Ardabil 26 Aban 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Ghafoorigharib-Hassan Mashad 26 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Ghafoorirashtabadi-Lida Rasht 22 1/7/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ghahreman-Behnam   67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Ghahremani-Bijan Ahvaz 29 9/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghahremanifam-Ayoub Bonab 24 Bahman 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghahremani-Hassan Shahriar 36 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghahremani-Mansoor Zanjan 33 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghahremani-Morteza   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghahremani-Mostafa   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghahreman-Mohsen        
Ghajar- Mohamadali   4/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghalambar- Hosain       Hezbe Tudeh Iran
Ghalambour - Siamak        
Ghaledar- (Man)   Azar 67 Khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Ghalehee- Nader 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghalehee-Nasser   27/10/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghambari-Joseph Galedarelarestan 32 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghanaee- Sayedmahmoud        
Ghanatabady-Mehry Tehran 29 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghanavati-Esmael Mahshar 24 67 Mahshar Firing Squad Mojahedeen
Ghanavati-Nasroollah Mahshar 26 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghanbarnjad- Houshang        
Ghanbary-  Ali Masjedsolaiman 67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Hasan Hamedan 31 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghanbary-  Houshang Jirouft 31 Aban 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Saeed Hashtpar 30 67 Hashtpar Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Saman        
Ghanbary-  Shahnaz   Mehr 67 Masjedsoliman Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Taher Lahijan Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Taimour Masjedsolaiman 29 67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary- Bahman   67   Hezbe Tudeh Iran
Ghanbary- Esmaeel Hamedan 35 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghandharialavije-Manucher Shemiran 29 Aban 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Ghandhari-Bagher 23 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghandi-Sasan       Hezbe Tudeh Iran
Ghaneefard        
Ghanehshaterhousanpoor- Mohamad 25 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ghanehtabrizi- Nader Shiraz 32 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghaney- Hasan Rasht 32 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Ghanimatialkorizi-Moshtaba   13/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghanjikhany- Behrooz Tehran 265 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghany- Habib   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gharachehee- Hady   25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Gharachehee- Morteza 28 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Gharaee- Mehdy TorbathJam 30 Shahrivar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Gharun(Ghoran) - Hady   67 Firing Squad Mojahedeen
Gharvalund - Hasan        
Ghasabnejad- Bijan Kazeroun 33 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghasaemimolaee- Abas       Aksaryat
Ghasemabadi- Javad        
Ghasemi- Shiraz 25 Bahman 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Ali   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Alireza Araj Aban 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Davood        
Ghasemi- Esfandiar Shooshtar Tabestaneh 67 Firing Squad Fadaeean Aghaliyat
Ghasemi- Housan        
Ghasemi- Mohealdin        
Ghasemi- Rahim (Afsar)        
Ghasemi- Ramin Rasht 26 5/8/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghasemi- Salman        
GhasemiNejad- Housan        
Ghaseminejad- Housanaliasgar       Hezbe Tudeh Iran
Ghasemipoor- Hasan       Aksaryat
Ghasemishekarbasy- Salman Salamas 28 Sharivar 67 Oroomiyeh Firing Squad Mojahedeen
Ghasemnejad- Housan       Aksaryat
Ghasempoor- Alireza 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghasempoor- Ghasem Tehran 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Ghasempoor- housan        
Ghasnavi-Katayoon   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghavami-Mohsen Siahkal 35 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ghavami-Mousa       Rahe Karegar
Ghavami-Rostam        
Ghavami-Siavash Lahijan 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghavidel-Ahmad       Aksaryat
Ghayoomipoor-Farzaneh Roudsar Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghayoorenajafabadi-Ebrahim Najafabad 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghayoorinasirmahaleh-Ebrahim Shafat 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazamfarpoormoghadam-Alireza Karaj 27 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazihousani- Mohamad   8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazipoor- Mahmood   6/6/67 Gohardasht   Aksaryat
Ghazitabatabai- Masoud 26 Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghazitabatabai- Parviz Tabriz 20 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghazveh-Alimohamad Eslamabad 40 Mordad 67 Eslamabad Firing Squad Mojahedeen
Ghazviny- Hosain Kermanshah 31 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghezeljani-Mohsen        
Ghiamati-Ali 24 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghiami-(Women)   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghiasvand-Mohsen        
Ghiasy-Akbar        
Ghiyasvand-Mohamadreza   67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Ghiyasvand-Mohsen       Sazeman Fadaeian
Ghiyasvand-Saefola Tehran 28 67   Hezbe Toudeh Iran
Ghobad -Hasan Ahvaz 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghobadian- (woman)   Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghobadian- Hamid 37 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghobadian- Marzyeh 35 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghobadpour- Manucher Ahvaz 29 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghobadpour-Marzieh        
Ghobakhaloo- Asghar        
Ghobakhaloo- Hamid   67    
Ghobakhaloo- Housan       Hezbe Tudeh Iran
Ghocygaledari-Yaseen(Joseph) Galedarelarestan 20 Aban 67 Bandarabas Firing Squad Mojahedeen
Ghodrat   Mordaad 67, Gohardasht   Mojahedeen
Ghodratabadi- Mohamad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghodraty- Younes Kouchsfahan 25 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghodsi Isfahan Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Ghodsinia- Simin 33 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghoharniya- Farideh Kermasha 23 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Gholamimofrad-Habib(Homid) Mashad 33 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-   8/5/67 Salmas Firing Squad Mojahedeen
Gholamnia-Ali Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Ahamdreza Tehran 23 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Ahmad Ghemshahr 25 Shahrivar 67 Sary Hung Mojahedeen
Gholamni-Ali Tehran 23 26/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Aliasghar Mashad 23 Mordad 67 mashad Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Ghemshahr 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Lahijan Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Rasht Mordad 67 Tehran hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Gorgan 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Golnaz(Monire) Ghemshahr 26 Mordad 67 Sary Hung Mojahedeen
Gholamni-Hojattolah Abadan 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Hojattolah Tehran 25 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Khadije Ghemshahr 67 Ghaemshahr Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Mohamad Soumehsara 26 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Gholamni-Naer Kermanshah 29 Mordad 67 Sary Hung Mojahedeen
Gholamni-Parvin Oromieh 23 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Gholampoor Ghadikolah 67 Mazandaran Firing Squad Mojahedeen
Gholamrezazade-Gholamreza Abadan 27 Mordad 67 Esfehan Hung Mojahedeen
Gholavand - Abdshah Andimeshk 22 67 Khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Hemat       Sazeman Fadaeian
Gholavand - Hojatollah Andimeshk 25 14/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Mohamadreza Dezful 25 14/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Shahnaz Andimeshk 67 Andimeshk   Mojahedeen
Gholavand - Yahya Andimeshk 25 14/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Gholipour- Mahmoud   Shahrivar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Gholipour- Mahmoud Ghaemshar Azar 67 Ghemshar Firing Squad Mojahedeen
Gholipour-Shaban ali Ganjtapeh Hamedan 27 13/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Gholizadeh- Masoud Fouman 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghomiam-Behrooz   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodaghi(boodaghi)- Mohamad   67   Fadayan
Ghoodarzi- Ahmad       Mojahedeen
Ghoodarzi- Ali   67 Koramabad Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Bahram Tehran 23 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Hasan       Sazeman Fadaeian
Ghoodarzi- Hasan   Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Hojatollah Khorabad Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghoodarzi- Minoo Noorabad Mamasani 25 1/11/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Mirza Booroojerd Aban 67 Koramabd Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Kermanshah 33 Mordad 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Tehran 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Hamedan 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Qmarz   Mehr 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Shahbaz 30 2/9/67 Adelabad Hung Mojahedeen
Ghoraish- Hasan        
Ghoraishvandy-   67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Ghoraishy- Davood   67   Hezbe Tudeh Iran
Ghoraishy Langaroudy- Reza   Khordad 67 Avin   Razmandegan Tabagheh Karegar
Ghoraishy- Mahin Shomal 28 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghoraishy- Masiha (sayedmasih) Zanjan 27 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghoraishy- Sayed Aboulfazel Semnan Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Ghoraishy-Mahin Naghadeh 25 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Ghorbaan 25, Malaayer 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Ghorbanali - Mohamad reza Kan Tehran25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghorbanlu-        
Ghorbannejad-        
Ghorbannejad-Ali Roudsar 22 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ghorbannejad-Houshang   5/6/67 Gohardasht   Hezbe Tudeh Iran
Ghorbannejad-Monir        
Ghorbanpour- Ghorbanali Langaroud 26 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Ghorbanpour- Nayereh        
Ghorbany-Ali Tehran 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
GhorbanyArdestany- Senoubar Ardastan 31 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghorbany-Bahram Sary 29 67 Firing Squad Mojahedeen
Ghorbany-Mahin 27 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghorbanzadehgivy- Ayoub Givy khalkhal 7 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghorbanzadeh-Hosain   Azar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghovarrai- Ali Gazvin 30 Day 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Ghshghaee-Khosro Esfahan 29 Shahrivar 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ghshghaee-Morad        
Ghshghaee-Yadollah 30 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ghshgheian- Reza   Shahrivar 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Gochiny- (Woman)   Mehr 67 Bandaranzali Firing Squad Mojahedeen
Golabi- Mahmood Sharezar 23 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Golabroo- Fataollah   67 Avin   Razemandeghan
Golallahpoor- Housan   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golamzadeh- Mohamad Esfahan 23 Mordad 67 Esfahan   Mojahedeen
Golbarg- Bahram Kermansha 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golchin- Ali Tehran 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Golchin- Khadjeh 23 Aban 67 Karaj Firing Squad Mojahedeen
Golchubian- Kambiz       Etehad Fadaian
Goldan- Marzyeh Shiraz 40 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Goldari- Raziyeh Shiraz 40 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Golesatany- Kamal Esfahan 33 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Golestanhashemy- Sayeedmohamadreza 33 Mordad 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Goli- Ali Mashad 22 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Goli- Fatollah        
Goli- Feyzollah   67    
Goli- Saflloh        
Golij- Ali Tokabon 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golij- Khodayar Tokabon 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golmaohamdi- Ezatollah Hafjan 28 8/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani-   13/5/67 Esfahan    
Golpayeghani- Hasan Garmsar 25 1/10/67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Iraj Golpayegan 22 Day 67 Gamsar Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Mohamad Garmsar 33 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Mohamadreza     Hung  
Golpayeghani- Mohamadreza       Sazeman Fadaeian
Golshae- Ghasemali Zabol 24 15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Golshae- Hasanali Zabol 22 15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Golzadehgafoori- Housan Tehran Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golzadehgafoori- Maryam Tehran 29 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gonbadikoramabadi- Golamreza        
Gooran- Hadi        
Goorrai- Hadi        
Gordi- Ahmad Zarandsaveh 30 8/5/67 Gohardasht   Mojahedeen
Gorgani- Saeed Mashad 28 5/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Gorgani- Zahra Sharood 28 67 Sharood Firing Squad Mojahedeen
Gorgi- (Man)   Sharivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Gorgi- Alimohamad 29 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Gorgi- Nasrin        
Gorgin- Yousef        
Gorginia- Javad Bandaranzali 26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gorgy- Khosro        
Gorgy- Majid        
Gorja- Dr.        
Gorjani- Dr.        
Grampaye- Mehrdad Hamedan 24 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Haadi   Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Haadi 25 25/5/67, Mashad Hung Mojahedeen
Haadi 28, Aabkenaar Anzal 67, Rasht Firing squad Mojahedeen
Haadi Beyki, Behzad Kermanshah, 29 Shahrivar 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Haadi Khanloo, Amir Houshang   Mehr 67, Eveen Hung  
Haadi Khanloo, Bijan   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haadi, Naser        
Haadipour, Gholamreza Roodsar, 26 5/8/67, Rasht   Mojahedeen
Haadipour, Saed Ahmad 37 67, Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Haadipour, Saed Ahmad Shooshtar, 37 Shahrivar 67, Ahvaz Hung Mojahedeen
Haadizadeh, Mortezah Ahvaz, 22 Aban 67, Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Haadi Nahavand, 23 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Hamid Reza   67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Karim Nahavand, 31 67, Hamedan Hung Mojahedeen
HaarShokoohi        
Haashemi Bajgirani, Saed Jamshid Abadan, 29 5/13/67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Amir Tabriz, 28 67, Mala Alem Hung Mojahedeen
Haashemi, Hossein Noshahr, 22 Shahrivar 67, Noshahr Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Jamshid        
Haashemi, Mehdokht Tehran 9/17/67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Mohammad   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Mortezah Esfahan, 26 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Naaser 22 67, Tehran Hung Mojahedeen
Haashemi, Parvin 27 67, Tehran Hung Mojahedeen
Haashemi, Paryoosh Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Saeed Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Saeed Jafar (Taher) Torbat Heydaryeh, 30 5/6/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Haashemian Ghazvin 67, Ghazvin Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Abolfazl 24 Shahrivar 67, Gahzvin Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Mahtab        
Haashemian, Mina Ghazvin, 17 Mehr 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Mohammad Ghazvin, 33 Dey 67, Eveen Explosion Mojahedeen
Haashempour, Sadrollah Shiraz 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Haavshakvieh        
Haavsheki, Reza Sahre Babak, 22 Azar 67, Kerman Firing Squad Mojahedeen
Habibakhbari- Ferdos Esfahan 26 Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Habibi- Ebrahim Tehran 31 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Habibi- Hasan        
Habibi- Jaber Marand-26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Habibi- Mansour   67    
Habibi- Nadder        
Habibifoladkhohi- Nadder       Sazeman Fadaeian
Habibradmard( Habibpoor)- Man   Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hadadimogadam- Mohamadsaeed       Rahe karegar
Hadadiyan-        
Hadadpoor- Masihollah 26 67 Adelabad Hung Mojahedeen
Haeri- parvin 29 Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hafezinia- Mohamadali 25 Mordad 67 Hung Mojahedeen
HaghAmini- Hamid        
Haghany-Ali Babol 24 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Haghany-Hosain Lahijan 23 05/09/1967 Firing Squad Mojahedeen
HaghBalini- Bijan        
HaghBayan- Golam        
HaghBayan- Golamreza        
Haghdoust-Mahboub Astara Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Haghighat Khah -Yahya Lahijan Mordad 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Haghighatgu-Mohamad hosain   Tehran 30 12/5/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haghighat-Hasan   67 Firing Squad Mojahedeen
HaghighatianRoudsary-Abdoulali        
Haghighi-Aghil Ghaemshar 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Haghighi-Akbar        
HaghighiFard-Mohamad   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haghighi-Manzar Tehran 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Haghighi-Saeed   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Haghighi-Saheen 23 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
HaghShenas-Golamabas Fasa 29 Shahrivar67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Haghvoroudy mamaghany-Ali Mamaghan Tabriz 28 12/5/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
HaghyManbah-Hamid Tabriz 23 Aban 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Haghy-Mehdy Tabriz 18 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Hagighatian-Majid Esfaraien 36 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Hagigianroudsary-Alinaghy Roudsar 29 67 Roudsar Firing Squad Mojahedeen
Hagigianroudsary-Zahra Roudsar Aban 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Hahizadeh- Masoud Shiraz 20 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Hajabdolazimnargi- Mohamad 36 Mordad 67 Gohardasht hung Mojahedeen
Hajagai- Abolghasem Abhar 23 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hajagai- Behrooz Abhar 23 Mordad 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hajakbari-Sohelah   Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hajali- Mahboubeh 26 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Hajaribajastani- Abas       Hezb Toudeh Iran
Hajasgari- Nasser        
Hajesfanigahromi- (Man)     Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)     Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)     Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)     Firing Squad Mojahedeen
Haji- Ali Shahriyar 32 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hajian ( Hajinejad)- Leila 25 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hajian- Leila Tehran 23 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hajiangaledarasl- Fatemeh Abadan 29 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Hajiani- Hamid Shiraz 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Hajiannejat- Leily       Hezb Toudeh Iran
Hajiannejat- Mehdi       Hezb Toudeh Iran
Hajianpoor-        
Hajiasgari- Nasser Sanjan 23 Day 67 Avin Hung Mojahedeen
Hajimaleki- Eshag       Hezb Toudeh Iran
Hajimohamadi- Mazaher        
Hajinejad- Ali Khoy 28 10/9/67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Hajinejat- Leila Tehran 26 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hajipoor-        
Hajisalehy- Aliasghar Lahijan 27 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hajizadeh- Leila ( Sedgheh)   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hajmiresmaeli- Zohreh 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hajmirzay- Farhad        
Hajmohamadi- Alireza        
Hajmohamadi- Habib        
Hajmohamadi- Zohreh 25 Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hajmouhsen- AmirHousen        
Hajmouhsen- Housan   67   Rahe karegar
Hajsamdi- Alireza Ardabil 32 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hakim-Aboulhasan        
Hakimi- Syrous   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hakimi-Nasser        
Hakiminjad -Ahmad        
Hakimiriyzy bandy        
Hakimi-Shahriar Tehran 27 27/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Halaly- khairollah   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Halati- Amir   67    
Halimy Asl- Nasser       Sazeman Fadaeian
Halimynjad - Ahmad        
Halvaee Behbahan  Mordad 67 Behbahan Firing Squad Mojahedeen
Hamamy-Mohamad Gouchan 30 Mordad 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Hamed- heydardoost- Nadder Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamedani Faraaz, Mortezah Hamedan, 29 67   Mojahedeen
Hamedani, Farhad Karand, 17 5/15/67, Karand Gharb Hung Mojahedeen
Hamedani, Hassan Sanandaj, 33 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Hamedanian, Kazem       Fadayaan Majority
Hamedi- Goli 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamid 21, Andimeshk 67 Firing squad Mojahedeen
Hamidy-Fereshteh Tehran 23 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamidyian- Alinaghy        
Hamidy-Sohila Tehran 23 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamidy-Zahra 23 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamjavar, Firooz       Toodeh
Hamjavar, Mohammad Taghi       Fadayaan Majority
Hamjavar, Soheila        
Hamzehee-Fatemeh Tehran 30 Shahrivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hamzehlueyan-Mohamad Arak 23 1/7/67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Hanaee-Mohamad Reza Mashad Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Hanaee-Mohsen    Shahrivar 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Handijani, Farid Anzali, 25 5/8/67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Handijani, Farideh        
Hanyf   12/8/67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Hanyfeh pourziba -Daroush Tehran 26 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hanyfy (Hanyf)-Roghieh Tehran 30 Shahrivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hanyfzadeh- Fraydoun Dezful 21 67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Abas   Aban 67 Kharaj Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Ahmad 17 Mehr 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Gahfar Sanjan 28 5/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Hariri- Khalil Zanjan 21 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Maghsoud   Mehr 67 Rasht Firning Squad Mojahedeen
Hariri- Mahmood        
Hariri- Mansour Rasht 33 Avan 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hariri- Masoud 28 Mehr 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hariri- Masoud   Azar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Hariri- Mohmadtaghi Esfahan 24 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Nadder        
Hariri- Yaghoob Zanjan Mordad 67 Zangan Firing Squad Mojahedeen
Haririan- Masoud Tehran 34 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Hariri-Mohsen Rasht 25 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hasan   Shahrivar 67,
Rasht
Firing squad Mojahedeen
Hasan   Abaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hasanabadi- Mehdi Mashad 30 67 Mashad Hung Mojahedeen
Hasani (Yekalam) Mahmood Tehran 28 8/5/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Davood Semnan 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Hasan Gavaran 35 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Mohamad 32 Avan 67 Avin Hung Mojahedeen
Hasani- Mohamadtaghi Sharood Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Mojtaba        
Hasani- Sayedahmad Tehransi 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hasani- Sayedhasan Tehran Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hasani- Yaghob Ghomravange 28 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hasanipak- Mehdi       Hezb Toudeh Iran
Hasanizadeh- Hamidreza   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasankanikharegar- Mohamad        
Hasankhani- Mohamad   67    
Hasanpoor- Golamreza Rasht 25 67 Gohardasht   Mojahedeen
Hasanpoor- Hasan oromeih 26 67 Oromeih Firing Squad Mojahedeen
Hasanpoor- Latif Tehran 25 19/7/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasanpoorasl- Mahmood        
Hasanpoorkama- Golamreza Rasht 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hasanpoorshirazy- Ebrahim       Hezb Toudeh Iran
Hasanvand-   67 Masjedsoliman Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Ali   67    
Hasanzadeh- Fredoon Maragheh 23 Aban 67 Maragheh Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Gasem Langharood 27 Day 67 Langharood Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Mehiyar Rasht 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hashem   Shahrivar 67, Evin   Third Line
Hasht o Chahar, Ali Abadan, 24 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hatami- Amir        
Hatami- Asatollah        
Hatami- Hedayatollah       Hezb Toudeh Iran
Hatami- Mohamad        
Hatami- Rahim        
Hatamian- Bahram 26 12/05/1967 Firing Squad Mojahedeen
Hatamian- Mouhsen Andmimeshk 23 67 Khoozestan  Hung Mojahedeen
Hatamikia- Amir Housain 27 1/6/67 Tehran Hung Mojahedeen
Hatamikia-Amirali Tehran 30 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hatef, Hojat        
Hatefi, Rahman (Monfared)       Toodeh
Havaakeshian, Ghadsieh (Hamideh) Esfahan, 30 Mordad 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hayaty-Avaz Bandar Mahshar 25 Mordad 67 Bandar Mahshar Firing Squad Mojahedeen
Haydarnejad- Ahmad        
Haydarnejad- Karim        
Haydarnya fathabad-Saeed Tabriz 17 Shahrivar 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Haydarpour -Javid        
Haydary-(Man) Mashad Aban 67 Mashad Hung Mojahedeen
Haydary-(Man) Mashad Aban 67 Mashad Hung Mojahedeen
Haydary-Abdolazim        
Haydary-Akbar 32 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Davood   67 Avin   Paykar
Haydaryeh-Hosain Karbala 27 8/7/67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Haydaryeh-Mohamad Karbala 23 8/7/67 Mashad Hung Mojahedeen
Haydary-Farah 30 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Farokh   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Hamid   67   Paykar
Haydary-Mehdi        
Haydary-Mehry        
Haydary-Mohamad Hamedan 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Haydary-MohamadMehdy Paveh 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Haydary-MohamadReza Gachsaran 25 Shahrivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Morteza        
Haydary-SayedAli Tehran 27 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Haydary-SayedMohamad   67 Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Shahin Andimeshk 25 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Shahriar        
Haydaryshhy-SayedMohama Gachsaran 25 Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Haydary-Shirin Damavand 29 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Haydaryzadeh-Jasumeh Elam 27 18/5/67 Elam Firing Squad Mojahedeen
HaydaryzadehMotlagh-Ahmad   67   Hezb Toudeh Iran
Haydary-Zafar        
Haydary-Zohreh Ghom 24 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Haydarzadeh- Ahmad        
Hazraty- Hosain Sabzevar 30 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Hedavand Mirzayee, Roohollah Varamin, 25 5/15/67, Eveen Hung Mojahedeen
Hedayati, Mohammad 29 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Hedayati, Saed Reza Rasht, 28 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hejazi- Mahmood   67 Firing Squad Mojahedeen
Hejazi- Mohamadreza Tehran 28 10/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hejazi- Sayedreza Babolsar 22 20/6/67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Hekmat        
Hemmati, Aghdas Semnan, 24 67, Semnan Firing Squad Mojahedeen
Hemmati, Hamid Reza Tehran, 31 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Hemmati, Parvin Semnan, 21 67, Seman Firing Squad Mojahedeen
Hesam- Sohelah Rasht 25 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hesami- Mohamadali Beerjand 67 Beerjand Firing Squad Mojahedeen
Hesami- Safolah Ahvaz 29 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Heybati, Ahmad Kermanshah Mordad 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Heybati, Nosrat Kermanshah Mordad 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Heybodi, Yousef Ahvaz, 36 67, Masjedolsoleyman Firing Squad Mojahedeen
Hojrati, Mirzaman Astane Ashrafieh Dey 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hojrati, Vahid Kangavar, 29 Mordad 67, Kangavar Hung Mojahedeen
Holakooyi, Sohrab   Summer 67   Koodeta Noojeh
Holakooyi, Sohrab Esfahan, 45 Mordad 67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Homayooni Raad, Mehdi   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Homayooni, Parviz Zanjan, 23 67, Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hoorieh   Aazar 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hooshang 27 Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hooshangi (Khanom)   Aban 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Hooshi, Mahmood Tabriz, 23 Shahrivar 67, Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Amanollah (Bahman) Bolghan Lorestan, 25 Mordad 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Esmaeel Tehran 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Farshid   5/5/67, Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Hamid        
Hooshmand, Hojatollah Abkenar, 26 5/8/67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Jafar Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Hooshyari, Khalil       Fadayaan Majority
Hooshyari, Saeed Khalil        
Hosain 39 Abaan 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Hosain 32, Saraab Esfand 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hosainian- Alitaghy        
Housainy-Abdollah   Shahrivar 67 Firing Squad  
Housainy-Aboulfazel Jahrom 27 Shahrivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Akbar 21 Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Alereza   18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Housainy-Amir Hosain Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Housainy-Atrat Gahrom 42 Shahrivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
HousainyBarzy-Sayedsaeed Barz Kashan 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Housainy-Behzad        
Housainy-Esmaeel  Tehran 30 8/5/Avin Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Esmaeel  Kordestan 67   Fadayan acsaryat
Housainy-Golamhosain   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Habibollah Shahre Ray 26 Avin Hung Mojahedeen
Housainy-Hamid        
Housainy-Hasan   Azar 67 Boushehr Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Hasan       Sazeman Fadaeian
HousainyIraj-Hojatollah Esfaraien 30 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Housainy-Jamal        
Housainy-Laila 31 Shahrivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Housainy-Mahmoud        
Housainy-Mohamadtagy        
Housainynejad-Mohsein        
Housainy-Parviz Gachsaran 30 Shahrivar 67 Gachsaran Firing Squad Mojahedeen
HousainyRajaby-Mohamad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Housainy-Reza 25 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Saeed        
Housainy-SayedAhmad Shiraz 30 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Housainy-SayedAkbar Galehdar Larestan 31 67 Firing Squad Mojahedeen
Housainy-SayedBager        
Housainy-SayedHabib Gonbad Kavous 36 67 Mashad Hung Mojahedeen
Housainy-Sayedhasan Amol 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Housainy-SayedNasrollah Songor koliaee 24 Azar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Housainy-Sayedsaeed Natanz 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Housainyzadeh-Mehran Malayer 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Housan nejad - Mohamad        
Housan nejad-Mohsen       Hezb Toudeh Iran
Housan zandy - Mehrdad Tehran 25 Mordad 67 Hung Mojahedeen
Housankhani- Davood Tehran 25 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Housankhani- Houshang 35 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Housankhani- Mohamad    67    
Housankhani- Mohamad ali       Hezb Toudeh Iran
Housanpoor- Amir        
Housanpoor- eysah Astaneh Ashrafieh 17 1/10/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor- Golam   Azareh 67 Boosher Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor- Nazeli        
Housanpoor- Rahim        
Housanpoor- Reza Lahijan 29 67 Rasht   Mojahedeen
Housanpoor roudsary-Rahim       Rahe karegar
Housanpoor- Shafie   67   Hezb Toudeh Iran
Housanpoor- Shahpoor        
Housanpoor(father) Astaneh Ashrafieh 61 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor(Man)   Day 67 Ghenave Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor-Mousah Astaneh Ashrafieh 19 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanzadeh       Hezb Toudeh Iran
Housanzadeh Arbani-Susan (Susan) Rasht 25 Shahrivar 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanzadeh-Manucher Behbahan 27 Aban 67 Behbahan Firing Squad Mojahedeen
Housanzadeh-Rahim        
Hoveyda, Mehran Tehran, 25 5/8/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Hsan- Sohila Rasht 25 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hvaegy- Nahid       Sazeman Fadaeian
Igehay-Mostafa Tehran 30 Sharivar 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Ilbegee-(Man) 25 Aban 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Ilbegee-Fariborz        
Ilkhani-Naser        
Imani-Ali Tehran 22 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Imanikhoshkhoo-Majid Lahijan 28 Aban 67 Lahigan Firing squad Mojahedeen
Irani-Majid       Sazeman Fadaeian
Irani-Mohamadjavad 28 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Iranpak-Hadi 25 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Ivani-Majid   Sharivar 67 Firing squad  
Izadbeen(Izadi)-mohamad Karaj 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Alireza   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Bahram        
Izadighasabsarayee-Ali Ghazvin Bahman 67 Gohardasht   Mojahedeen
Izadighasabsarayee-Alireza Somehsara 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Javad(Hesam) Hamedan 19 15/7/67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mehdi 25 Mordad 67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mohamad Karaj 23 Azar 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mohsen Shiras 25 Mordad 67 Shiraz Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mostafa Hamedan 22 27/5/67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Jabari- (Women)   Mehrma 67 Khermashah Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Alireza Ghazvin 37 Mehr 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Jalal   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Jalil       Sazeman Fadaeian
Jabari- Jamileh        
Jabari- Kareem        
Jabari- Mohandes        
Jabarian- (Women)   Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jabarpoor- Jalil        
Jabarzadeh- Rasool        
Jabeli- Nahid        
Jadidi- Zarah 19 Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Jadidian- Alireza Mashad 27 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Jadidoleslam- Abubakr        
Jadvali- Hasan        
Jafari- Abas       Sazeman Fadaeian
Jafari- Akbar Langharood 23 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Jafari- Behnam Tehran 34 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jafari- Davood 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jafari- Moharamali Rasht 26 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Jafari- Seydmohamadreza Sabzevar 26 Day 67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Jafariafshar- Zafar Zanjan 27 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jafarian-Aghamohamad Semnan 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Jafarigorashy- Aziz Shiraz 29 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Davood   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Hasan Khoy 68 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Iraj Tehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jafarzadegan- Mortezah Khoy 67 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Nader   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadeganmarandi- Mahmood Khoy 34 7/5/67 Oroomeyeh Firing Squad Mojahedeen
Jahan -Mojtaba   67 Behshar Firing Squad Mojahedeen
Jahanara - Hasan Abadan 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jahanbakhsh - Amir    Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jahanbakhsh - Batoul        
Jahanbakhsh - Bozorg        
Jahanbakhsh - Ebrahim Behbahan 31 67 Behbahan Hung Mojahedeen
Jahanbakhsh - Jahangir       Hezb Toudeh Iran
Jahanbakhsh- Hosain   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jahanbiglary-Kamiar       Rahe karegar
Jahandideh - Monir        
Jahangiry-Ahmad 23 Shahrivar 67 Bandarabas Firing Squad Mojahedeen
Jahangiry-Mansure   67    
Jalal Abadi Farahani-Hadi Tehran 26 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jalal Vand-hemat        
Jalali Khah-Ali 28 6/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Jalali Safari-Farhad Lahijan 25 Bahaman 67 Rasht Hung Mojahedeen
Jalalian-Alireza Hamedan 25 Aban 67 Hamedon Firing Squad Mojahedeen
Jalalian-Hadi Ghazvin 27 Esfand 67 Avin Frining Squad Mojahedeen
Jalalian-Mehdi Ghazvin 31 Esfand 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jalalian-Valy        
Jalalifar-Mohomadreza        
Jalali-Hasan ya Housein       Hezb Toudeh Iran
Jalali-Housein        
Jalali-Kareem 27 Azar 67 Firing Squad Mojahedeen
Jalali-Kheirollah Tehran 29 12/05/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jalali-Mitra Kermanshah 29 Shahrivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jalali-Mohomad Shahroud 26 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jalayer-Ali        
JalghazShahein Ghazvin 28 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Jalili-Ali Hamedon 27/05/67 Hamedon Firing Squad Mojahedeen
Jalili-Bahman Lahijan 26 7/5/1967 Rasht Hung Mojahedeen
Jalili-Jafar Lahijan 32 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jalili-Nahid Tabriz 32 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Jalilzadeh-Jahangir Khoy 27 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Jamali-Mohsen Shahrood 24 Shahrivar 67 shahrood Firing Squad Mojahedeen
Jamasebi- abdolmahmood Boroojerd 30 67 Boroojerd Hung Mojahedeen
Jameanvari- Reza Mashad 29 12/11/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Jamedar- Amir (serious) Abadan 33 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Jamekalkhoran- Fahimeh 28 67 Tehran Hung Mojahedeen
Jamey- Alireza Lahijan 29 7/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Jamili-Esmaeil       Hezb Toudeh Iran
Jamshedi-(Faramarz Father) Tehran 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jamshedi-(Khanom) Tehran 1/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jamsheidi-Faramarz Tehran 24 22/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Jamsheidi-Masood Tehran 26 13/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Jamsheidi-Parvaneh Tehran 01/09/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Janatrostani-Mohomadreza Tonkabon 32 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Janggalu-Ahmad oromeih 26 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Jangzadeh Mohomad Khoy 25 Shahrivar 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Jani- Abdolrasool 28 22/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jarar- Ghader Khoozestan 67   Fadayan acsaryat
Jasemy- (Man)   Sharivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Javan- godratollah   Shahrivar 67 Avin   Etehad Mobarezan
Javan- Mohomad   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Javan shogah -Gasem Tehran 31 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Javan shogah Mofrad-Golamhosain 30 Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Javani- Akbar        
Javidfar- Dr. Jafar       Hezb Toudeh Iran
Javidfar- Safollah        
Javidpoor- Bagher        
Javidyar- Ali   1/8/67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Javidyar- Masoud Khoramabad 24 Shahrivar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Jebeli-        
Jebeli- Molah Ghaemshar 27 Mordad 67 Ghaemshar Firing Squad Mojahedeen
Jebraylian-        
Jebraylian-        
Jebreyli- Arfa Bejar 25 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jebreyli- Mohamadsaeed Bejar 30   Hung Mojahedeen
Jelvehdar-Esmael   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jenabzadeh-Mohomad Ali Someisarah 32 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Joreh- Farhad Shiraz 22 3/6/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jorehkalantary- Khalil Zanjan 25 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Jostan- Robert   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Joudaki - Farhad Pogdokhtar 30 Aban 67 khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Joudat - Hosain       Hezb Toudeh Iran
Jozesarkardeh- Hojatolah Tehran 20 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jozey-   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kababipoor(Zadeh)-Darush 40 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kabari-Masood Shiraz 27 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kabirhusseini-Amirafshar        
Kaboli(Haghighi)-Hamid Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kafaee- Hamidreza Gachsaran Shahrivar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Kafash - Ali Kashan 22 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- (Man)   Day 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- (Man)   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- Hosain 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kafashpour- Houshang (Iraj) Jiroft 23 Aban 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Kaghazkenani-Ahmad Mianeh Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kahrisi- Ali   1/8/67 Diselabad Firing Squad Mojahedeen
Kahrisi- Syrous(Shapour) Kermansh 19 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kakai-Nasrin Agajary 18 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kakasoltany-Fezollah klardasht 27 Shahrivar 67 Noushar Firing Squad Mojahedeen
Kalah - Reza   67 Firing Squad Mojahedeen
Kalahi -        
Kalanaki- Kamal (Touraj) Tehran23 1/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Kalantar- Maryam Sary 23 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Kalantari -Ardeshir Behbahan30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kalantari -Farangis (goly) Ramhormoz 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Kalantari -Hamed(Shahriar) Songhor 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kalantari -Hamid Khoramdareh 30 Azar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Kalantari -Nader 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kalantari -Shahyad        
Kalantari(Kalantar) - Aboulghasem   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Kalavand - Hojatollah Andimeshk 11/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Kalhor- Esfandiar Karaj 22 27/9/67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Kamal Kani- Sedigheh        
Kamali - Mojgan Tehran 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kamali- Modares        
Kamand- Mehrdad        
Kamranimoheni-Hoshanh Jirouft 35 Aban 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Kamranimoheni-Hoshanh       Sazeman Fadaeian
Kamran-Jamsheed        
Kandpoor-Darush   Khordad 67 Avin   Razmandegan Tabagheh Karegar
Kani- (Man)   Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Karamati-Mohamad Tehran 35 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karegarfard-Bahram Abandan 28 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Karegarshoairoy-Reza(Fredoon) Lahijan 28 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Karimabadi-Davood Gorgan 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karim-Hossein Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-        
Karimi-Ahmad        
Karimi-Akbar   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Ali Varamin 25 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Amirhussein(Amir Hoshang) Tehran 26 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimian-Masoome(Shorangiz)   8/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Karimian-Mehri(Zahra)   8/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Karimi-Ardalan 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Ebrahim   67 Firing Squad Mojahedeen
Karimi-Farhad Gorgan 67   Mojahedeen
Karimi-Freidoon   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Hassan Astaneh Ashrafie 25 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Karimijafari(Varamini)-Ali Varamin 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Karimijafari(Varamini)-Asghar Varamin 28 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Karimi-Javad Birjand 25 67 Mashad Hung Mojahedeen
Karimi-Mahmood Tehran 24 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Mahmood 30 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimimoghadam-Zekaria(Bahman) Kalachai 31 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimi-Mohamadreza Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Mohamadsha Tehran 22 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Mohsen Tehran 29 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimi-Moshtaba   67 Firing Squad Mojahedeen
Karimi-Muslem   Aban 67 Hung Mojahedeen
Kariminejad        
Karimi-Sadegh Iraq 30 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimkha-Mousa Karaj 27 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimnejad-Mohsen Varamin 29 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karimnejad-Saber Tehran 25 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Karimzadeh-Esmael     Hung  
Karimzadeh-Freidoon   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimzadeh-Saber Ardabil 25 1/8/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Karkoti-Hamid Tabriz 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kasani-Khosroh   67 Firing Squad Mojahedeen
Kasari-Hadi Rasht 27 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Kaseban-Morteza Aradangarmsar 24 Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Kasebghaneh-Mohamad 20 28/7/67 Astanehashrafieh Firing Squad Mojahedeen
Kasemi-Behrooz Lahijan 26 Mehre 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Kasemi-Behrooz Lahijan 23 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Kasemzadehardabili-Ahad Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kaserooni-Mohamadreza   Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kaserooni-Mohamadreza Kaseroon Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kashaee (goshaee) - Mohamad reza Touiserkan 25 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kashaniaghdam-Gholamreza Tehran 29 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kashani-Alireza        
Kashanian(Kashani)-Qumarz Kermansh 25 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kasra-Homa Darab 68 Darab Firing Squad Mojahedeen
Kasrai-Mahmood Mahshar Bahman 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Kasra-Soraya   67 Darab Firing Squad Mojahedeen
Katbi - Jaber Abandan 27     Mojahedeen
Katchlani-Ghambar Rasht kchlam 26 8/8/67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Katemy-Ali        
Katemy-Mohamad        Hezb Toudeh Iran
Katemy-Mohamad Hasan 35 25/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Katkhodah-Freidoon 29 Aban 67 Behbahan Firing Squad Mojahedeen
Katouny-Hosain        
Katouny-Sayed Khaled        
Kaveh-(Man) Arak Bahman 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Kaviani-Behnaz Rasht shaft 20 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Kaviani-Habib        
Kayhan- Mehdi       Hezbe Toudeh Iran
Kaykavoosy- Farideh Izeh 25 Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Kaykavoosy- Nahid Ahvaz 26 Azar 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Kayvan- Jamshid        
Kayvanfar- Hasan Tehran 23 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kayvanfar- Jamishid Tehran 24 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kayvanpoor- Mostafa   Day 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kayvany- Farangis 25 8/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Kayvany- Iraj   67 Avin    
Kayvanyhafshjany- Iraj Hafjan 25   Firing Squad Mojahedeen
Kazemi-Alireza Siahkal 67 Firing Squad Mojahedeen
Kazemifard-Mehdi Tehran 30 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Kazemi-Jafar   Shahrivar 67    
Kazemi-Saed       Sazeman Fadaeian
Kazemizadehneshabory-Mohsen Mashad 29 11/5/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Kazemi-Zinolabedin Langaroud 67   Etehad Fadaian
Kebriti-Hamidreza Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kerami-Ahmad Khoramdareh 35 Mordad 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Kerami-Jamsheed Shiraz 15/9/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Kerami-Khalegh        
Keramimahabadi-Bozarjomeh Mianeh 25 Mordad 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Keraminasab-Mahmood Babol 34 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Keshani-Ali Tehran 30 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Keshavarz- Fathollah Gachsaran Shahrivar 67 Gachsaran Firing Squad Mojahedeen
Keshavarz- Gholamhosain   Shahrivar 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Keshavarz- Masoud SoumehSara 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Keshavarz- Mohamad hosain Dehdasht 24 Mordad 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Keshavarz-Abdolhussein   Shahrivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Keshavarz-Asadollah        
Keshavarz-Bijan Rasht 25 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Keshavarz-Samad Noorabad Mamasani 25 14/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Keshmiri - Ali Asghar Tehran 28 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Keshmiri - Ali reza   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Keshtegar- Mohamad reza Tehran 8/5/67 Tehran Hung Mojahedeen
keshtekar- Mohamad SoumehSara 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Keychee- Abdollah        
Keykhah - Abdolsamad (Abas) Shiraz 30 4/8/67 Adelabad Hung Mojahedeen
Keykhah-Samad        
Keylavay- Godrat Koochesfahan 67 Firing Squad Mojahedeen
Keynejad- Daroush Yazd 31 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Keynejad- Houshang        
Khabazkar- Zahra   67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Khademy- Hosain   Mehr 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Khademy- Majid Golpayegan21 15/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Khademy-AliAkbar Gachsaran 19 Azar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khajavy - Hamid       Sazeman Fadaeian
Khajeh Noury-Reza Yazd 28 Aban 67 Mashad Hung Mojahedeen
Khajeh Piry - Hamid        
Khajehgiry - Hamid       Sazeman Fadaeian
Khajian -Khashayar (Faramarz)       Sazeman Fadaeian
Khakbarik- Akbar roodsar 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Khakbarik- Housan Ghasemabad 39 8/5/67 Rasht   Mojahedeen
Khaksar- Abas Ghasreshirn 27 Mehr 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Khaladi- Nosrat   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khaladi- Rafat Tehran 26 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khalage- Ali Gazvin 28 Sharivar 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Khalaghi- Nasser   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khalaghi- Shahriyar        
Khaledi- Omar   67    
Khaleghi- Mostafa Mashad 40 17/6/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Khaleghi-Mohsen   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khaleghizadeh- Mohamadhasan Hamedan 31 25/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khaleghparast- Shapoor Lahijan 27 Mordad 67 Hung Mojahedeen
Khalgatbakhsht- Kazem        
Khalili- Ebrahim 32 67 Mashad Hung Mojahedeen
Khalili- Esmael 30 67 Mashad Hung Mojahedeen
Khalili- Parviz Kharaj 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khalili- Shahriyar        
Khalilian-Alinaghy        
Khalilpoorgharghari- Noorola GhargharJolfa 28 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khalizadeh- Davood Naghdeh 29 1/6/67 Oromiyeh Firing Squad Mojahedeen
Khalkhalishandiz- Mohamad Tehran 28 67 Mashad Hung Mojahedeen
Khalvatsadeh- (Man) Shiraz 20 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khamooshi- Ahmad        
Khamooshi- Asad        
Khamooshi- Assad        
Khamooshi- Osman        
Khan- Taghi       Sazeman Fadaeian
Khanbabapoor- Housan       Hezb Toudeh Iran
Khanbabapoor- Housan       Sazeman Fadaeian
Khanbabapoor- Mohamad        
Khanbabapoor- Mouhsen   67    
Khanbabny- Housan        
Khanban- Maryam (Malahat) Gazvin 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khanbanha- Narges   67 Hashtpar Firing Squad Mojahedeen
Khandan -Fraydoun   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Khanjany- Nasrin Sangesar Mehr 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Khanmohamadi- Kheydan Sarpolezahab 55 Mordad 67 Karand Hung Mojahedeen
Khanmohamadi- Mohamadhanif Kermanshah 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khanmohamadi- Yahiya Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Khansary zadeh-Sayed Hasan Tehran 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khansary-Hasan        
Khanvarhasan-        
Khany- Abas        
Khany- Farhad Kermanshah 24 67 Ghohardasht Firing Squad Mojahedeen
Kharazy- Jamishid        
Kharazy- Mostafa        
Kharazyesfahani- Frahad Esfahan 25 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Khardoozy- Jamshid        
Kharkan -Hasan        
Khashe- Mohamadali        
Khashe- Mohamadtaghi        
Khashe- Mohamadtaghi       Fadayan acsaryat
Khataey-        
Khatib- Abolhasan       Hezb Toudeh Iran
Khatib- Akbar       Hezb Toudeh Iran
Khatibi (Mother)   Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khatibi- Ahamad       Hezb Toudeh Iran
Khatibi- Aliasgar       Hezb Toudeh Iran
Khatibi- Dr. Aliakbar   67    
Khatibi- Housanali   15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khatibzadeh- Hasan   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khavaran- Mansour       Sazeman Fadaeian
Khavarpoor- Ali Babol 26 Mordad 67 Sorry Firing Squad Mojahedeen
Khavarpoor- Hamid   67 Firing Squad  
Khayer- Shahriyar        
Khayerynejad- Kayrollah Tehran Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khazaeli- Housan   67   Hezb Toudeh Iran
Khazaey- Mahmoud Boosher 28 67 Boosher Firing Squad Mojahedeen
Khazaey- Mohamadsadeg Torbatheydariye 23 Mordad 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Khazali- Mohsen Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Khazari- Mostafa   Sharivar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Khazari- Sayedasgar Tehran 26 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Khazari- Sayedhamid Tehran 22 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Khazary- Asgar   67 Firing Squad Mojahedeen
Khazey- Khashahyar        
Khazraey- Golamreza       Rahe karegar
Khazraey- Mehdi        
Khazrsafaeymanesh- Nadder Damavand  24 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kheradmandy- Zakyyeh (Mahnaz) Shiraz 28 Azar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khergi- Mahmood 24 67 Mashad Hung Mojahedeen
Kheyrany(Kheyraty)- Bahram 27 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Kheyrkhah- Fatola Semnan 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kheyrkhah- yahya Astanehashrafiyeh 28 Mordad 67 Rasht Hung Mojahedeen
Khodabakhsh- Iraj 28 Day 67 Avin Hung Mojahedeen
Khodabakhsh-- Yazdan 31 Mordaad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khodabakhshy-  Torab        
Khodabakhshy- Sohrab  Naft Shahr 26 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Khodabakhshy- Sohrab  Mehran 30 67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Khodabandeh- Ghasem Gazvin 28 Mehr 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Khodajew- Mohamad Lahijan 27 Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khodamy- Majid Shiraz 25 7/10/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khodaparasty- Housan Langarood 36 Mordad 67 Chaloose Firing Squad Mojahedeen
Khoeiny        
Khomamy- Masoud   67    
Khooby- Hasan Khoy 67 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Khooby- Zahra Khoy 67 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Khooby- Zaky Khoy 67 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Khorad- Morteza Shiraz 29 Mordad 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khoram- Housan Ramsar 67 Ghezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Khoramghah- Saeed        
Khorasany- Marzyeh Behbahan 29 1/9/67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Khorsandi- Saeed 25 Mordad 67 Kermarshah Firing Squad Mojahedeen
Khorshiddush-Abbas Hamadan24 Mordad 67 Hamadan Frining Squad Mojahedeen
Khorshidfar-Ahmad        
Khorsonejad- Khosro Roodbar 28 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Khoshaby-Kazem       Sazeman Fadaeian
KhoshAfkar -Karim Ardabil 30 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
KhoshAfkar-Kalil Ardabil 25 Aban 67 Ardabil Firing Squad Mojahedeen
Khoshal - Bagher 25 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
KhoshArsenjan-Farideh        
Khoshdel-Kazem       Rahe karegar
KhoshEslan-Karim        
Khoshgham - Ali 19 Aban 67 Roudsar Firing Squad Mojahedeen
Khoshghashlagh- karim        
Khoshgoftar-Hosain   Shahrivar 67 Firing Squad Mojahedeen
Khoshgoftar-Majid 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khoshkbejary- Zinolabedin   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khoshkhah -Abas Shiraz 31 3/7/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Khoshou- Yousef Kouchsfahan 28 Bahman 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Khoshrou-Masoud Tehran 23 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Khoshsalighe - Malihe Bandar Anzaly 30 10/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Khosnevis- Ali   Sharivar 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Khosnevis(rahelikhorasany)- Semin   67 Mashad Hung Mojahedeen
Khosnoody- Vahid Songor 22 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khosorgorgy- Hamid Damavand  Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khosorgorgy- Mahmood Tehran 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Khosravany-   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khosravany- Mehdi 28 Aban 67 Boosher Firing Squad Mojahedeen
Khosravy- (Women) Kharaj Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Khosravy- Amirhousen Asadabad 40 67 Karaj Firing Squad Mojahedeen
Khosravy- Jafar Rasht 32 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khosravy- Khosoro        
Khosravy- Mehrdad   67 Firing Squad Mojahedeen
Khosravy- Parviz   67    
Khosravy- Zahra (Roya)   Azar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Khosravyrod- Amir Tehran 25 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Khosroabady- Abas Sabzevar 13/8/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khosroabady- Mansour Tehran 24 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Khosroabady- Masoud Sabzevar 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Khosroabady- Tahereh   67 Sabzevar Firing Squad Mojahedeen
Khosroabady- Tayebeh Sabzevar 25 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Khour - Hosain 27 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Kia - Akbar   Aban 67 Kordkhoy Firing Squad Mojahedeen
Kia - Kamal Ghemshar 27 67 Sary Hung Mojahedeen
Kia Ahmadi- Ezatollah Gorgan 30 Shahrivar 67 Kordkoy Firing Squad Mojahedeen
Kia Ahmadi- Vahid   Shahrivar 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Kia Ahmadi- Vajiollah   Shahrivar 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Kiaee- Alireza       Sazeman Fadaeian
Kiaee- Daruish 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kiaee- Zahra(mahboobeh) Tehran 33 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kiaeepoor(zadeh) Kordkouy 67 Gorga Firing Squad Mojahedeen
Kiakjuri- Golamreza Tehran 26 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kialateski- Kourosh       Sazeman Fadaeian
Kiamarsi- Mansour Firuz Abad Shiraz 29 67 Avin Hung Mojahedeen
Kianfar- Hasan Tehran 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kianfar- Hosain        
Kiani-  Alireza   67    
Kiani-  Saham Ghalehkohneh 29 67 Kazeroon Firing Squad Mojahedeen
Kiani-  Satar 7129 Tehran 67 Firing Squad Etehad Fadaian
Kiani-  Shahab        
Kiani- Khosro Tehran 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kiani- Mahboobeh        
Kiani- Sardar   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kiani- Sohrab   67    
Kianidehkordi- Simindokht Shahrieh Kord 29 Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kianpour-   10/8/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Kianpour- Aliasgar Kordkouy Mehr 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Kianpour- Behzad        
Kianpour- Khosro Tehran 20 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kiaparast- Hosain        
Kiazadehabkenari- Hadi Abkenar Anzaly  8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Kobra   67 Firing squad Mojahedeen
Kochi- Mahmoud        
Kohandani- Aliasghar Tehran 25 25/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Kohansal- Hojat Mashad 25 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Kohansal- Mokhtar Mashad 26 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Kohnehee- Bagher   67 Firing Squad Mojahedeen
Kolah kaj - Masoud Mahshar 22 Bahman 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Kolah saeed zitouni- Ali 26 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Kolahdouzi- Shahla        
Kolahghouchi- Shahla        
Kolahi- Ali        
Koli - Faizollah        
Kompani-Houshang 50 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kompani-Morteza       Hezbe Todeh Iran
Kompani-Reza        
Kordjezi-Mohamadesmael Bandar gaz 32 20/8/67 Sary Firing Squad Mojahedeen
Kordmostami-Mohamadreza Bandar gaz 37 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Korki-Hassan   Aban 67  Firing Squad Mojahedeen
Korubi-Mohsen Sabzevar 27 67 Vakil abad Hung Mojahedeen
Kosari -Azar   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kosari -Fatemeh Shiraz 29 67 Firing Squad Mojahedeen
Kosasi-Jallal Tehran 28 18/6/67 Avin Hung Mojahedeen
Koshbuee- Saeedeh gahrom 20 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Koshbuee- Sousan gahrom 22 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Koshbuee-Siavash  18 Aban 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Kouchaki-Fakhredin Soumehsara 28 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Kouchaki-Hosain        
Kouchaki-Mohamad hasn Soumehsara 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kouchaki-Morteza Esfahan 67 Firing Squad Mojahedeen
Koudiri- Alireza Tehran 34 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Koufhechi- Mahmoud        
Kouhestani- Shahla Masjedsolaiman26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kouhi- Abasali Salmas Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Kouhi- Gholamabas Salmas 67 Salmaz Firing Squad Mojahedeen
Kouhijalalian- Gholammehdy Ghazvin Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Kouhi-Khalegh Roudbar 27 05/09/1967   Mojahedeen
Kouhsari- Mohamadali Ghouchan 29 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Kouschi- Mohamad Broujerd 26 1/8/67 Avin Hung Mojahedeen
Kousehchi- Mohamad        
Labiya- Abdollah        
Laghai- Fariborz   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Lahijani-   67 Firing Squad Mojahedeen
Lahijanian- Mohamadjavad       Hezb Toudeh Iran
Lahrasbi- Fariba 26 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Lajevardi- Hamid Tehran 34 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Laly- Jamshid Booroojerd 29 Aban 67 Khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Lamei-        
Lamei- Hasan       Hezb Toudeh Iran
Langaroodi-        
Langaroodi- Hasan       Sazeman Fadaeian
Langaroodi- Manije        
Langaroodi- Nateg        
Laryjani- Mohamad        
Larylavansar- Mohamdhasan Tehran 25 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Lashgari- Abolfarz Mashad 25 67 Mashad Hung Mojahedeen
Lashgari- Iraj Kerman 31 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Latif- Aliakbar Tehran 31 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Latifi- Hojattollah Siakal 34 Mordad 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Latifi- Mojghan Tehran 27 Mehr 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Latifi- Nasser Babol 30 Mordad 67 Sorry Firing Squad Mojahedeen
Latifpoor- Razyeh Abadeh 29 Azar 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Layattanhi-   67 Firing Squad Mojahedeen
Layeg- Shapoor Behrbahan 22 11/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Layeghi- Jalal Tehran 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Lesani- Nader Tehran 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Lichay- Abdollah Rasht 38 9/5/67 Rasht   Sazeman Fadaeian
Lolai- Majid   Azar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Lorki- Hamadollah   Sharivar 67    
Lorki- Rahman Ramhormoz 33 Mehr 67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Lotfi- Golpayegan 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Lotfi- (Woman)   Sharivar 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Lotfi- Alireza Golpayegan 22 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Lotfi- Anooshiravan   Khordad 67 Avin   Aksaryat
Lotfi- Mina Abadan 30 5/5/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Lotfi- Sirus Oroomiyeh 34 Mordad 67 Oroomiyeh Firing Squad Mojahedeen
Lotfolahzadeh- Khalil                                                                                    Sazeman Fadaeian
Maadi- reza   67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Maaghool        
Maasoomy Goodrazi, Hamid Reza Boroojerd, 31 8/4/67, Khoram Abad Fire Squad Mojahedeen
Maasoomy, Hamid        
Maasoomy, Hossein Bafteh Kerman, 24 5/8/67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Maasoomy, Mohammad Reza        
Maasoomy, Reza   Mordad 67, Gohardasht Fire Squad Mojahedeen
Maboodi- Alireza Zanjan 21 67 Zabjan Firing Squad Mojahedeen
Maboodi- Ezat 21 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Maboodi- Hasan   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Maboodi- Hojatollah Hamedan 26 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Madaen - Lila Tehran Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Madah - Mehdi Roudbar 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Madani jahandideh-   67    
Madani- Sayedmorteza Tehran 28 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Maghaami, Jafar   67, Eveen   Paykar
Maghbei, Pachman        
Maghbeli, Farshi (Farid)   9/10/67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Maghbeli, Masood Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Maghimi, Ghadikalayi, Karimollah Ghaemshahr 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Maghimi, Saeed Hamedan Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Maghimi, Sarhang Ghodratollah        
Maghsoodi, Ghasem Ali Tehran, 28 67, Eveen Hung Mojahedeen
Maghsoodi, Sargord 55 67 Fire Squad Mojahedeen
Mahalati- Jafar        
Mahboub - Hamzeh        
Mahboub - Hasan        
Mahboub -Asghar        Hezbe Toudeh Iran
Mahboubi - Hasan 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mahboubi - Hosain  Tehran 36 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mahboubi - Mousa Komam 22 9/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Mahebi-        
Maherolnagsh- Jalal Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mahigir - Hosain        
Mahini, Jafar Babol, 29 Shahrivar 67, Sari Fire Squad Mojahedeen
Mahjub - Hamzeh Roudsar 21 Mehr 67 Roudsar Firing Squad Mojahedeen
Mahjub - Mehdy Roudsar 28 8/5/67 Rasht   Rahe Karegar
Mahjubi-Amjad Zanjan 30 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Mahjubian- Akbar       Hezbe Toudeh Iran
Mahmood 18, Baabol 67, zaahedaan Hung Mojahedeen
Mahmood 30 Mordaad 67, Evin Hung Mojahedeen
Mahmoudabadi- Akbar 32 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Mahmoudi- (Man) 22 Aban 67 Kazeroun Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudi- Ahmad   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudi- Arastoo   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mahmoudi- Davood 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mahmoudi- Mahmoud Asadabad Hamedan 29 4/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudi- Mansour Tehran 22 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudi- Saeed        
Mahmoudi- Sasan Tehran 27 4/8/67 Avin   Mojahedeen
Mahmoudian- Ali Elam 30 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudifar- Abdolah        
Mahmoudifar -Abdolahed Tehran 27 12/8/67 Avin Hung Mojahedeen
Mahmoudifar -Abdolahed        
Mahmoudzadeh-   18/7/67 Fasa Firing Squad Mojahedeen
Mahmoudzadeh- Assgar Anzaly 28 67 Firing Squad Mojahedeen
Mahrami - Hsan Namin 30 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Mahrami - Kazem   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mahyar   05/06/1967 Firing squad Mojahedeen
Majani-Abdolrasoul Najaf 28 24/8/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Majed Amiry - Morteza Kermanshah Mordad 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Majed mohamady - Mehdy        
MajedAbady - Reza Arak Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Majedi- Asghar Mashad 22 11/6/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Majedolhosainy - Hosain Esfahan29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Majeed   Aazar 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Majeed 28 20/8/67, Evin Firing squad Mojahedeen
Majeed Tehran Shahrivar 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Majidi- Akbar Esfahan 37 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Majidi- Amir        
Majidi- Asghar        
Majidi- Kianoosh       Sazeman Fadaeian
Majidi- Manucher Lahijan Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Majidi- Mohamad reza Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Majidi- Nilufar        
Majnoon mohamady-Akbar        
Majnoon mohamady-Asghar Tehran 28 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Makiany - Abdolkarim Andimeshk 28 11/5/67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Makiany- Abdolrahim   Mehr 67 Dezful Firing Squad Mojahedeen
Makvadi, Ali Hossein Haftgol, 26 Aban 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Makvandi, Bijan Masjed Soleyman, 30 Aban 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Malaa Abaas Esfahani, Masood Esfahan, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Malaayeri, Ali (Asef) Karaj, 26 8/1/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Malaayeri, Mahvash Tehran, 24 Esfand 67, Eveen Hung Mojahedeen
Malaayi, Abbas        
Malaazaadeh, Yahya Ardabil, 29 Bahman 67, Ardabil Fire Squad Mojahedeen
Malakouti, Mansour Gazbar Khar 5/15/67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Maleki Anaraki, Majid Tehran, 25 8/10/67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Maleki Anaraki, Saeed Tehran, 29 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Maleki, Ali        
Maleki, Asadollah Sangehar, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Maleki, Einollah Kermanshah 67, Diesel Abad Fire Squad Mojahedeen
Maleki, Farid        
Maleki, Karim        
Maleki, Khanom        
Maleki, Maryam Shahrood, 26 Dey 67, Shahrood Fire Squad Mojahedeen
Maleki, Shamsollah Kermanshah, 24 Aban 67, Kermanshah Hung Mojahedeen
Maleki, Syamak       Fadayaan Majority
Malekian, Javad 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Malgham, Majid        
Mallahi, Karimollah Bandar Gaz, 26 Shahrivar 67, Gorgaan Fire Squad Mojahedeen
Mamooli Karegar, Mohammad Tehran, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mamour- Saifollah   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Manavi, Saeed Firooz Abad Fars, 30 Bahman 67, Shiraz Fire Squad Mojahedeen
Manbari, Mohammad Tehran Aban 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mandegary- Hosain Esfahan 22 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Maneshi Roodsari, Abbas Ali       Fadayaan Majority
Manoochehr Abadi, Asghar        
Manouchehrabadi, Ali Asghar       Toodeh
Mansoor 26, South Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Mansoori Aghazadeh, Naaser        
Mansoori Kooli        
Mansoori, (Mard)   Aban 67, Mashad Hung Mojahedeen
Mansoori, Kiumars   Fall 67    
Mansoori, Naaser Tehran, 28 5/15/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mansoori, Sataar Ahr, 34 5/18/67, Tabriz Fire Squad Mojahedeen
Mansoori, Soodabeh Arak Mordad 67, Tehran Hung Mojahedeen
Mansourian Tabayee, Kamal Eldeen Momseny, 28 9/2/67, Adel Abad Fire Squad Mojahedeen
Mansourian, (Baraadar) Gorgan, 32 Mordad 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Maraeeian- Abas   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Marandi- Majid 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Marati - Dr. Mohsen        
Marati - Reza Songhor  Esfand 67 Firing Squad Mojahedeen
Mardani - Morad sarepoulzahab 21 67   Mojahedeen
Mardani-Mostafa Tehran 26 1/6/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mardfar-Solaiman Tehran 31 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mardnu-Solaiman        
Mardomi- Jamshid Tabriz 30 Mordad 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Marivany- Behzad Sanandaj Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Marivany- Kamron   67 Firing Squad Mojahedeen
Marivany- Mehrdad 26 20/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Marjouee- Shahram Ardebil 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Maroof- Javad       Rahe Karegar
Marookhani- Ahmad Tehran 26 13/6/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Marookhani- Majid Karag 27 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Marvadi- Abubak        
Marvzadeh- Mostafa        
Marzieh   Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Marzji- (Man)   67 Ghombadkavoos Firing Squad Mojahedeen
Maschi- Ali   67 Mashad Hung Mojahedeen
Maschi- Masoud   67 Firing Squad Mojahedeen
Masehi- Parviz        
Masemi- Hasan       Aksariat
MashadiEbrahim- Golamhousan Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mashadiestraabi- Sooroor Estarabad 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mashadighasem- Akbar 26 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mashadimohamadalikharat- Ahmat Tehran 33 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mashadireza- Mohamadali Mashad 30 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Mashag- Mohamad   67 Hung Mojahedeen
Mashat- Mohamad Tehran 29 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mashat- Mohamadreza     Firing Squad  
Mashhooli- Masour   67 Firing Squad Mojahedeen
Mashhooli- Nasser   67 Firing Squad Mojahedeen
Mashi- Parviz Gachsaran 23 Shahrivar 67 Gachsaran Firing Squad Mojahedeen
Mashialangaroodi- Mangeh Langaroot 29 67 Langaroud Hung Mojahedeen
Mashinian- (Woman)        
Mashkooh(hojatoleslam)- Mohamadhasan 38 67 Firing Squad Mojahedeen
Mashkoori- Abollghasem Ramsar 33 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mashoof- Javad Rootsar 30 14/5/67 Rasht   Rahe Karegar
Mashoof- Majid   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mashoofi- Hamidreza Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Masjedmaki- Tehran 29 Mordad 67 Zaedan Firing Squad Mojahedeen
Maskinbajarsari- Habibollah Rootsar Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Maslakhi- Abollghasem 25 Mehr 67 Oromiyeh Firing Squad Mojahedeen
Masoud Khomaam Geelaan      
Masoudi- Jamshid       Mojahedeen
Masoudi- Masoud Zanjan 32 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Masoudi- Saeed Zanjan 27 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Masoudifar- Alireza Bam 27 67 Firing Squad Mojahedeen
Masoury- Iraj 29 Azar 67 Firing Squad Mojahedeen
Mateen- Saeed       Sazeman Fadaeian
Matloobpasan- Aziz Khoochsefahan 28 Azar 67 Firing Squad Mojahedeen
Mayahi, Habib Ahvaz Azar 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Mayahi, Khanom Ahvaz Azar 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Mayahi, Khanom Ahvaz Azar 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Mayany- Abdolrasoul        
Mayat, Mahmood Tehran, 28 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mayel eskandani- Iraj        
Mayeli - Iraj Tehran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mayeli Kohan- Mojtaba (Farhad)  Tehran 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Maysami Lakroudi, Hassan       Toodeh
Mazaher- Ebrahim Hamedan 6/10/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mazaheri- Majid     Firing Squad Mojahedeen
Mazaheri- Saeed Esfahan 33 12/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mazany- Eisa Gorgan25 Mordad 67 Firing Squad Mojahedeen
Mazar- Tahe   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mazdapoor- Bandali        
Mazi- Hasan        
Mehdavi Abkenari, Mohsen Abkenar, 22 5/13/6, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mehdavi, Abdolmajid Borazjan, 35 Sharivar 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mehdevi, Sarhang Doctor Houshang        
Mehdi 18, Tehran Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Mehdi, Fereydoon 26 67,Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mehdipour, Esmael Rasht, 23 Rasht, 67 Fire Squad Mojahedeen
Mehdipour, Mohammad Ishka, 30 Aban 67, Lahijan Fire Squad Mojahedeen
Mehdipour, Syrous Masjeolsoleiman, 23 Shahrivar 67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Mehdiun, Farhad   Shahrivar 67, Gohardasht   Paykaar
Mehdizadeh, Ahmad   67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mehdizadeh, Alireza Rasht, 27 5/12/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mehdizadeh, Farhad   Aban 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mehdizadeh, Khanom 18 Mehr 67, Roodsar Fire Squad Mojahedeen
Mehdizadeh, Majid Astane Ashrafieh, 25 Dey 67, Rasht Fire Squad Mojahedeen
Mehraan 23, Tehran 26/8/67, Evin Firing squad Mojahedeen
Mehraan 20, Tehran 15/6/67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Mehraban, Nader       Toodeh
Mehrabian, Ali   Azar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mehrani, Mohsen 31 Mehr 67, Gorgan Fire Squad Mojahedeen
Mehrchin, Omran   Sharivar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mehrdaad   16/9/67, Ahvaaz Explosion in jail Mojahedeen
Mehrdaad   Aabaan 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Mehrdaad 26 17/5/67 Hung Mojahedeen
Mehri   Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Mehri, Nader        
Mehri, Sohbatollah        
Mehripour, Mohammad 38 67 Fire Squad Mojahedeen
Mehrizi, Hamid Reza Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mehrizi, Majid   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mehrpour, Behrouz Roodsar Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mehshid, Kayvan       Toodeh
Memar, Akbar Darab 67, Shiraz Fire Squad Mojahedeen
Memaran Kashani, Afshin Tehran, 24 Mehr 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Memarzadeh (Memarpour), Samad   8/18/67, Darab Fire Squad Mojahedeen
Memarzadeh, Behzad        
Memarzadeh, Maryam        
Mesgari- Jamshid Gachsaran 67 Ghachsaran Firing Squad Mojahedeen
Meymoni, Hooshang        
Mihani, Hooshang        
Mikael, Hamid   67 Fire Squad Mojahedeen
Milayi, Abbas        
Mina, Asghar       Fadayaan, Majority
Minaayi (Sargord), Khalil 35 9/19/67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mir Arab, Amir       Rahe Kargar
Mir Mohammadi, Saed Mortezah Tehran, 30 Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirabian, Abbas Abadan Aban 67, Adel Abad Fire Squad Mojahedeen
Mirabzadeh, Mohsen Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mirani, Abedin Andimaneshk, 23 67, Shiraz Fire Squad Mojahedeen
Mirbagheri, Saed Esmael Borazjan, 30 8/15/67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirbaha, Parviz        
Mirdarigoond, Rahim Lorestan, 25 67, Koram Abad Fire Squad Mojahedeen
MirFakhrayi (Sarhang) Tehran, 23 Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirfaroogh, Saed Mohammad Rasht, 23 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
MirGholavand, Abdollah Hosnenieh Lorestan 67, Koram Abad Fire Squad Mojahedeen
Mirhadi, Ghamet        
Mirhadi, Kiumars Tehran, 25 Shahrivar 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mirhadi, Siamak        
Mirhashemi, Koorosh        
Mirhashemi, Mehrdad        
Mirhossein Seroustani- Saed Farjollah Seroustan, 28 9/28/67, Adel Abad Fire Squad Mojahedeen
MirJafari, Frashad Tehran, 29 Aban 67, Gohardast Hung Mojahedeen
MirKarimi, Reza Gorgan, 40 8/3/67, Gorgan Fire Squad Mojahedeen
MirMasoumi, Reza Lahijan, 26 5/10/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
MirMohammadi (Mehr Mohammadi), Mehdi Tehran, 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
MirMohammadi Barjestanegi, Saed Agheel Ghaemshahr, 24 Mehr 67, Gohardast Hung Mojahedeen
MirMohammadi, Amir Ghaemshahr Mordad 67, Gohardasht Fire Squad Mojahedeen
MirMohammadi, Doctor Mohammad        
MirMohammadi, Saed Morteza Tehran, 30 Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
MirMoradi, Mireh Ahvaz Azar 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
MirMostafayi, Haaji Zanjan, 50 67, Mashad Hung Mojahedeen
Miroohab Zadeh   67 Fire Squad Mojahedeen
Mirsaedi Anberan, Hamid Mashad, 31 9/1/67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirsardoo, Lotfali Jiroft, 26 Mordad 67, Kerman Fire Squad Mojahedeen
Mirshahi, Ali Mashad, 25 Mordad 67, VakilAbad Hung Mojahedeen
MirShahidi, Jamshid Mashad, 22 Shahrivar 67, VakilAbad Hung Mojahedeen
MirShekari        
Mirvaseh, Mohammad Ali 29 6/11/67, Rasht Fire Squad Mojahedeen
Mirza Mohammadi, Mohammad Arak, 64 Aban 67, Arak Fire Squad Mojahedeen
Mirza Zadeh, (Mard)   Aban 67, Karaj Fire Squad Mojahedeen
Mirzadeh   Azar 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirzadeh, Mohammad Reza Abadan, 25 Mordad 67, Gohardasht hung Mojahedeen
Mirzani (Javanshir), Farjollah       Toodeh
MirzaPour        
Mirzayi Ashkiki, Kooros 21 8/19/67, Rasht Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi Ashkiki, Koorosh 22 8/19/67, Rasht Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi Koodrazi, Ghasem (Palang) Arak, 25 Dey 67, Arak Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi Maloobcheh, Ahmad Esfahan Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mirzayi, Ahsad   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mirzayi, Akbar       Fadayaan, Majority
Mirzayi, Gholam        
Mirzayi, Hassan Hamedan, 33 5/20/67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi, Hojatollah Varamin, 30 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mirzayi, Hossein   67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi, Kooros        
Mirzayi, Koorosh        
Mirzayi, Masoome Hamedan, 23 5/13/67, Hamedan Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi, Mohsen Zanjan, 29 Shahrivar 67, Zanjan Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi, Mostafa Hamedan, 20 5/22/67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mirzayi, Parviz Astane Ashrafieh, 32 5/7/67, Rasht Hung Mojahedeen
Mirzayi, Shahnaz   Shahrivar 67, Hamedan Hung Mojahedeen
Mirzayi, Shahrokh        
Mirzayi, Zahra Ahvaz, 25 Azar 67, Ahvaz Fire Squad Mojahedeen
Misaghi, Doctor        
Miyaneh, Daryoosh Tehran, 25 Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mizani, Ashraf        
Mjadad - Jafar   67 Firing Squad Mojahedeen
Moadeli- Kavooz Lorestan 38 10/10/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Moaeazi, Hassan Khooy, 23 Mehr 67, Oroomieh Hung Mojahedeen
Moaezi Esmaaeli, Behzad 31 Shahrivar 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Moaezi, Ali Khooy 67, Khooy Fire Squad Mojahedeen
Moaezi, Ashraf Khooy, 26 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Moaezi, Mohammad Khooy 67, Khooy Fire Squad Mojahedeen
Moalem, Hedayatollah       Toodeh
Moalemian, Khodadad   Shahrivar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Moavenian- Housan       Hezbeh Toudeh Iran
Moazani- Khodadad Kazeroon 30 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Moazemi Goodrazi, Mirza Ali Boroojerd, 28 Mehr 67,Tehran Fire Squad Mojahedeen
Moazemi, Reza   67   Cherik
Mobady- Nosratollah       Mojahedeen
Mobaraky - Ali Shmiran 38 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Mobayenikesheh - Mehdy Tehran 24 Azar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Modafee- Nosratollah        
Modares kamali - Mehdi 27 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Modaressi Tehrani- Fatemeh        
Modarssi -(Man)   67 Estahbanat Firing Squad Mojahedeen
Moeedi, Firoozeh        
Moeeini Chagravand, Heybatollah Tehran-Lorestan Shahrivar 67 Fire Squad Fadayaan
Moeeini Gharani, Ahmad       Majority
Moeen   67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Moeen, (Khanom)   Shahrivar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Moeeni Chaghravand, Parvin        
Moeeni, Ataa       Rahe Kargar
Moeeni, Kamran        
Moeeni, Kiumars        
Moeeni, Reza   67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Moeeri, Hamidreza Tehran, 23 Shahrivar 67, Eveen Hung Mojahedeen
Moemi, Mohammad Mehdi       Toodeh
Moezani- Mostafa        
Mofkham, Majid Tehran, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mofrad Taheri, Hamid Reza   Shahrivar 67    
Moftahi, Jalal        
Moftahi, Mehran Khoozestan, 22 67, Ahvaaz Fire Squad Mojahedeen
Moghadam, Ali Sabzehvar, 24 67, Mashad Hung Mojahedeen
Moghadam, Ali Reza        
Moghadam, Ghasem Sabzehvar, 29 Shahrivar 67, Sabzehvar Fire Squad Mojahedeen
Moghadam, Hamid Tehran, 30 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Moghadam, Kiumars        
Moghadam, Mohammad Sabzehvar, 21 Shahrivar 67, Mashad Hung Mojahedeen
Moghadam, Saed Akbar   7/7/67, Karaj Fire Squad Mojahedeen
Mogharab, (Khanom) Tehran 5/6/67, Tehran Hung Mojahedeen
Mogharab, Ali Akbar Tehran, 30 5/6/67, Tehran Hung Mojahedeen
Moghbedi       Toodeh
Mohajer Abermoloo, Hamid Reza Tehran, 26 Bahman 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mohajer, Kaivan        
Mohajer, Maryam Zanjan, 25 Mehr 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mohajer, Moaleghi Esfahan Shahrivar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mohajer, Reza Ghalan, 25 67, Mashad Hung Mojahedeen
Mohajeri, Ali (Moammad Reza) Esfahan, 32 Mordad 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mohamad taher Najar- Saeed Tehran 29 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamad vaisi- Younes Kouchsfahan 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mohamadabady- Reza   Mehr 67 Arak Firing Squad Mojahedeen
Mohamadalizadeh- Shabanali Kiala 31 Mordad 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Mohamadbagher- Mohsen Tehran 35 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mohamadhosaini-  Mashalah   5/6/67 Gohardasht   Aghaliat
Mohamadhosaini-  Mohamad Brazjan 27 Aban 67 Bousher Firing Squad Mojahedeen
Mohamadhosaini- Hosain Brazjan 27 Day 67 Firing Squad Mojahedeen
Mohamadhosainpour- Mehdy 21 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Mohamadi - Behrooz 29 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi (Jamshidi)- Iraj Behbahan 27 Mordad 67 Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi Ahmad Tehran 28 Mordad 67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Mohamadi -Ali Ghom 31 Bahman 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi Alireza       Hezbe Toudeh Iran
Mohamadi Arjanghy- Aboulghasem Tehran 27 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mohamadi -Asgar   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi Bahmanabadi- Maryam Tehran 25 Mordad 67 Avin   Mojahedeen
Mohamadi Bahmanabadi- Reza  Tehran 35 17/8/67 Avin   Mojahedeen
Mohamadi bidjani - Alireza       Mojahedeen
Mohamadi -Esmaeel   Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi Firooz Masjedsolaiman23 67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi ghanadi- Saeed Hashtpar 27 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi ghol gholi ghobadi- Doustkhoda Lorestan 21 67 Pouldokhtar Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Gholam 30 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Gholamreza Shahroud 28 67 Shahroud Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Hasan        
Mohamadi -Hojatollah     Firing Squad  
Mohamadi khabazan- Asghar Tehran 23 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mohamadi Kmijani- Alireza       Sazeman Fadeian
Mohamadi- Maryam        
Mohamadi mir moghimi- Ali 30 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Mohamad Masjedsolaiman 28 67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi Moheb - Mostafa 37 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mohamadi -Mohsen Masjedsolaiman26 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Mohsen Kerman 22 Mordad 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi rezaee- (Man)   67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Saeed Zanjan Mordad 67 Zanjan   Mojahedeen
Mohamadi sarvestani- Gholamreza Sarvestan 30 6/11/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi -Shanaz   67   Mojahedeen
Mohamadi var - Mehry   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi-(Man)   67 Firing Squad Mojahedeen
Mohamadian- Nader Abadan 23 15/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi-Mehdi Masjedsolaiman 25 67 Masjedsolaiman Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi-Minoo Ghzvin 22 17/5/67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi-Mirza   67 Firing Squad Mojahedeen
Mohamadi-Nasser        
Mohamadi-Valy   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohamadizadeh- Bahman Kerman 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Mohamadizadeh- Mahdokht   Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadkhah - Hosain Arak Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mohamadkhani- Saeed Behshar 26 Shahrivar 67 Shahroud Firing Squad Mojahedeen
Mohamadnjad-Hadi Lahijan 28 Mordad 67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Mohamadnjad-Jamal Ramhormoz 25 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Mohamadnjad-Sadegh Makou 22 Mehr 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Mohamadpour- Hajat        
Mohamadrahimi-Farangis (Mehry) Tehran 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mohamadrahimi-Soheila Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mohamadrezaeeasfarjani- Abdolazim Asfarjan 28 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Mohamadrezania- Alireza Shahr rey 25 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohamadzadeh Aghdam- Saber        Hezbe Toudeh Iran
Mohamadzadeh Akhgar - Rafat       Hezbe Toudeh Iran
Mohamadzadeh-Gholamreza 26 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Mohamadzadeh-Hasan       Hezbe Toudeh Iran
Mohamadzadeh-Javad       Hezbe Toudeh Iran
Mohamadzadeh-Rahim   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mohamadzadeh-Shoker Tehran 30 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mohammad   Aabaan 67, Tabriz Firing squad Mojahedeen
Mohammad 33 Aabaan 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Mohammad Reza 29 Aabaan 67, Karaj Firing squad Mojahedeen
Mohammad Reza 25, Khorram Aabaad 67, Khorram Aabaad Firing squad Mojahedeen
Mohanad amini- Bahman 27 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Mohayaee- Mohamad   67 Avon Hung Mojahedeen
Moheb ali- Ghasem Kan 28 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Moheb pour - Mohamad reza Fuman 28 67 Sumehsara Firing Squad Mojahedeen
Mohebian-Mina   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohebian-Minoo   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohsen   Mehr 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Mohsenabady- Reza        
Mohseni Behbahani- Mohsen Behrbahan 27 67 Behbahan Firing Squad Mojahedeen
Mohseni berenjabadi- Yahia Oroomiyeh 25 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Mohseni-Amirhasan   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mohseni-Jamal        
Mohseni-Kazem 30 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Mohseni-Mohsen        
Mohseni-Mojtaba(Hasan) Khouzestan 67   Etehad Fadeian
Mohseni-Yaghoub   67 Firing Squad Mojahedeen
Mohsenpour- Farhad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mohsenpour- Farhad (Mostafa)       Rahe Karegar
MohTashami - Ahmad Zibakenar 25 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
MohTashami - Esmaeel        
Mojahednia- Parviz Eslamabad 17 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mojarad - Asgar Parsabad Moghan 27 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Mojavdr aghily - Hosain   67 Korkuy Firing Squad Mojahedeen
Mojaver- Soheila 24 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mojazy-Mohamad reza   67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mojtabaee- Fakhry Esfahan 28 15/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mojtahed-        
Mokhtarzadeh- Soheila Tehran 24 67 Avin   Mojahedeen
Mollah Abdolhosseini, Ali Akbar Tehran, 35 5/12/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mollah Abdolhosseini, Mortezah Tehran, 29 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Monaam   Shahrivar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Monafi, Kazem Esfahan 5/13/67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Monajat Zadeh, Majid Tehran, 22 Bahman 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Monseri, Mohammad        
Montazeri, Hamid       Mojahedeen
Montazeri, Hamid       Fadayaan Majority
Montazeri, Mahmood Raamsar Azar 67, Oroomieh Fire Squad Mojahedeen
Montazeri, Mortezah 22 Aban 67, Vakil Abad Fire Squad Mojahedeen
Moodeb, Hassan Darab Abin 67, Estahbanat Fire Squad Mojahedeen
Moodi, Khalil Birjand, 29 Shahrivar 67, Mashad Hung Mojahedeen
Moosai, Esmaeel   6/9/67, Gohardasht   Peykar
Morabi-Behrooz Tabriz 26 23/5/67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Moradi-Aliasghar Kermanshah 28 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Moradian- Reza       Mojahedeen
Moradi-Bagher   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Moradi-Bijan        
Moradifar- Mohamad bagher 26 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Moradi-Ghavam Shiraz 30 2/9/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Moradi-Monireh Masjedsolaiman 28 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Moradi-Sahan Ghaleh Kohneh Nourabad 67 Firing Squad Mojahedeen
Moradpour -   67    
Moradpour - Bandali       Hezbeh Toudeh Iran
Moradpour Dushanlu (bandi) -Bandali       Sazeman Fadaeian
Moradzadeh Sarvestani- Jalal Sarvestan 30 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Morideali- Ali   67 Desfool Firing Squad Mojahedeen
Moridi- Manzar Teran 27 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Moridivatan- Mohamadbagheh   67 Shiraz Hung Mojahedeen
Morovati- Abdolnabi Elam 30 18/5/67 Elam Firing Squad Mojahedeen
Morovati- Mohamadnabi Elam 24 18/5/67 Elam   Mojahedeen
Morshedishahrbabaki- Mohamadali Shahrbabak 28 Azar 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Morshedzadeh- Reza   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Mortazvy- Mohamad       Sazeman Fadaeian
Mortazvy- Rahim   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mortazvy- Sayed hasan Esfahan 31 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mortazvy- Sayed hosain Gilan 29 67 Avin Hung Mojahedeen
Mortazvy tazki- Mohamad reza Tehran 32 Shahrivar 67 Shiraz   Mojahedeen
Morteza   25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Mortezaee sanjabi- Shahriar Kermanshah 26 Aban 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Morvej- Sayedmohamad Shariyarkarag 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Mosadeghifar- (Man) Esfahan 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Mosafa- Asghar     Hung Aksariat
Mosafa- Tagikhan   67    
Mosallah- Faarahanaz   67 Tehran Hung Mojahedeen
Mosavat- Amir        
Mosavat- Hasan Borazjan 24 67 Firing Squad Mojahedeen
Mosavat- Mohsen Borazjan 10/9/67 Booshe Firing Squad Mojahedeen
Moshatagian- Mahmood        
Moshrefoldin- Bahram   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Moshreft- Majid Ghom 25 18/5/67 Hung Mojahedeen
Moshtagi- Mahmood Babol 30 Mordad 67 Gohardasht   Mojahedeen
Mosibpoor- Jafar Hashtpar 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Moslehi- Mansoureh Tehran 27 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Moslem 28 Mordaad 67, Eelaam Hung Mojahedeen
Moslemi- Abas 32 67 Ghazvin Firing Squad Mojahedeen
Mostaalibizadeh- Mojtava        
Mostafa 29, Malaayer 67, Araak Hung Mojahedeen
Mostafa- Sadeh     Firing Squad  
Mostafai- Mohamadreza   67 Eshtarnian Firing Squad Mojahedeen
Mostafavi- Ali Tehran 67 Tehran Hung Mojahedeen
Mostafavi- Dr. Rahim       Mojahedeen
Mostafavi- Kayvan   Sharivar 67   Sazeman Fadaeian
Mostafavi- Kayvan   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Mostafavi- Kayvan       Hezbeh Toudeh Iran
Mostafavikhooby- Rahim   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Mostofi- Mehdi   Azar 67 Firing Squad Mojahedeen
Mostofizadeh- Mahmood HamedanZaedan 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Motabari- Farshid       Mojahedeen
Motaeeian- Mahmoud        
Motaghian- Rahmatollah Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Motaghy talab - Rashid (Amir ) Rasht 25 9/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Motaghy Talab - Reza Rasht 22 9/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Motahari- Qmarz   Mordad 67 Hung Mojahedeen
Motalesarab- Mojtaba       Sazeman Fadaeian
Motamed- Fereshteh Rasht Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Motayem- Saeed        
Motlag- Behzad        
Motlag- Mehrdad(sohrab)        
Motlag- Mojtava        
Motlag- Sarab        
Mougher Moghadam, Asghar Ghouchan, 26 67, VakilAbad Hung Mojahedeen
Mougher Moghadam, GholamHossein Ghouchan, 31 Mordad 67, VakilAbad Hung Mojahedeen
Mouhedi, Azar        
Mouhedi, Masood Babol, 29 Mordad 67, Babol Fire Squad Mojahedeen
Moukedi, Hassan Sangsar, 29 8/1/67, Semnan Hung Mojahedeen
Moulay, Mohammad        
Moulayi, Abbas Ghom, 29 Mordad 67, Tehran Hung Mojahedeen
Moulayi, Reza   Shahrivar 67    
Mouloudi, Aboobakr        
Mousa Ghazari, Hassan        
Mousa Khani-Mousa (Homayoon) Marand, 31 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Mousavi   Shahrivar 67    
Mousavi Fard, Saed Naser Arak, 26 Dey, Arak Fire Squad Mojahedeen
Mousavi Nejad, Reza 28 Shahrivar 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Ashraf Tehran, 22 Azar 67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Fariborz        
Mousavi, Khanom 20 Shahrivar 67, Shiraz Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Mahmoud   67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Mansour        
Mousavi, Mehdi Ghaemshahr Shahrivar 67, Gorgan Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Rahim   Mordad 67, Rasht Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Rasoul        
Mousavi, Saed Abbas   7/7/67, Karaj Fire Squad Mojahedeen
Mousavi, Saed Jamshid Soume Sara Mordad 67, Soume Sara Fire Squad Mojahedeen
Mousavian Dehkordi, Alireza Shahre Kord, 33 Mordar 67, Mashad Fire Squad Mojahedeen
Mousavian Reza Shahre Kord, 26 6/1/67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Mousipour Naghmejani, Bahman Rasht, 31 5/12/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Mozafari- Ahmad Tehran 24 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Mozafari- Heshmat Eslamabad 6/7/67 Eslamabad Hung Mojahedeen
Mozafari- Mohamadreza   67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Naader   67, Shiraaz Firing squad Mojahedeen
Naaderi (Mard) Shahr Rey Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Naaderi, Abdollah Haft Cheshmeh Ilam, 27 Aban 67, Ilam Fire Squad Mojahedeen
Naaderi, Karim       Fadayaan, Majority
Naaderi, Manoochehr Savaad Kooh, 27 Mordad 67, Eveen   Mojahedeen
Naaderi, Syamak Tehran, 24 67, Gohardasht   Mojahedeen
Naaderi, Ziaoldin       Rahe Kargar
Naaderinia, Majid Mashad, 23 67, Mashad Hung Mojahedeen
Naalebandi, Ahmad Tehran, 27 5/18/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naam Avar, Ali   67, Shiraz Fire Squad Mojahedeen
Naamdar Akbari, Gholam Reza Tabriz, 23 Mordad 67, Tabriz Fire Squad Mojahedeen
Naamdar Masjedi, Shahrokh Masjed Soleyman, 31 67, Masjed Soleyman Fire Squad Mojahedeen
Naamdar, Ali Sharaf 33 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Naamdar, Farah   67 Fire Squad Mojahedeen
Naamdar, Hossein        
Naamjoo, Ali Roodsar, 31 Mordad 67, Roodsar Hung Mojahedeen
Naaser   Shahrivar 67, Karaj Firing squad Mojahedeen
Naaser   Shahrivar 67, Evin   Minority
Naaseri Raazlighi, Masood Tehran, 30 5/11/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naaseri, Davod   Sharivar 37, Gohardasht   Koomeleh
Naaseri, Mahmood   Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naaseri, Manoochehr   67, Tehran Fire Squad Mojahedeen
Naaseri, Shahrokh Ilam, 27 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Naaserian, Mahmood 26 6/2/67, Eveen Hung Mojahedeen
Naateghi, Ghasem   67 Fire Squad Mojahedeen
Naazemi (Ablollah Zadeh), Roohollah Ilam 67, Ilam Fire Squad Mojahedeen
Naazemi (Mard)   Mordad 67, Golpayegan Fire Squad Mojahedeen
Naazemi (Neek Ayeen), Amir Houshang       Toodeh
Naazemi, Ali 27 Aban 67, Eveen Fire Squad Mojahedeen
Naazemi, Yadollah (Ali) Hamedan Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Naazemolbeka, Eskandar Shomal, 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Naazer, Fathollah        
Naazeri Finie, Mohammad Reza Kashan, 23 Mordad 67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Naazeri Finie, Zahra Kashan, 25 Mordad 67, Esfahan Fire Squad Mojahedeen
Naazeri, Javad Tehran, 25 5/8/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naazeri, Manoochehr Tehran, 29 5/12/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naazeri, Reza 23 5/11/67, Kashan Fire Squad Mojahedeen
Nabajalili, Jafar Gilan Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nabavi, Mirfarj Mianeh, 25 67, Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Nabi Ameri, Ramin        
Nadimi, (Mard)   67, Diesel Abad Hung Mojahedeen
Nadimi, Javad Kermanshah, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naeem, Mohammad Reza Tehran, 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Naeemi, Ali        
Nafti   67, Takestan Firing Squad Mojahedeen
Naghashzadeh, Masood Tehran, 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Naghavi, (Mard) Bojnourd, 28 67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Naghdi Bojnourd, 28 67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Naghdi Doobati, Mohammad Rafy Tehran, 31 5/25/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Naghinejad, Mojabeti Tehran 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Naghipour Amirzadi, Gholamreza 35 8/16/67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Naghmizad, Moosa Ilam 67, Ilam Firing Squad Mojahedeen
Najaey, Akbar   67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Najaf Abadi, Fadaleh   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Najaf Abadi, Fatemeh   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Najafeldin, Akbar (Ali) Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Najafi (Maleki), Mohtaj 22 67, Kermanshah Hung Mojahedeen
Najafi Azad, Abedin   67, Rasht Hung Mojahedeen
Najafi, Mansour   67, Shahrivar   Communist
Najafi, Saeed        
Najafi, Safar Khomein, 54 67, Arak Firing Squad Mojahedeen
Najafi, Yadollah        
Najali, Akbar        
Najib Mohammadi, Mohammad        
Najibi, Mohammadi        
Najibzadeh, Reza Darab Mordad 67, Darab Firing Squad Mojahedeen
Namakian, Habibollah   67, Arak Firing Squad Mojahedeen
Namakian, Mohammad Hassan Arak, 30 67, Arak Firing Squad Mojahedeen
Namdar Malayeri, Hosein Arak, 33 Mordad 67, Arak Firing Squad Mojahedeen
Namdari, Shahrokh        
Namvar, Hajer 22 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Namvar, Nahid   67, Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Namvar, Nasring   67, Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Namvar, Saefeldin Aradabil, 30 6/6/67, Eveen Hung Mojahedeen
Nangoli, Farj Ghazvin, 30 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nangoli, Simin 26 Shahrivar 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nansa, Mansoureh Tehran, 25 67, Tehran Hung Mojahedeen
Narimani, Ramin Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nasim, Fakhri Esfahan, 26 67 Firing Squad Mojahedeen
Nasir Moghadam, Nazar Pol Dokhtar, 29 Mordad 67, Khoram Abad Firing Squad Mojahedeen
Nasir Moghadam, Saba        
Nasiri, (Mard) Mashad, 25 Mordad 67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Nasiri, Hossein Tehran Bahman 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Nasiri, Javad Mashad, 28 Mordad 67, Mashad Hung Mojahedeen
Nasiri, Moghadam, Hamid        
Nasiri, Nasrin        
Nasiri, Saber Abkenar, 30 Mordad 67, Anzali Firing Squad Mojahedeen
NasOlahi, Iraj   67, Shiraz Hung Mojahedeen
NasrAbadi, Majid Sabzevar, 25 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
NasrAbadi, Nasr   Azar 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nasreen 18 Mordaad 67, Karaj Hung Mojahedeen
Nasri, Saed Mohammad Mehri Hamedan, 30 Mordad 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Nasri,Ghodrat   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Nassouri, Pouran Kermanshah, 26 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Navaey Lavasani, Hamid       Minority
Navaey Lavasani, Hamid       Fadayaan Majority
Navaey, Ashraf   67, Hamedan Hung Mojahedeen
Navaey, Iraj Hashpar, 27 5/7/67, Rasht   Mojahedeen
Navaghi, Mohammad   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nazar Ali Kasmayee, Mahmood Kasma Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nazar Alizadeh, Feraydoon Tehran, 22 Mordad 67,Tehran Hung Mojahedeen
Nazari, Ahmad Malayer, 29 Mordad 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Nazari, Hamid Reza        
Nazari, Hamzeh Emlesh, 28 Mordad 67, Roodsar Firing Squad Mojahedeen
Nazari, Hassan   6/5/67, Gohardasht   Toodeh
NaziriKhameneh, Khosrov 28 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
NazirMoghadam, Nazar        
NazirMoghadam, Saba        
NazmAbadi, Javad       Fadayaan Majority
Nazmi, Abbas Khooy, 30 Mehr 67, Oroomieh Firing Squad Mojahedeen
Nedaghian, Saeed Ramsar, 26 Mehr 67 Firing Squad Mojahedeen
Neek Aeen, Ebarahim        
Neek Aeen, Hamid        
Neek Afarin, Bahram       Fadayaan Majority
Neek Been, Mohammad Ali Tehran, 26 5/20/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Neek Eghbal, Nazanin        
Neek Kar (Neekan), Reza   Shahrivar 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Neek Kar, Mohammad 22 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Neek Khah, Ali   Azar 67 Firing Squad Mojahedeen
Neek Khah, Ebrahim Koochseghan, 23 Azar 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Neek Khah, Firooz Misneh, 27 67, Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Neek Khouie, Hojatollah   Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Neek Manesh, Esfandyar        
Neek Ravesh, Esmaeel 30 Mordad 67, Gorgan Explosion Mojahedeen
Neekfar, Ahmad Roodsar, 29 Mordad 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Neekfar, Ali Shalman, 30 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Neekfar, Mohammad Reza Roodsar, 25 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Neeknam, Ali Momseni, 25 9/2/67, Adel Abad Firing Squad Mojahedeen
Neekoo Eghbal Tak, Fatemeh Zahra Tehran, 28 Azar 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Neekoo, Ali Asghar        
Neekoo, Fariba Tehran, 22 Shahrivar, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Neekoo, Heydar       Toodeh
Neekoo, Hossein Tehran, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Neekoopoor Daylami, Ali Asghar Ahvaz, 27 Azar 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Neekoopoor, Ali Asghar Ahvaz, 26 Azar 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Neekpour Farrokh, Homayoon        
Neekpour Farrokh, Homayoon Tehran, 29 Mordad 67, Gohardast Hung Mojahedeen
Neekpour, Ali Asghar        
Neekpour, Homayoon        
Negahban, Hossein Rasht, 23 5/9/67, Rasht Hung Mojahedeen
Nejaran, Ebrahim       Rahe Kargar
Nejari Nejad Soali, Mostafa       Fadayaan Majority
Nejarian, Ebrahim   67,Tehran Firing Squad Mojahedeen
Nejati, Kalamjani, Saed Hosein Enzali, 29 6/10/67, Eveen Hung Mojahedeen
Nejati, Mahrami, Amin Bojnourd, 31 5/25/67, Vakilabad Hung Mojahedeen
Nejati, Majid Mashad, 25 Mordad 67, Mashad Hung Mojahedeen
Nejati, Mansour   Shahrivar 67   Rahe Kargar
Neky, Bahman   67    
Nemanpour, Bijan        
Nematbakhsh, Akbar Esfahan, 24 Mordad 67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Nematbakhsh, Reza Esfahan, 23 5/13/67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Nematbakhsh, Soofia Esfahan, 26 Mordad 67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Nemati   67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nemati Arab, Mohammad Reza Tehran, 29 Mordad, 67 Hung Mojahedeen
Nemati, Ghanbar Taleghan, 28 5/25/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nemati, Moosa        
Nematirad, Mohammad Reza Sabzevar, 27 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nematizadeh, Moosa Ilam, 35 6/30/67, Ilam Firing Squad Mojahedeen
Nematollahi Arab, Amir 29 Mordad 67 Hung Mojahedeen
Nematollahi, Abbas Tehran, 29 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nematvandi, Bijan        
Nematvarki, Farshid (Taghi) Ghazvin Mordad, 67 Hung Mojahedeen
Nemoonekhah, Asghar Tabriz, 21 5/23/67, Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Nesaj, Mahmoud 31 67, Vakil Abad Hung Mojahedeen
Nesaj, Mohammad        
Nesara, Hassan        
Nesari, Kaveh Karaj, 25 5/22/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nesbi, Azamolsadat Kermanshah, 29 6/7/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Neshati, Ali Tehran, 31 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nezami Zadeh, Sarhang Bahman        
Nezami, Bahman       Toodeh
Nezami, Saed Mohammad       Toodeh
Nezami, Saeed Mohammad        
Nezampasand, Hassan Kouchsafhan, 28 5/9/67, Rasht Hung Mojahedeen
Nezamzadeh, (Baradar)   67, Adel Abad Firing Squad Mojahedeen
Niakan, Ahmad Kazeroon, 31 67, Kazeroon Firing Squad Mojahedeen
Niakan, Hossein Tehran, 25 5/22/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Niakan, Zahra Tehran, 19 Aban 67, Oroomieh Firing Squad Mojahedeen
Niavand, Abdollah   Mehr 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Niayesh, Masood   Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nierie, Mohsen   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Nierie, Naser Tehran, 22 Mordad 67, Tehran Hung Mojahedeen
Nighaaz, Ali (Kheryollah)   Shahrivar 67,Tehran Firing Squad Mojahedeen
Nilghaaz, Kheyrollah (Rashid) Karaj, 27 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Niragh Dagh   67    
Niroomand, Hamid 27 67, Mashad Hung Mojahedeen
Niroomand, Hamid 18 Aban 67, Kazeroon Firing Squad Mojahedeen
Noor Amin, Ahmad Reza Tehran, 26 Mordad 67, Gohardasht   Mojahedeen
Noor Amin, Mohammad Reza   Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noor, Mehnaz        
Noori, Hossein   67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Adel Tehran, 28 5/25/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noorie, Ahmad 27 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Ali   Shahrivar 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Ali Goledar, Larestan, 31 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Ghodratollah Tehran, 29 5/18/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noorie, Gholam Kermanshah, 26 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noorie, Jalal Kermanshah, 23 5/20/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noorie, Mahmood   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Noorie, Mohammad Tehran, 27 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Noorie, Mohammad Shaghey 22 67 Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Naaim   67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Noorie, Narges Oroomieh, 23 Shahrivar 67, Oroomieh Firing Squad Mojahedeen
Nooriefar, Yadollah       Fadayaan Majority
Noorienik, Mahnaz Thran, 29 Mehr 67, Gohardasht    
Noorienik, Mohammad Tehran, 30 5/18/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noparvar, Mohammad 27 5/15/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noroozie, Ali   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Noroozie, Esmael 38 Azar 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Noroozie, Fereydoon 19 Shahrivar 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Noroozie, Kazem 25 Azar 67, Adel Abad Firing Squad Mojahedeen
Noroozie, Kianoosh Karaj, 26 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noroozie, Mehdi Tehran, 24 Shahrivan, 67 Firing Squad Mojahedeen
Noroozie, Mohammad Shahryar, 30 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Noroozie, Mohammad Reza Oroomieh, 31 67, Oroomieh Firing Squad Mojahedeen
Noroozie, Naser Tehran, 25 Mordad, 67 Hung Mojahedeen
Noroozie, Taghi Roodsar, 28 Mordad 67, Eveen Hung 9
Noroozie, Tahmoors Soome Sara, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nosrati Khoshrou, Ahmad (Morad) Gilan, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nosrati, Doctor Farzin Karaj, 33 5/10/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nosrati, Farshid        
Nosrati, Gholamreza Kalachi, 28 5/8/67, Rasht   Arman
Noumajidi, Esmael Tehran, 26 Shahriva 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nour Mohammad Nouri, Parvaneh Nour Mazandaran, 30 Mordad 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Nour Mohammad Nouri, Salehe (Saghi) Nour Mazandaran, 24 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nour Mohammadi, Esmael Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nour Mohammadi, Mansour   Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nour Mohammadi, Zeydollah Ghazvin, 25 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Nour Mohammadian, Parvaneh        
Nour Mohammadian, Saleh        
Nourani Javan, Mohammad Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Nourani Motlagh, Ali Esfahan, 23 5/13/67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Nourbakhsh, Farhad 20 Tehran, 67 During Torture Mojahedeen
Nourbakhsh, Hassan       Fadayaan Majority